Các vua quyển thứ nhất 22:1-53

  • Giê-hô-sa-phát liên minh với A-háp (1-12)

  • Mi-ca-gia tiên tri về sự bại trận (13-28)

    • Một thần linh lừa A-háp (21, 22)

  • A-háp bị giết ở Ra-mốt-ga-la-át (29-40)

  • Giê-hô-sa-phát cai trị Giu-đa (41-50)

  • A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên (51-53)

22  Trong ba năm, không có chiến tranh giữa Sy-ri và Y-sơ-ra-ên.  Vào năm thứ ba, vua Giê-hô-sa-phát+ của Giu-đa đi xuống gặp vua Y-sơ-ra-ên.+  Vua Y-sơ-ra-ên nói với các tôi tớ: “Các ngươi có biết Ra-mốt-ga-la-át+ thuộc về chúng ta không? Nhưng chúng ta vẫn ngần ngại, chưa lấy lại thành ấy từ vua Sy-ri”.  Rồi ông nói với Giê-hô-sa-phát: “Ngài sẽ cùng tôi đi chiến đấu ở Ra-mốt-ga-la-át chứ?”. Giê-hô-sa-phát đáp: “Tôi cũng như ngài. Dân tôi cũng như dân ngài. Ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài”.+  Nhưng Giê-hô-sa-phát nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Trước hết, xin hãy cầu hỏi Đức Giê-hô-va”.+  Vậy, vua Y-sơ-ra-ên tập hợp các nhà tiên tri, gồm khoảng 400 người, và hỏi họ: “Ta nên ra trận để đánh Ra-mốt-ga-la-át hay ta không nên đi?”. Họ đáp: “Vua hãy đi lên, rồi Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua”.  Rồi Giê-hô-sa-phát nói: “Chẳng phải ở đây có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va sao? Chúng ta cũng hãy cầu hỏi qua người đó”.+  Vua Y-sơ-ra-ên đáp lời Giê-hô-sa-phát: “Vẫn còn một người để chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va;+ nhưng tôi ghét ông ta,+ vì ông ta không bao giờ tiên tri điều gì tốt về tôi, chỉ toàn điều xấu.+ Đó là Mi-ca-gia con trai Giêm-la”. Tuy nhiên, Giê-hô-sa-phát bảo: “Vua không nên nói thế”.  Vậy, vua Y-sơ-ra-ên gọi một triều thần đến và nói: “Hãy mau đưa con trai của Giêm-la là Mi-ca-gia đến đây”.+ 10  Lúc ấy, vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa là Giê-hô-sa-phát đều mặc vương bào; mỗi người đang ngồi trên ngai mình tại sân đạp lúa, nơi ra vào cổng thành Sa-ma-ri, còn hết thảy các nhà tiên tri thì đang nói tiên tri trước mặt họ.+ 11  Sau đó, Xê-đê-kia con trai Kê-na-na làm cho mình những cái sừng bằng sắt và nói: “Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: ‘Với các sừng này, con sẽ húc người Sy-ri cho đến khi tận diệt chúng’”. 12  Tất cả các nhà tiên tri khác cũng tiên tri giống như thế mà rằng: “Hãy đi lên Ra-mốt-ga-la-át và vua sẽ chiến thắng; Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua”. 13  Sứ giả được sai đi gọi Mi-ca-gia nói với ông rằng: “Này! Lời nói của các nhà tiên tri đều vừa ý vua. Xin ông cũng nói những lời như họ, hãy nói sao cho vừa ý vua”.+ 14  Nhưng Mi-ca-gia nói: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tôi sẽ nói những gì Đức Giê-hô-va phán với tôi”. 15  Sau đó, Mi-ca-gia vào gặp vua, và vua hỏi: “Mi-ca-gia, chúng ta nên ra trận để đánh Ra-mốt-ga-la-át hay chúng ta không nên đi?”. Ông liền đáp: “Hãy đi lên và vua sẽ chiến thắng; Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua”. 