Ê-xơ-ra 5:1-17

  • Người Do Thái tiếp tục xây lại đền thờ (1-5)

  • Tát-tê-nai gửi thư cho vua Đa-ri-út (6-17)

5  Rồi các nhà tiên tri Ha-gai+ và Xa-cha-ri+ cháu nội Y-đô+ nói tiên tri cho những người Do Thái ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đấng ở cùng họ.  Lúc đó, Xô-rô-ba-bên+ con trai Sê-anh-thi-ên và Giê-sua+ con trai Giê-hô-xa-đác bắt đầu xây lại nhà Đức Chúa Trời+ ở Giê-ru-sa-lem; các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời ở cùng họ và ủng hộ họ.+  Bấy giờ, quan tổng đốc Tát-tê-nai của vùng Bên Kia Sông* cùng Sê-ta-bô-xê-nai và các đồng sự đến hỏi họ: “Ai ra lệnh cho các ngươi xây nhà này và hoàn tất công trình này?”.  Rồi chúng hỏi họ: “Tên của những người đang xây tòa nhà này là gì?”.  Nhưng mắt Đức Chúa Trời đoái xem các trưởng lão của người Do Thái;+ chúng không ngăn cản họ cho đến khi báo cáo được trình lên Đa-ri-út và có chiếu chỉ gửi về liên quan đến vấn đề này.  Đây là bản sao của tờ sớ mà quan tổng đốc Tát-tê-nai của vùng Bên Kia Sông cùng Sê-ta-bô-xê-nai và các đồng sự, tức những quan tổng đốc cấp nhỏ hơn của vùng Bên Kia Sông, đã gửi cho vua Đa-ri-út;  chúng gửi báo cáo lên vua và viết như sau: “Kính gửi vua Đa-ri-út: Kính chúc ngài vạn sự bình an!  Xin trình cho ngài biết rằng chúng thần đã đến tỉnh Giu-đa, đến nhà của Đức Chúa Trời vĩ đại. Nhà ấy đang được xây bằng những hòn đá lớn và gỗ được lắp trong tường. Dân chúng đang hăng hái xây cất và công việc tiến triển nhờ nỗ lực của họ.  Rồi chúng thần chất vấn các trưởng lão của họ và hỏi: ‘Ai ra lệnh cho các ngươi xây nhà này và hoàn tất công trình này?’.+ 10  Chúng thần cũng hỏi tên của họ để trình cho ngài biết, nhờ vậy chúng thần có thể ghi tên của những người đang dẫn đầu. 11  Họ trả lời như sau: ‘Chúng tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời của trời và đất. Chúng tôi đang xây lại nhà đã được xây cách đây nhiều năm, do một vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên đã xây và hoàn tất.+ 12  Nhưng vì tổ phụ chúng tôi đã chọc giận Đức Chúa Trời của các tầng trời,+ nên ngài phó họ vào tay vua Nê-bu-cát-nết-xa+ của Ba-by-lôn, là người Canh-đê, người đã phá hủy nhà này+ và đưa dân chúng sang Ba-by-lôn lưu đày.+ 13  Tuy nhiên, vào năm đầu tiên triều đại vua Si-ru của Ba-by-lôn, vua Si-ru ban chiếu chỉ cho xây lại nhà này của Đức Chúa Trời.+ 14  Hơn nữa, vua Si-ru còn lấy ra khỏi đền thờ Ba-by-lôn các bình bằng vàng và bạc thuộc về nhà Đức Chúa Trời đã bị Nê-bu-cát-nết-xa lấy từ đền thờ ở Giê-ru-sa-lem mang sang đền thờ Ba-by-lôn.+ Chúng được giao cho một người tên là Sết-ba-xa*+ mà Si-ru đã phong làm quan tổng đốc.+ 15  Si-ru nói với ông: “Hãy lấy những bình này và đi, đặt chúng trong đền thờ ở Giê-ru-sa-lem; hãy để nhà của Đức Chúa Trời được xây lại ở chỗ cũ của nó”.+ 16  Sết-ba-xa này bèn đến và đặt nền của nhà Đức Chúa Trời+ ở Giê-ru-sa-lem; từ đó đến nay, nhà ấy vẫn đang được xây cất nhưng chưa hoàn tất’.+ 17  Bây giờ, nếu đẹp ý ngài, xin cho điều tra trong kho báu triều đình tại Ba-by-lôn để xác định xem có phải vua Si-ru đã ban chiếu chỉ cho xây lại nhà của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem hay không;+ và xin ngài gửi cho chúng thần quyết định của ngài về điều này”.

Chú thích

Hay “Bên Kia Ơ-phơ-rát”.
Có thể là Xô-rô-ba-bên nơi Êxr 2:2; 3:8.