Ê-xơ-tê 4:1-17

  • Mạc-đô-chê than khóc (1-5)

  • Mạc-đô-chê nhờ Ê-xơ-tê can thiệp (6-17)

4  Khi biết được chuyện đã xảy ra,+ Mạc-đô-chê+ xé áo, mặc vải thô và phủ tro lên người. Rồi ông đi vào giữa thành, gào khóc cay đắng.  Ông chỉ đến cổng cung điện, vì không ai được vào cổng cung điện mà mặc vải thô.  Ở mọi tỉnh+ mà lời và sắc lệnh của vua được truyền đến đều có sự sầu thảm lớn trong vòng người Do Thái; họ kiêng ăn+ và khóc lóc rên xiết, có nhiều người mặc vải thô và nằm trong tro.+  Khi các hầu gái và hoạn quan của Ê-xơ-tê vào báo tin ấy, hoàng hậu vô cùng đau buồn. Rồi bà gửi áo cho Mạc-đô-chê để ông mặc thay thế vải thô nhưng ông từ chối.  Ê-xơ-tê bèn cho gọi Ha-thác, là một trong những hoạn quan của vua và được vua chỉ định phục vụ bà, rồi bà bảo ông đi hỏi Mạc-đô-chê xem chuyện ấy nghĩa là sao và điều gì đang xảy ra.  Thế là Ha-thác đi gặp Mạc-đô-chê ở quảng trường của thành, phía trước cổng cung điện.  Mạc-đô-chê cho ông biết mọi chuyện xảy ra với mình và số tiền+ Ha-man hứa sung vào ngân khố của vua để tiêu diệt người Do Thái.+  Mạc-đô-chê cũng đưa cho ông bản sao của sắc lệnh đã được ban tại Su-san+ về việc tiêu diệt dân Do Thái. Ha-thác phải cho Ê-xơ-tê xem bản sao ấy và giải thích cho bà,+ đồng thời bảo bà vào gặp vua để khẩn cầu vua ban ơn và trực tiếp nài xin vua vì dân tộc bà.  Ha-thác trở về thuật lại cho Ê-xơ-tê mọi lời của Mạc-đô-chê. 10  Ê-xơ-tê lệnh cho Ha-thác đi thưa với Mạc-đô-chê rằng:+ 11  “Mọi bề tôi của vua và dân trong các tỉnh của vua đều biết rằng nếu bất cứ người nam hay nữ nào vào sân trong của cung điện+ mà không được triệu đến thì chỉ có một luật được áp dụng: Người ấy phải bị xử tử. Chỉ khi vua giơ vương trượng bằng vàng ra cho người thì người mới được sống.+ Về phần con, đã 30 ngày rồi mà con chưa được triệu vào hầu vua”. 12  Khi Mạc-đô-chê nghe những lời của Ê-xơ-tê, 13  ông nói lại rằng: “Đừng tưởng trong số tất cả những người Do Thái, con sẽ được thoát vì là người nhà của vua. 14  Nếu con im lặng trong lúc này thì người Do Thái sẽ được tiếp trợ và giải cứu theo cách khác,+ nhưng con và nhà cha con sẽ bị diệt vong. Biết đâu con được làm hoàng hậu là để cho những lúc như thế này”.+ 15  Rồi Ê-xơ-tê thưa lại với Mạc-đô-chê: 16  “Xin hãy đi nhóm lại hết thảy người Do Thái trong Su-san và kiêng ăn+ vì con. Đừng ăn uống gì trong ba ngày,+ cả ngày lẫn đêm. Con cùng các hầu gái cũng sẽ kiêng ăn. Con sẽ vào gặp vua, là điều trái luật, và nếu phải chết thì con sẽ chết”. 17  Thế là Mạc-đô-chê đi và làm theo mọi điều Ê-xơ-tê dặn.

Chú thích