Ô-sê 3:1-5

  • Ô-sê chuộc lại người vợ ngoại tình (1-3)

  • Y-sơ-ra-ên sẽ trở về với Đức Giê-hô-va (4, 5)

3  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: “Hãy yêu lại người đàn bà được một người khác yêu thương và đang phạm tội ngoại tình,+ giống như Đức Giê-hô-va yêu thương dân Y-sơ-ra-ên+ trong khi họ đi theo các thần khác+ và yêu bánh nho khô”.*  Vậy, tôi mua cô ta với giá 15 miếng bạc và một hô-me* rưỡi lúa mạch.  Tôi nói với cô ta: “Cô sẽ thuộc về tôi trong một thời gian dài. Cô không được phạm tội đàng điếm,* không được quan hệ với người đàn ông khác, và tôi sẽ không quan hệ với cô”.  Ấy là vì trong một thời gian dài, dân Y-sơ-ra-ên sẽ sinh sống mà không có vua+ và quan, không có vật tế lễ, trụ, ê-phót+ và các tượng thê-ra-phim.*+  Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ+ và Đa-vít, vua của họ.+ Vào những ngày sau cùng, họ sẽ run sợ mà đến với Đức Giê-hô-va cùng sự tốt lành của ngài.+

Chú thích

Tức là những bánh dùng trong sự thờ phượng sai lầm.
Một hô-me tương đương 220 lít. Xem Phụ lục B14.
Hay “phạm tội gian dâm (lang chạ)”.
Hay “thần của gia đình; tượng thờ”.