Ê-xơ-ra 7:1-28

  • Ê-xơ-ra đến Giê-ru-sa-lem (1-10)

  • Thư của Ạt-ta-xét-xe gửi cho Ê-xơ-ra (11-26)

  • Ê-xơ-ra ngợi khen Đức Giê-hô-va (27-28)

7  Sau những việc ấy, vào triều đại vua Ạt-ta-xét-xe+ của Ba Tư, Ê-xơ-ra*+ trở về. Ông là con trai Sê-ra-gia,+ Sê-ra-gia con trai A-xa-ria, A-xa-ria con trai Hinh-kia,+  Hinh-kia con trai Sa-lum, Sa-lum con trai Xa-đốc, Xa-đốc con trai A-hi-túp,  A-hi-túp con trai A-ma-ria, A-ma-ria con trai A-xa-ria,+ A-xa-ria con trai Mê-ra-giốt,  Mê-ra-giốt con trai Xê-ra-hi-gia, Xê-ra-hi-gia con trai U-xi, U-xi con trai Bu-ki,  Bu-ki con trai A-bi-sua, A-bi-sua con trai Phi-nê-a,+ Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-xa,+ Ê-lê-a-xa con trai trưởng tế A-rôn.+  Ê-xơ-ra này đi lên từ Ba-by-lôn. Ông là một người sao chép,* thông thạo* Luật pháp Môi-se+ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban. Mọi điều ông thỉnh cầu, vua đều ban cho vì tay Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở trên ông.  Một số người Y-sơ-ra-ên, thầy tế lễ, người Lê-vi,+ người ca hát,+ người gác cổng+ và tôi tớ đền thờ*+ đi lên Giê-ru-sa-lem vào năm thứ bảy triều đại vua Ạt-ta-xét-xe.  Ê-xơ-ra đến Giê-ru-sa-lem vào tháng thứ năm, nhằm năm thứ bảy triều đại vua ấy.  Ông khởi hành từ Ba-by-lôn vào ngày mùng một của tháng thứ nhất và đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mùng một của tháng thứ năm, vì tay tốt lành của Đức Chúa Trời ông ở trên ông.+ 10  Ê-xơ-ra đã chuẩn bị lòng* để tra cứu Luật pháp Đức Giê-hô-va, thực hành+ và dạy các điều lệ cùng phán quyết trong đó cho Y-sơ-ra-ên.+ 11  Đây là bản sao của bức thư mà vua Ạt-ta-xét-xe trao cho Ê-xơ-ra, là thầy tế lễ và người sao chép,* một chuyên gia nghiên cứu về* các điều răn cùng điều lệ mà Đức Giê-hô-va ban cho Y-sơ-ra-ên: 12  * “Ạt-ta-xét-xe,+ vua của các vua, gửi cho thầy tế lễ Ê-xơ-ra, là người sao chép* Luật pháp Đức Chúa Trời của các tầng trời: Chúc ngươi bình an. Nay 13  ta ra chiếu chỉ rằng tất cả những ai thuộc dân Y-sơ-ra-ên cũng như thầy tế lễ và người Lê-vi của họ sống trong vương quốc của ta muốn đi với ngươi đến Giê-ru-sa-lem thì hãy đi.+ 14  Vì ngươi được vua và bảy cố vấn của người phái đi để điều tra xem Luật pháp Đức Chúa Trời ngươi, là luật ở cùng ngươi, có đang được áp dụng tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem hay không, 15  cũng như để mang vàng, bạc mà vua và các cố vấn của người đã tự nguyện dâng lên Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, nơi ngự của ngài ở Giê-ru-sa-lem, 16  cùng hết thảy bạc và vàng ngươi nhận được trong cả tỉnh Ba-by-lôn, với lễ vật mà dân chúng và các thầy tế lễ tự nguyện dâng cho nhà Đức Chúa Trời của họ ở Giê-ru-sa-lem.+ 17  Hãy nhanh chóng dùng tiền này để mua bò đực,+ cừu đực,+ cừu con+ cùng với lễ vật ngũ cốc+ và rượu tế lễ+ của chúng, rồi dâng chúng trên bàn thờ của nhà Đức Chúa Trời ngươi ở Giê-ru-sa-lem. 18  Về số bạc và vàng dư lại thì ngươi và anh em ngươi có thể dùng làm bất cứ việc gì mình thấy là tốt lành, theo ý muốn của Đức Chúa Trời ngươi. 