Các vua quyển thứ nhất 14:1-31

  • A-hi-gia tiên tri nghịch lại Giê-rô-bô-am (1-20)

  • Rê-hô-bô-am cai trị Giu-đa (21-31)

    • Si-sắc xâm lược (25, 26)

14  Lúc bấy giờ, con trai Giê-rô-bô-am là A-bi-gia ngã bệnh.  Giê-rô-bô-am nói với vợ rằng: “Nàng hãy cải trang để người ta không biết nàng là vợ Giê-rô-bô-am, rồi đi đến Si-lô. Này, tại đó có nhà tiên tri A-hi-gia. Ông ấy là người đã báo trước rằng ta sẽ làm vua của dân này.+  Nàng hãy mang theo mười cái bánh, vài cái bánh rắc hạt và một bình mật ong rồi đến gặp ông ấy. Ông ấy sẽ nói cho nàng biết chuyện sắp xảy ra cho đứa trẻ”.  Vợ Giê-rô-bô-am làm theo lời chồng. Bà đi đến Si-lô+ và vào nhà A-hi-gia. Mắt A-hi-gia nhìn thẳng nhưng không thấy được vì ông đã cao tuổi.  Đức Giê-hô-va phán cùng A-hi-gia: “Kìa, vợ Giê-rô-bô-am đến hỏi con về con trai bà ấy, nó đang bị bệnh. Ta sẽ bảo con điều phải nói. Khi đến, bà ta sẽ che giấu thân phận của mình”.  Ngay khi A-hi-gia nghe tiếng bước chân bà đi vào cửa, ông nói: “Vào đi, hỡi vợ của Giê-rô-bô-am. Bà che giấu thân phận mình làm chi? Tôi có nhiệm vụ báo cho bà một tin dữ.  Bà hãy về nói với Giê-rô-bô-am rằng: ‘Đây là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán: “Ta đã dấy ngươi lên từ dân tộc của ngươi để lập ngươi làm người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của ta.+  Ta đã giật vương quốc khỏi nhà Đa-vít và trao cho ngươi.+ Nhưng ngươi không như tôi tớ ta là Đa-vít, người đã vâng giữ các điều răn của ta và hết lòng bước theo ta, người chỉ làm những gì mắt ta xem là đúng.+  Điều ngươi làm còn tệ hơn hết thảy những kẻ đi trước. Ngươi đã làm cho mình một thần khác cùng những tượng đúc để xúc phạm ta,+ ngươi đã quay lưng lìa bỏ chính ta.+ 10  Do đó, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Giê-rô-bô-am, ta sẽ tiêu diệt mọi người nam* của nhà Giê-rô-bô-am, kể cả những người cô thế và yếu ớt trong Y-sơ-ra-ên. Ta sẽ quét sạch nhà Giê-rô-bô-am,+ như người ta quét phân cho đến khi chẳng còn gì sót lại! 11  Những kẻ thuộc về Giê-rô-bô-am chết trong thành thì chó sẽ ăn; còn những kẻ chết ngoài đồng thì chim trời sẽ ăn, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy”’. 12  Bây giờ, bà hãy trở về nhà. Khi bà đặt chân vào thành, đứa trẻ sẽ chết. 13  Cả Y-sơ-ra-ên sẽ than khóc và chôn cất nó, vì trong nhà Giê-rô-bô-am, chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mộ. Bởi nó là người duy nhất trong nhà Giê-rô-bô-am mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên tìm thấy điều tốt lành. 14  Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên cho ngài một vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên, là người sẽ diệt trừ nhà Giê-rô-bô-am+ từ ngày đó trở về sau, thật vậy, thậm chí ngay bây giờ. 15  Vì Y-sơ-ra-ên đã dựng các cột thờ*+ mà xúc phạm Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va sẽ đánh phạt Y-sơ-ra-ên, để nó giống như cây sậy ngả nghiêng trong nước. Ngài sẽ nhổ họ khỏi xứ tốt tươi đã ban cho tổ phụ họ+ và làm họ tản mác bên kia sông Ơ-phơ-rát.+ 16  Ngài sẽ từ bỏ Y-sơ-ra-ên vì những tội lỗi Giê-rô-bô-am đã phạm và khiến Y-sơ-ra-ên cùng phạm”.+ 17  Vợ Giê-rô-bô-am lên đường trở về và đi đến Tiệt-xa. Khi bà vừa bước đến ngưỡng cửa nhà thì đứa trẻ chết. 18  Người ta chôn cất nó và toàn thể Y-sơ-ra-ên than khóc nó, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua nhà tiên tri A-hi-gia. 19  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-rô-bô-am, về cách ông đã tranh chiến+ và cai trị, đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên. 20  Thời gian Giê-rô-bô-am cai trị là 22 năm, rồi ông yên nghỉ cùng tổ phụ mình.+ Con trai ông là Na-đáp lên ngôi kế vị.+ 21  Bấy giờ, con trai Sa-lô-môn là Rê-hô-bô-am làm vua tại Giu-đa. Rê-hô-bô-am lên ngôi vua lúc 41 tuổi và cai trị 17 năm tại Giê-ru-sa-lem, là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn+ trong các chi phái Y-sơ-ra-ên để đặt danh ngài.+ Mẹ của Rê-hô-bô-am tên là Na-a-ma người Am-môn.+ 22  Dân Giu-đa làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va.+ Qua những tội đã phạm, họ chọc giận ngài nhiều hơn tổ phụ họ đã làm.+ 23  Họ cũng tiếp tục xây những nơi cao, trụ thờ, cột thờ*+ trên tất cả đồi cao+ và dưới mọi cây rậm lá.+ 24  Trong xứ còn có bọn nam mại dâm nơi đền thờ.+ Chúng làm theo mọi điều ghê tởm của các dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt Y-sơ-ra-ên. 25  Năm thứ năm triều đại vua Rê-hô-bô-am, vua Si-sắc+ của Ai Cập đi lên đánh Giê-ru-sa-lem.+ 26  Ông ta lấy các báu vật của nhà Đức Giê-hô-va và của cung điện vua.+ Ông ta lấy mọi thứ, kể cả những chiếc khiên bằng vàng mà Sa-lô-môn đã làm.+ 27  Do đó, vua Rê-hô-bô-am làm những chiếc khiên bằng đồng để thay thế và giao chúng cho các quan chỉ huy vệ binh, tức những người bảo vệ lối ra vào cung điện của vua. 28  Mỗi khi vua vào nhà của Đức Giê-hô-va thì vệ binh sẽ mang chúng theo, sau đó họ sẽ đem trở lại phòng của vệ binh. 29  Những chuyện khác về lịch sử của Rê-hô-bô-am, tức mọi việc ông đã làm, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Giu-đa sao?+ 30  Giữa Rê-hô-bô-am và Giê-rô-bô-am luôn có chiến tranh.+ 31  Rồi Rê-hô-bô-am yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn cùng tổ phụ tại Thành Đa-vít.+ Mẹ ông tên là Na-a-ma người Am-môn.+ Con trai ông là A-bi-giam*+ lên ngôi kế vị.

Chú thích

Ds: “bất kỳ người nào tiểu vào tường”. Cụm từ Hê-bơ-rơ có ý khinh bỉ này nói đến người nam.
Còn gọi là A-bi-gia.