Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 8:1-13

  • Về thức ăn dâng cho thần tượng (1-13)

    • Đối với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời (5, 6)

8  Về thức ăn dâng cho thần tượng:+ Chúng ta biết mọi người trong chúng ta đều có sự hiểu biết.+ Sự hiểu biết sinh kiêu ngạo, còn tình yêu thương làm vững mạnh.+  Nếu một người nghĩ mình biết về điều nào đó thì thật ra người ấy chưa biết rõ như mình nên biết.  Nhưng nếu ai yêu thương Đức Chúa Trời, người ấy được ngài biết đến.  Về việc ăn đồ cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng chẳng là gì+ trong thế gian và chỉ có một Đức Chúa Trời.+  Dù trên trời hay dưới đất có những thứ được người ta gọi là thần,+ và quả thật có nhiều “thần” nhiều “chúa”,  nhưng đối với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời,+ là Cha,+ mọi vật bởi ngài mà ra và chúng ta sống cho ngài;+ cũng chỉ có một Chúa, là Chúa Giê-su Ki-tô, muôn vật qua ngài mà có+ và chúng ta sống nhờ ngài.  Tuy nhiên, không phải mọi người đều có sự hiểu biết ấy.+ Nhưng một số người, vì trước kia thờ thần tượng nên khi ăn thức ăn mà nghĩ đó là đồ cúng thần tượng+ thì lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế.+  Thức ăn không làm chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn;+ nếu không ăn, chúng ta chẳng thiệt gì, và nếu ăn, cũng chẳng lợi chi.+  Nhưng hãy coi chừng, kẻo quyền lựa chọn của anh em trở thành chướng ngại gây vấp ngã cho người yếu đuối.+ 10  Vì nếu ai thấy anh, là người có sự hiểu biết, ngồi ăn trong đền thờ thần tượng, lẽ nào lương tâm của người yếu đuối đó không bị ảnh hưởng đến độ dám ăn đồ cúng thần tượng? 11  Thế thì do sự hiểu biết của anh mà đức tin của người yếu đuối ấy bị hủy hoại, là người anh em mà Đấng Ki-tô đã chết cho.+ 12  Khi phạm tội thể ấy cùng anh em mình và làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ,+ anh em đang phạm tội cùng Đấng Ki-tô. 13  Vì vậy, nếu thức ăn khiến anh em tôi vấp ngã, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để không làm anh em tôi vấp ngã.+

Chú thích