Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 5:1-13

  • Một trường hợp gian dâm (1-5)

  • Một chút men làm dậy cả mẻ bột nhào (6-8)

  • Phải loại bỏ kẻ gian ác (9-13)

5  Tôi có nghe báo cáo rằng trong anh em có sự gian dâm,*+ ngay cả dân ngoại cũng không gian dâm* như thế, ấy là có người ăn ở với vợ của cha mình.+  Anh em hãnh diện về điều đó sao? Chẳng phải anh em nên than khóc+ và đuổi người phạm tội ấy ra khỏi anh em sao?+  Về thể xác thì tôi vắng mặt nhưng về tinh thần thì tôi vẫn có mặt; tôi đã kết án người làm điều ấy, như thể tôi thật sự ở đó với anh em.  Khi anh em nhân danh Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, mà nhóm lại, và biết rằng tôi ở cùng anh em về mặt tinh thần, cùng với quyền năng của Chúa Giê-su,  anh em phải phó người thể ấy cho Sa-tan+ để xác thịt* bị hủy diệt, hầu tinh thần của hội thánh được cứu trong ngày của Chúa.+  Anh em khoe mình thì chẳng tốt đâu. Anh em không biết một chút men làm dậy cả mẻ bột nhào sao?+  Hãy bỏ mẻ bột cũ có men đi, hầu anh em trở nên mẻ bột mới, vì không nên có chút men nào trong anh em. Thật thế, Đấng Ki-tô, chiên con dành cho Lễ Vượt Qua của chúng ta,+ đã được dâng lên rồi.+  Vậy, chúng ta hãy giữ kỳ lễ,+ không phải dùng bột cũ có men, cũng chẳng dùng men của sự xấu xa và gian ác, nhưng dùng bánh không men của sự chân thành và ngay thẳng.  Trong thư, tôi đã dặn anh em ngưng kết hợp* với những kẻ gian dâm,* 10  điều đó không có nghĩa là anh em phải hoàn toàn tránh những kẻ gian dâm* trong thế gian này,+ hay là kẻ tham lam, tống tiền hoặc thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải ra khỏi thế gian.+ 11  Nhưng nay tôi viết để bảo anh em ngưng kết hợp*+ với bất cứ người nào được gọi là anh em mà gian dâm,* tham lam,+ thờ thần tượng, lăng mạ,* say sưa,+ tống tiền;+ thậm chí không ăn chung với người như thế. 12  Xét xử người ngoài là việc của tôi sao? Chẳng phải anh em xét xử người ở trong, 13  còn Đức Chúa Trời xét xử người ở ngoài sao?+ “Hãy loại bỏ kẻ gian ác khỏi anh em”.+

Chú thích

Hay “khuynh hướng xấu này”.
Hay “ngưng giao tiếp”.
Hay “ngưng giao tiếp”.
Hay “bạo hành bằng lời nói”.