16  Vua nói: “Ta phải bắt ngươi thề bao nhiêu lần để ngươi chỉ nói sự thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va?”. 17  Ông đáp: “Tôi thấy hết thảy người Y-sơ-ra-ên đều tản mác trên các núi+ như chiên không có người chăn. Đức Giê-hô-va phán: ‘Chúng không có chủ. Hãy để mỗi người trở về nhà trong bình yên’”. 18  Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: “Chẳng phải tôi đã nói với ngài rằng: ‘Ông ta sẽ không tiên tri điều gì tốt về tôi, chỉ toàn điều xấu’ hay sao?”.+ 19  Mi-ca-gia nói: “Vậy, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va: Tôi đã thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngai+ và cả đạo quân trên trời đều đứng cạnh ngài, bên phải và bên trái ngài.+ 20  Rồi Đức Giê-hô-va phán: ‘Ai sẽ lừa A-háp, để hắn đi lên và bỏ mạng tại Ra-mốt-ga-la-át?’. Có đấng nói thế này, có đấng nói thế kia. 21  Sau đó, một thần linh*+ đến đứng trước mặt Đức Giê-hô-va và thưa: ‘Con sẽ lừa hắn’. Đức Giê-hô-va hỏi: ‘Con sẽ làm bằng cách nào?’. 22  Đấng ấy đáp: ‘Con sẽ đi và khiến các nhà tiên tri của hắn nói điều giả dối’.*+ Đức Chúa Trời phán: ‘Con sẽ lừa hắn, và hơn thế nữa, con sẽ thành công. Hãy đi và làm như vậy’. 23  Nay Đức Giê-hô-va đã khiến miệng tất cả các nhà tiên tri này của vua nói điều giả dối,*+ nhưng Đức Giê-hô-va đã công bố tai họa trên vua”.+ 24  Bấy giờ, Xê-đê-kia con trai Kê-na-na đến gần Mi-ca-gia, tát vào má ông và nói: “Thần của Đức Giê-hô-va từ nơi ta đã đi đường nào mà đến nói với ngươi?”.+ 25  Mi-ca-gia đáp: “Này! Ông sẽ thấy đường ấy vào ngày ông trốn ở phòng trong cùng”. 26  Vua Y-sơ-ra-ên nói: “Hãy bắt Mi-ca-gia và giao cho A-môn thủ lĩnh của thành và Giô-ách con trai vua. 27  Hãy bảo họ: ‘Đây là lời vua truyền: “Hãy nhốt tên này vào ngục,+ giảm bớt phần bánh và nước của hắn cho đến ngày ta bình yên trở về”’”. 28  Nhưng Mi-ca-gia nói: “Nếu vua bình yên trở về thì Đức Giê-hô-va đã không phán với tôi”.+ Rồi ông nói thêm: “Hỡi toàn dân, hãy nhớ điều này!”. 29  Vậy, vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa là Giê-hô-sa-phát đi lên Ra-mốt-ga-la-át.+ 30  Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: “Tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài thì mặc vương bào”. Thế là vua Y-sơ-ra-ên cải trang+ và ra trận. 31  Bấy giờ, vua Sy-ri đã ra lệnh cho 32 tướng chỉ huy chiến xa của mình rằng:+ “Đừng chiến đấu với bất kỳ ai, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần đánh vua Y-sơ-ra-ên”. 32  Vừa nhìn thấy Giê-hô-sa-phát, các tướng chỉ huy chiến xa nghĩ thầm: “Chắc đó là vua Y-sơ-ra-ên”. Vì vậy, chúng quay sang đánh Giê-hô-sa-phát; ông bắt đầu kêu cứu. 33  Khi nhận ra đó không phải là vua Y-sơ-ra-ên thì các tướng chỉ huy chiến xa liền ngưng truy đuổi ông. 34  Nhưng có người giương cung bắn bừa mà lại trúng vua Y-sơ-ra-ên, ngay chỗ nối của áo giáp. Vua nói với lính điều khiển xe ngựa: “Hãy quay xe lại và đưa ta ra khỏi chiến trường, vì ta bị trọng thương rồi”.