Các vua quyển thứ nhất 5:1-18

  • Vua Hi-ram cung cấp vật liệu xây dựng (1-12)

  • Lực lượng lao động của Sa-lô-môn (13-18)

5  Khi hay tin Sa-lô-môn được xức dầu làm vua kế vị cha thì Hi-ram vua Ty-rơ+ sai sứ giả đến yết kiến Sa-lô-môn, vì Hi-ram luôn là bạn của* Đa-vít.+  Còn Sa-lô-môn thì nhắn gửi lời sau đến Hi-ram:+  “Ngài biết cha tôi là Đa-vít không thể xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người vì quân thù tứ phía tranh chiến với người cho đến khi Đức Giê-hô-va đặt kẻ thù dưới bàn chân người.+  Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi đã cho tôi bình an tứ bề.+ Không có ai chống nghịch tôi, cũng chẳng có điều xấu nào xảy đến.+  Do đó, tôi dự định xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, đúng như Đức Giê-hô-va đã hứa với cha tôi là Đa-vít rằng: ‘Chính con trai của con, người mà ta sẽ đặt trên ngôi kế vị con, sẽ xây một nhà cho danh ta’.+  Xin ngài hãy ra lệnh cho dân mình đốn cây tuyết tùng của Li-băng+ cho tôi. Tôi tớ của tôi sẽ làm việc với tôi tớ của ngài, và tôi sẽ trả công cho tôi tớ ngài theo giá mà ngài định, vì ngài cũng biết không một ai trong chúng tôi thạo việc đốn cây bằng người Si-đôn”.+  Khi Hi-ram nghe những lời của Sa-lô-môn thì rất đỗi vui mừng, ông nói: “Nguyện hôm nay Đức Giê-hô-va được ngợi khen, vì ngài đã ban cho Đa-vít một người con khôn ngoan để trị vì dân lớn* ấy!”.+  Hi-ram sai người báo với Sa-lô-môn rằng: “Tôi đã nhận được thông điệp của ngài. Tôi sẽ làm mọi điều ngài muốn liên quan đến gỗ tuyết tùng và bách xù.+  Người của tôi sẽ mang chúng từ Li-băng ra biển. Tôi sẽ đóng chúng thành những chiếc bè để theo đường biển đi đến nơi mà ngài chỉ định. Rồi tại đó, tôi sẽ tháo bè ra để ngài mang chúng đi. Đổi lại, ngài sẽ cung cấp lượng lương thực mà tôi yêu cầu cho cả nhà tôi”.+ 10  Vậy, Hi-ram cung cấp toàn bộ số gỗ tuyết tùng và bách xù mà Sa-lô-môn yêu cầu. 11  Sa-lô-môn gửi cho Hi-ram 20.000 cô-rơ* lúa mì để làm lương thực cho cả nhà Hi-ram, cùng với 20 cô-rơ dầu ô-liu thượng hạng. Đó là những thứ Sa-lô-môn gửi cho Hi-ram mỗi năm.+ 12  Đức Giê-hô-va ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan đúng như ngài đã hứa.+ Giữa Hi-ram và Sa-lô-môn có mối giao hảo, họ lập giao ước với nhau. 13  Vua Sa-lô-môn ra lệnh cho người nam Y-sơ-ra-ên đi lao dịch; có 30.000 người đi lao dịch.+ 14  Vua gửi họ sang Li-băng, luân phiên nhau mỗi tháng 10.000 người. Họ ở Li-băng một tháng và ở nhà hai tháng; A-đô-ni-ram+ cai quản những người bị gọi đi lao dịch. 15  Sa-lô-môn có 70.000 người lao động chân tay,* 80.000 thợ cắt đá+ trên núi,+ 16  cùng với 3.300 quan+ phục vụ với tư cách đốc công để giám sát các thợ. 17  Theo lệnh vua, họ khai thác những tảng đá lớn và đắt tiền+ rồi đẽo để làm nền nhà.+ 18  Vậy, thợ xây của Sa-lô-môn, thợ xây của Hi-ram cùng người Ghê-banh+ lo việc cắt đá, họ chuẩn bị gỗ và đá để xây nhà của Đức Chúa Trời.

Chú thích

Hay “luôn yêu quý”.
Hay “đông đảo”.
Một cô-rơ tương đương 220 lít. Xem Phụ lục B14.
Hay “người khuân vác”.