Ê-xơ-ra 4:1-24

  • Việc xây lại đền thờ bị chống đối (1-6)

  • Kẻ thù khiếu nại lên vua Ạt-ta-xét-xe (7-16)

  • Ạt-ta-xét-xe phúc đáp (17-22)

  • Đền thờ bị đình chỉ xây cất (23-24)

4  Khi các kẻ thù của Giu-đa và Bên-gia-min+ nghe tin những người lưu đày hồi hương+ đang xây đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,  chúng liền đến gặp Xô-rô-ba-bên cùng những người đứng đầu các dòng tộc và nói với họ rằng: “Hãy để chúng tôi cùng xây với các ông; vì như các ông, chúng tôi cũng thờ phượng* Đức Chúa Trời+ của các ông và dâng vật tế lễ cho ngài kể từ thời vua Ê-sạt-ha-đôn+ của A-si-ri, là người đã đưa chúng tôi đến đây”.+  Thế nhưng, Xô-rô-ba-bên cùng Giê-sua và những người đứng đầu các dòng tộc khác của Y-sơ-ra-ên nói với chúng rằng: “Các ông chẳng có phần với chúng tôi trong việc xây cất nhà cho Đức Chúa Trời chúng tôi,+ vì chỉ mình chúng tôi sẽ xây nhà ấy cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, y như lệnh mà vua Si-ru, là vua của Ba Tư, đã ban cho chúng tôi”.+  Sau đó, dân của các xứ xung quanh cứ làm dân Giu-đa nản lòng* và thoái chí để từ bỏ việc xây cất.+  Chúng thuê các cố vấn chống lại họ nhằm phá hỏng kế hoạch của họ+ trong suốt thời vua Si-ru của Ba Tư cho đến triều đại vua Đa-ri-út+ của Ba Tư.  Vào đầu triều đại của A-suê-ru, chúng viết bản cáo trạng để tố cáo cư dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.  Vào thời vua Ạt-ta-xét-xe của Ba Tư thì Bít-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và các đồng sự khác của Ta-bê-ên viết sớ tâu lên vua Ạt-ta-xét-xe; chúng dịch sớ ấy sang tiếng A-ram+ và viết bằng chữ A-ram.*  * Quan đứng đầu là Rê-hum và viên ký lục là Sim-sai viết một sớ trình lên vua Ạt-ta-xét-xe để chống lại Giê-ru-sa-lem như sau:  (Sớ này đến từ quan đứng đầu là Rê-hum và viên ký lục là Sim-sai, cùng các đồng sự khác của chúng, các quan xét và quan tổng đốc cấp nhỏ hơn, các thư ký, dân Ê-rết,+ người Ba-by-lôn và cư dân Su-sa,+ tức là người Ê-lam,+ 10  cùng các dân tộc khác mà Ô-náp-ba vĩ đại và đáng kính đã bắt đi lưu đày rồi cho sinh sống trong các thành của Sa-ma-ri,+ cũng như những người còn lại thuộc vùng Bên Kia Sông;* 11  đây là bản sao của tờ sớ mà chúng đã gửi cho vua). “Kính gửi vua Ạt-ta-xét-xe. Các tôi tớ ngài, là những người sống trong vùng Bên Kia Sông, xin tâu như sau: Nay 12  xin trình cho ngài biết rằng những người Do Thái từ nơi ngài đến với chúng thần đã về tới Giê-ru-sa-lem. Chúng đang xây lại thành phản nghịch và gian ác ấy, đang xây lại tường+ và sửa nền móng. 13  Nay xin trình để ngài biết rằng nếu thành này được xây lại và tường xây xong thì chúng sẽ không đóng thuế, cống nạp+ hay nộp phí đường sá, và điều này sẽ gây tổn thất cho những kho báu của các vua. 14  Vì chúng thần hưởng bổng lộc* của triều đình nên không đành lòng ngồi nhìn nguồn lợi của ngài bị tổn thất; do đó, chúng thần trình sớ này cho ngài biết 15  để mở cuộc tra cứu sử sách của các đời tiên đế.+ Qua sử sách, ngài sẽ biết được đó là một thành phản nghịch, gây thiệt hại cho các vua cùng các tỉnh, và từ thời xưa thành ấy đã có những kẻ xúi giục nổi loạn. Đó là lý do thành ấy đã bị hủy diệt.+ 16  Chúng thần trình cho ngài biết rằng nếu thành ấy được xây lại và tường thành xây xong thì ngài sẽ mất quyền kiểm soát vùng Bên Kia Sông”.+ 17  Vua ban chiếu phúc đáp cho quan đứng đầu là Rê-hum và viên ký lục là Sim-sai, cùng các đồng sự khác của chúng đang ở Sa-ma-ri, cũng như những người còn lại thuộc vùng Bên Kia Sông mà rằng: “Chúc các khanh bình an! Nay 18  sớ mà các khanh đệ trình đã được đọc rõ ràng* trước mặt ta. 19  Ta đã truyền lệnh cho tra cứu và thấy rằng từ lâu thành ấy đã dấy lên chống lại các vua, và đã có những cuộc phản nghịch cũng như nổi loạn xảy ra ở đó.+ 20  Từng có những vua đầy thế lực nắm quyền trên Giê-ru-sa-lem; các vua ấy cai trị toàn bộ vùng Bên Kia Sông, và người ta từng đóng thuế, cống nạp và nộp phí đường sá cho họ. 21  Nay, các khanh hãy ra lệnh cho những người ấy ngưng công việc, hầu thành đó không được xây lại cho đến khi ta ban chiếu chỉ mới. 22  Hãy cẩn thận, đừng chểnh mảng trong việc này, kẻo lợi ích của vua bị thiệt hại thêm”.+ 23  Sau khi bản sao chiếu chỉ của vua Ạt-ta-xét-xe được đọc trước Rê-hum và viên ký lục là Sim-sai, cùng các đồng sự của chúng, bọn chúng nhanh chóng đến Giê-ru-sa-lem gặp người Do Thái và dùng vũ lực ép họ ngưng công việc. 24  Thế là công việc xây cất nhà Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem bị ngừng lại và bị đình chỉ cho đến năm thứ hai triều đại vua Đa-ri-út của Ba Tư.+

Chú thích

Ds: “tìm kiếm”.
Ds: “yếu tay”.
Cũng có thể là “sớ ấy được viết bằng tiếng A-ram rồi dịch ra”.
Ban đầu, Êxr 4:8 đến 6:18 được viết bằng tiếng A-ram.
Hay “Bên Kia Ơ-phơ-rát”.
Ds: “ăn muối”.
Cũng có thể là “được dịch và đọc”.