+ 35  Cả ngày hôm đó, trận chiến diễn ra rất ác liệt, phải có người dựng vua Y-sơ-ra-ên đứng trên chiếc xe đối diện với quân Sy-ri. Máu từ vết thương chảy cả vào bên trong chiến xa và ông chết vào tối hôm đó.+ 36  Lúc mặt trời lặn, có tiếng loan báo khắp trại quân rằng: “Mọi người hãy trở về thành mình! Ai nấy hãy trở về vùng đất của mình!”.+ 37  Như vậy, vua Y-sơ-ra-ên qua đời và được đưa về Sa-ma-ri; người ta chôn cất vua tại đó. 38  Khi họ rửa chiến xa của vua gần hồ Sa-ma-ri thì chó liếm máu vua, và các kỹ nữ đang tắm ở đó,* đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán.+ 39  Những chuyện khác về lịch sử của vua A-háp, tức mọi việc ông đã làm, cung điện bằng ngà+ cùng các thành vua đã xây, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao? 40  Rồi A-háp yên nghỉ cùng tổ phụ.+ Con trai ông là A-cha-xia+ lên ngôi kế vị. 41  Vào năm thứ tư triều đại vua A-háp của Y-sơ-ra-ên, con trai A-sa là Giê-hô-sa-phát+ lên ngôi vua Giu-đa. 42  Giê-hô-sa-phát lên ngôi vua lúc 35 tuổi và cai trị 25 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là A-xu-ba con gái Si-chi. 43  Ông tiếp tục bước theo đường lối của cha mình là A-sa,+ không đi chệch đường ấy. Ông làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va.+ Tuy nhiên, các nơi cao không bị dẹp bỏ, dân chúng vẫn dâng vật tế lễ và khói tế lễ trên các nơi cao.+ 44  Giê-hô-sa-phát vẫn giữ mối giao hảo với vua Y-sơ-ra-ên.+ 45  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hô-sa-phát, tức mọi việc oai hùng của ông và cách ông đã tranh chiến, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Giu-đa sao? 46  Ông cũng quét sạch khỏi xứ bọn nam mại dâm nơi đền thờ,+ tức những kẻ còn sót lại từ thời vua cha là A-sa.+ 47  Thời đó không có vua ở Ê-đôm,+ chỉ có một quan đóng vai trò của vua.+ 48  Giê-hô-sa-phát cũng cho đóng những con tàu Ta-rê-si* để đến Ô-phia lấy vàng,+ nhưng chúng không đi được vì bị đắm ở Ê-xi-ôn-ghê-be.+ 49  Lúc đó, A-cha-xia con trai A-háp nói với Giê-hô-sa-phát rằng: “Hãy để các tôi tớ của tôi đi cùng các tôi tớ của ngài trên những con tàu đó”, nhưng Giê-hô-sa-phát không đồng ý. 50  Rồi Giê-hô-sa-phát yên nghỉ cùng tổ phụ+ và được chôn cùng tổ phụ tại Thành Đa-vít. Con trai ông là Giê-hô-ram+ lên ngôi kế vị. 51  Vào năm thứ mười bảy triều đại vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa, A-cha-xia+ con trai A-háp lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri và cai trị trong hai năm. 52  Ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va và đi theo đường lối của cha mẹ mình,+ theo đường lối của con trai Nê-bát là Giê-rô-bô-am, kẻ đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm tội.+ 53  Ông cứ hầu việc Ba-anh+ và quỳ lạy hắn, cứ xúc phạm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,+ y như cha mình đã làm.

Chú thích

Hay “thiên sứ”.
Ds: “và trở thành một thần lừa dối nơi miệng tất cả các nhà tiên tri của hắn”.
Ds: “đã đặt một thần lừa dối nơi miệng tất cả các nhà tiên tri này của vua”.
Cũng có thể là “gần hồ Sa-ma-ri, là nơi các kỹ nữ từng tắm, thì chó liếm máu vua”.