Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 14:1-40

  • Món quà nói tiên tri và nói các thứ tiếng (1-25)

  • Các buổi nhóm họp có trật tự (26-40)

    • Vị trí của phụ nữ trong hội thánh (34, 35)

14  Hãy theo đuổi tình yêu thương, nhưng cũng tiếp tục nỗ lực để đạt được* các món quà từ thần khí, nhất là món quà nói tiên tri.+  Vì người nói thứ tiếng khác thì không phải nói với người ta mà nói với Đức Chúa Trời, bởi không ai hiểu,+ dù người ấy nhờ thần khí mà nói những điều mầu nhiệm.+  Còn người nói tiên tri thì làm vững mạnh, khích lệ và an ủi người khác bằng lời nói của mình.  Người nói thứ tiếng khác làm vững mạnh chính mình, nhưng người nói tiên tri làm vững mạnh hội thánh.  Tôi muốn hết thảy anh em nói các thứ tiếng,+ nhưng tôi muốn anh em nói tiên tri hơn.+ Thật vậy, người nói tiên tri thì lớn hơn người nói các thứ tiếng, trừ khi người nói các thứ tiếng dịch ra* để hội thánh được vững mạnh.  Nhưng hỡi anh em, nếu bây giờ tôi đến với anh em và nói bằng các thứ tiếng thì ích gì cho anh em? Trừ khi tôi nói với anh em bằng sự mạc khải,+ sự hiểu biết,+ lời tiên tri hoặc sự dạy dỗ.  Những vật vô tri phát ra tiếng, dù là sáo hay đàn hạc, thì cũng như vậy. Nếu không có âm điệu khác nhau thì làm sao nhận ra sáo hay đàn hạc đang chơi điệu gì?  Còn nếu kèn không trỗi tín hiệu rõ ràng, ai sẽ chuẩn bị mà ra trận?  Cũng thế, nếu lưỡi anh em không dùng lời dễ hiểu thì làm sao người khác biết anh em đang nói gì? Ấy chẳng khác nào anh em nói với không khí. 10  Có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, nhưng chẳng ngôn ngữ nào không có nghĩa. 11  Vì nếu tôi không hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ đó thì người đang nói sẽ xem tôi là người ngoại quốc, và tôi sẽ xem người ấy là người ngoại quốc. 12  Anh em cũng vậy, vì anh em tha thiết mong muốn các món quà từ thần khí, hãy tìm cách có dư dật các món quà giúp hội thánh vững mạnh.+ 13  Thế thì người nói thứ tiếng khác hãy cầu xin để dịch* được lời mình.+ 14  Vì nếu tôi cầu nguyện bằng thứ tiếng khác thì ấy là cầu nguyện nhờ món quà từ thần khí, nhưng trí tôi không hiểu. 15  Vậy phải làm gì đây? Tôi sẽ cầu nguyện nhờ món quà từ thần khí, nhưng cũng sẽ cầu nguyện bằng trí mình. Tôi sẽ hát chúc tụng nhờ món quà từ thần khí, nhưng cũng sẽ hát bằng trí mình. 16  Nếu không, khi anh dâng lời chúc tụng nhờ món quà từ thần khí, làm sao một người bình thường trong vòng anh em có thể nói: “A-men” sau lời tạ ơn của anh, vì người ấy chẳng hiểu anh đang nói gì? 17  Dù lời tạ ơn của anh rất hay, nhưng người khác không được vững mạnh. 18  Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi nói được nhiều thứ tiếng hơn hết thảy anh em. 19  Dù vậy, trong hội thánh, tôi thà nói năm từ bằng trí mình,* hầu dạy dỗ người khác, còn hơn nói một vạn từ bằng thứ tiếng khác.+ 20  Hỡi anh em, về sự hiểu biết, chớ trở nên như con trẻ,+ nhưng về sự xấu xa, hãy trở nên như con trẻ;+ và về sự hiểu biết, hãy trở nên như người trưởng thành.