Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 13:1-13

  • Tình yêu thương, một đường lối vượt trội (1-13)

13  Nếu tôi nói các thứ tiếng của loài người và của thiên sứ nhưng không có tình yêu thương thì tôi như cồng chiêng khua tiếng hoặc chập chỏa inh ỏi.  Nếu tôi có món quà nói tiên tri, hiểu được mọi điều mầu nhiệm cũng như có mọi sự hiểu biết,+ và nếu có đức tin mạnh đến nỗi dời được cả núi, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng là gì.*+  Nếu tôi dùng hết tài sản mà nuôi người khác,+ và nếu tôi hy sinh thân mình để khoe khoang, nhưng không có tình yêu thương+ thì tôi chẳng được lợi ích chi.  Tình yêu thương+ kiên nhẫn*+ và nhân từ.+ Tình yêu thương không ghen tị,+ không khoe khoang, không lên mặt tự cao,+  không cư xử khiếm nhã,*+ không tìm lợi riêng,+ không dễ nổi giận,+ không ghi nhớ điều gây tổn thương.*+  Tình yêu thương không vui mừng trước sự không công chính,+ nhưng vui mừng trước sự thật.  Tình yêu thương nhẫn nhịn mọi điều,+ tin mọi điều,+ hy vọng mọi điều,+ chịu đựng mọi điều.+  Tình yêu thương tồn tại mãi.* Còn nếu có món quà nói tiên tri thì sẽ bị bỏ, nếu có món quà nói các thứ tiếng* thì sẽ bị ngưng và nếu có món quà sự hiểu biết thì cũng sẽ bị bỏ.  Vì chúng ta chỉ có một phần sự hiểu biết+ và chỉ nói tiên tri được một phần, 10  nhưng khi điều trọn vẹn đến thì những gì là một phần cũng sẽ bị bỏ. 11  Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, suy nghĩ như con trẻ, suy luận như con trẻ; nhưng nay là người trưởng thành, tôi đã bỏ những đặc tính của con trẻ. 12  Hiện nay chúng ta chỉ thấy những đường nét mờ ảo qua cái gương kim loại, nhưng rồi sẽ thấy như mặt đối mặt. Nay tôi chỉ biết phần nào, nhưng rồi sẽ biết rõ* như Đức Chúa Trời biết rõ về tôi. 13  Tuy nhiên, sẽ còn lại ba điều này: đức tin, hy vọng và tình yêu thương; nhưng điều lớn hơn hết là tình yêu thương.+

Chú thích

Hay “tôi vô dụng”.
Hay “nhẫn nhịn”.
Hay “những lỗi lầm”.
Hay “không thô lỗ”.
Hay “không bao giờ phai nhạt”.
Tức là nói các ngôn ngữ khác nhờ phép lạ.
Ds: “chính xác”.