19  Còn tất cả các bình đã giao cho ngươi để dùng trong việc phục vụ tại nhà Đức Chúa Trời ngươi thì hãy mang chúng đến trước mặt Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.+ 20  Những thứ cần thiết khác của nhà Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi phải dâng thì hãy lấy từ kho báu của triều đình.+ 21  Ta, vua Ạt-ta-xét-xe, đã ban chiếu chỉ cho hết thảy những người trông coi các kho báu trong vùng Bên Kia Sông* rằng mọi điều mà thầy tế lễ Ê-xơ-ra,+ người sao chép* Luật pháp Đức Chúa Trời của các tầng trời, thỉnh cầu thì các ngươi phải nhanh chóng thực hiện, 22  dù đến 100 ta-lâng* bạc, 100 cô-rơ* lúa mì, 100 ba-tơ* rượu,+ 100 ba-tơ dầu,+ còn muối+ thì không giới hạn. 23  Hãy sốt sắng thực hiện mọi điều mà Đức Chúa Trời của các tầng trời ra lệnh liên quan đến nhà Đức Chúa Trời của các tầng trời,+ hầu không có cơn thịnh nộ nào giáng trên vương quốc của vua cùng các con trai người.+ 24  Ta cũng truyền cho các ngươi không được đánh thuế, đòi cống nạp+ hay thu phí đường sá trên các thầy tế lễ, người Lê-vi, nhạc sĩ,+ người giữ cửa, tôi tớ đền thờ*+ và người làm việc trong nhà Đức Chúa Trời. 25  Còn ngươi, hỡi Ê-xơ-ra, với sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ngươi phú cho, hãy lập các quan tư pháp và quan tòa để xét xử toàn thể dân chúng trong vùng Bên Kia Sông, tức là hết thảy những người biết các điều luật của Đức Chúa Trời ngươi; còn những ai không biết các điều luật ấy thì ngươi phải dạy dỗ họ.+ 26  Kẻ nào không tuân giữ Luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật pháp của vua thì phải nhanh chóng thi hành án trên kẻ đó, dù là tử hình, trục xuất, phạt tiền hay tống giam”. 27  Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta được ngợi khen, đấng đặt vào lòng vua ý tưởng làm đẹp nhà của Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem!+ 28  Ngài thể hiện tình yêu thương thành tín với tôi bằng cách khiến tôi được ơn trước mặt vua,+ các cố vấn+ cùng hết thảy các quan có thế lực của vua. Vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ở trên tôi nên tôi được can đảm* và thu nhóm những người dẫn đầu trong vòng Y-sơ-ra-ên để đi lên cùng với tôi.

Chú thích

Nghĩa là “sự giúp đỡ”.
Hay “viên ký lục”.
Hay “Ông là người sao chép giỏi về”.
Hay “người Nê-thi-nim”. Ds: “người được trao”.
Hay “đã định trong lòng”.
Hay “viên ký lục”.
Hay “một người sao chép những lời của”.
Ban đầu, Êxr 7:12 đến 7:26 được viết bằng tiếng A-ram.
Hay “viên ký lục”.
Hay “Bên Kia Ơ-phơ-rát”.
Hay “viên ký lục”.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Một cô-rơ tương đương 220 lít. Xem Phụ lục B14.
Một ba-tơ tương đương 22 lít. Xem Phụ lục B14.
Hay “người Nê-thi-nim”. Ds: “người được trao”.
Hay “làm mình mạnh mẽ”.