+ 21  Trong Luật pháp có viết: “Đức Giê-hô-va* phán: ‘Ta sẽ nói với dân này bằng thứ tiếng của người ngoại quốc và lời của người lạ, dù vậy, chúng sẽ không chịu nghe ta’”.+ 22  Thế thì việc nói các thứ tiếng là dấu hiệu cho người chưa tin đạo chứ không phải cho người đã tin,+ còn việc nói tiên tri thì cho người đã tin đạo chứ không phải cho người chưa tin. 23  Vậy, nếu cả hội thánh nhóm lại một nơi và mọi người nói các thứ tiếng, thì khi người bình thường hoặc người chưa tin đạo bước vào, chẳng phải họ sẽ nói rằng anh em mất trí sao? 24  Còn nếu hết thảy anh em đều nói tiên tri thì khi người chưa tin đạo hoặc người bình thường bước vào, những gì anh em nói sẽ như lời khiển trách họ và thúc đẩy họ tra xét kỹ lại mình. 25  Rồi họ sẽ thấy rõ những điều sâu kín trong lòng mình, và vì thế sấp mặt xuống thờ phượng Đức Chúa Trời mà tuyên bố: “Quả thật, Đức Chúa Trời ở giữa anh em”.+ 26  Hỡi anh em, vậy phải làm gì đây? Khi anh em nhóm nhau lại, người thì hát thơ thánh, người thì dạy dỗ, người thì cho biết sự mạc khải, người thì nói thứ tiếng khác và người thì thông dịch.+ Hãy làm tất cả để giúp nhau vững mạnh. 27  Nếu có người nói thứ tiếng khác thì nhiều nhất là hai hoặc ba người, và thay phiên nhau nói, cũng phải có người thông dịch.*+ 28  Nhưng nếu không có người thông dịch,* người ấy phải im lặng trong hội thánh và chỉ nói với chính mình và với Đức Chúa Trời. 29  Chỉ nên để hai hoặc ba nhà tiên tri+ nói mà thôi, và để những người khác nhận biết ý nghĩa. 30  Nhưng nếu một người ngồi ở đó nhận được sự mạc khải, người đang nói hãy im lặng. 31  Vì anh em có thể lần lượt nói tiên tri, hầu cho tất cả đều học và được khích lệ.+ 32  Khi các nhà tiên tri dùng món quà từ thần khí, họ nên tự chủ. 33  Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của hòa bình+ chứ không phải của sự lộn xộn. Như trong tất cả các hội thánh của những người thánh, 34  phụ nữ hãy im lặng trong hội thánh vì họ không được phép nói.+ Thay vì thế, họ phải vâng phục,+ như Luật pháp cũng truyền dạy. 35  Còn nếu thắc mắc điều gì thì nên hỏi chồng khi ở nhà, vì phụ nữ nói trong hội thánh là điều nhục nhã. 36  Có phải lời Đức Chúa Trời bắt nguồn từ anh em, hay lời ấy chỉ đến với anh em thôi sao? 37  Nếu ai nghĩ mình là nhà tiên tri hoặc có món quà từ thần khí thì phải nhìn nhận rằng những điều tôi đang viết cho anh em là mệnh lệnh của Chúa. 38  Còn ai gạt bỏ điều này thì người ấy sẽ bị gạt bỏ.* 39  Vậy, hỡi anh em của tôi, hãy luôn nỗ lực nói tiên tri,+ nhưng đừng ngăn cấm việc nói các thứ tiếng.+ 40  Hãy làm mọi việc một cách đúng đắn và theo trật tự.*+

Chú thích

Hay “tiếp tục sốt sắng tìm kiếm”.
Hay “giải nghĩa”.
Hay “giải nghĩa”.
Hay “năm từ có thể hiểu được”.
Hay “người giải nghĩa”.
Hay “người giải nghĩa”.
Cũng có thể là “ai ngu muội thì người ấy sẽ tiếp tục ngu muội”.
Hay “sự sắp xếp”.