Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 10:1-33

  • Những gương cảnh báo trong lịch sử Y-sơ-ra-ên (1-13)

  • Cảnh báo về việc thờ thần tượng (14-22)

    • Bàn của Đức Giê-hô-va, bàn của các quỷ (21)

  • Sự tự do và việc quan tâm đến người khác (23-33)

    • “Hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (31)

10  Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng các tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây+ và đều băng qua biển,+  đều chịu phép báp-têm bằng mây và biển khi theo Môi-se,  đều ăn cùng một loại thức ăn thiêng liêng,+  đều uống cùng một loại thức uống thiêng liêng.+ Vì họ từng uống nước ra từ tảng đá thiêng liêng đã đi theo họ, và tảng đá ấy tượng trưng cho* Đấng Ki-tô.+  Dù vậy, Đức Chúa Trời không hài lòng về đa phần trong số họ, bằng chứng là họ đã ngã chết trong hoang mạc.+  Những việc đó là gương cho chúng ta, hầu chúng ta không ham muốn những điều tai hại như họ.+  Chúng ta đừng thờ thần tượng như một số người trong vòng họ đã làm, như có lời viết: “Dân chúng ngồi xuống ăn uống rồi đứng dậy vui chơi”.+  Cũng đừng gian dâm* như một số người trong vòng họ đã phạm tội gian dâm* mà trong một ngày có 23.000 người bị chết.+  Cũng đừng thử Đức Giê-hô-va*+ như một số người trong vòng họ đã thử ngài để rồi bị rắn cắn chết.+ 10  Cũng chớ cằn nhằn như một số người trong vòng họ đã làm+ để rồi bị diệt bởi đấng hủy diệt.+ 11  Những điều đó xảy đến với họ để làm gương và được ghi lại để cảnh báo chúng ta,+ là những người sống vào thời điểm kết thúc của thế gian* này. 12  Vậy, ai nghĩ mình đang đứng thì phải coi chừng kẻo ngã.+ 13  Anh em không gặp cám dỗ nào khác với mọi người.+ Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng trung tín, ngài sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức mình,+ nhưng sẽ mở lối thoát, hầu anh em có thể chịu đựng trong lúc bị cám dỗ.+ 14  Thế nên, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy tránh xa* việc thờ thần tượng.+ 15  Tôi nói với anh em như nói với người thông sáng. Vậy, hãy cân nhắc những gì tôi nói. 16  Khi uống ly ân phước mà chúng ta tạ ơn, ấy chẳng phải chúng ta dự phần vào huyết của Đấng Ki-tô sao?+ Khi ăn bánh mà chúng ta bẻ ra, ấy chẳng phải chúng ta dự phần vào thân thể của Đấng Ki-tô sao?+ 17  Vì có một cái bánh nên chúng ta tuy nhiều người nhưng là một thân thể,+ bởi tất cả đều ăn cùng một cái bánh. 18  Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên huyết thống: Chẳng phải người ăn các vật tế lễ là người dự phần với bàn thờ sao?+ 19  Tôi nói thế có ý gì? Có phải thần tượng và đồ cúng thần tượng là những thứ đáng xem trọng không? 20  Không. Nhưng tôi muốn nói rằng những gì dân ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ,+ chứ chẳng phải Đức Chúa Trời; tôi không muốn anh em trở thành người dự phần với các quỷ.+ 21  Anh em không thể vừa uống chén của Đức Giê-hô-va* vừa uống chén của các quỷ; anh em không thể vừa ăn tại “bàn của Đức Giê-hô-va”*+ vừa ăn tại bàn của các quỷ. 22  Hay ‘chúng ta đang khiến cho Đức Giê-hô-va* ghen’* chăng?+ Chẳng lẽ chúng ta mạnh hơn ngài sao? 23  Mọi việc đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc đều có lợi. Mọi việc đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc đều giúp vững mạnh.+ 24  Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác.+ 25  Anh em cứ ăn mọi thứ bán trong hàng thịt, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi điều gì, 26  vì “trái đất cùng vạn vật trên đó thuộc về Đức Giê-hô-va”.*+ 27  Nếu được một người không tin đạo mời dùng bữa và anh em muốn đi, hãy ăn những thứ họ bày trước mặt, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi điều gì. 28  Nhưng nếu ai nói với anh em rằng: “Đây là đồ đã cúng” thì đừng ăn, vì cớ người đã nói với mình và cũng vì cớ lương tâm nữa.+ 29  Tôi không có ý nói về lương tâm của anh em, mà của người kia. Vậy, sao tôi lại để sự tự do của mình bị lương tâm người khác xét đoán?+ 30  Nếu tôi cảm tạ mà ăn, sao lại bị phỉ báng vì những thứ mình đã cảm tạ?+ 31  Thế nên, dù anh em ăn, uống hay làm bất cứ điều gì, hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.+ 32  Hãy tránh trở nên cớ gây vấp ngã cho người Do Thái lẫn người Hy Lạp và cho hội thánh của Đức Chúa Trời,+ 33  như tôi đang cố gắng làm hài lòng mọi người trong mọi việc, không mưu cầu lợi ích cho riêng mình+ nhưng cho nhiều người, để họ có thể được cứu.+

Chú thích

Hay “tảng đá ấy là”.
Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “các hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “chạy trốn”.
Từ này trong tiếng Hy Lạp nói đến việc nổi giận trước sự bất trung.