Ê-xơ-ra 3:1-13

  • Xây lại bàn thờ và dâng vật tế lễ (1-7)

  • Bắt đầu xây lại đền thờ (8, 9)

  • Lập xong nền móng đền thờ (10-13)

3  Đến tháng thứ bảy,+ khi người Y-sơ-ra-ên đã ở trong thành mình thì họ đồng lòng nhóm nhau lại tại Giê-ru-sa-lem.  Giê-sua+ con trai Giê-hô-xa-đác cùng các thầy tế lễ khác và Xô-rô-ba-bên+ con trai Sê-anh-thi-ên+ cùng anh em ông trỗi dậy xây bàn thờ cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên để dâng vật tế lễ thiêu trên đó, như lời đã viết trong Luật pháp của Môi-se,+ là người của Đức Chúa Trời.  Dù sợ dân của các xứ xung quanh,+ họ vẫn dựng bàn thờ ở chỗ cũ của nó và bắt đầu dâng vật tế lễ thiêu trên đó cho Đức Giê-hô-va, tức vật tế lễ thiêu buổi sáng và chiều tối.+  Rồi họ cử hành Lễ Lều Tạm* theo lời đã chép,+ mỗi ngày dâng một số lượng cụ thể vật tế lễ thiêu theo quy định của ngày ấy.+  Sau đó, họ dâng các lễ vật thiêu hằng dâng,+ các lễ vật cho ngày trăng mới+ cùng mọi kỳ lễ được biệt riêng ra thánh+ cho Đức Giê-hô-va, cũng như lễ vật của tất cả những người sẵn lòng dâng lễ vật tự nguyện+ cho Đức Giê-hô-va.  Từ ngày mùng một của tháng thứ bảy,+ họ bắt đầu dâng các vật tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, dù nền móng của đền thờ Đức Giê-hô-va vẫn chưa được lập.  Họ đưa tiền cho thợ cắt đá+ và thợ thủ công,+ cũng như đồ ăn thức uống và dầu cho người Si-đôn và người Ty-rơ để những người ấy mang gỗ tuyết tùng từ Li-băng theo đường biển đến Gióp-ba,+ như vua Si-ru của Ba Tư cho phép họ làm.+  Vào năm thứ hai sau khi họ về đến nhà của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem, nhằm tháng thứ hai, Xô-rô-ba-bên con trai Sê-anh-thi-ên, Giê-sua con trai Giê-hô-xa-đác cùng những anh em khác của họ, tức các thầy tế lễ và người Lê-vi, cũng như tất cả những người ra khỏi cảnh phu tù đã trở về Giê-ru-sa-lem+ đều bắt tay vào việc; họ bổ nhiệm những người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên giám sát công việc của nhà Đức Giê-hô-va.  Vậy, Giê-sua cùng các con trai và anh em của ông, Cát-mi-ên cùng các con trai của ông, là con cháu Giu-đa, cùng nhau giám sát những người làm việc trong nhà Đức Chúa Trời; cùng với họ còn có con cháu Hê-na-đát,+ các con trai và anh em của họ, cũng là người Lê-vi. 10  Khi các thợ xây đặt xong nền của đền thờ Đức Giê-hô-va+ thì các thầy tế lễ mặc lễ phục, tay cầm kèn,+ cùng với những người Lê-vi, thuộc con cháu A-sáp, tay cầm chập chỏa, đều đứng dậy ngợi khen Đức Giê-hô-va theo sự chỉ dẫn từ vua Đa-vít của Y-sơ-ra-ên.+ 11  Họ bắt đầu hát đối đáp với nhau+ mà ngợi khen và cảm tạ Đức Giê-hô-va, “bởi ngài thật tốt; lòng yêu thương thành tín ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến mãi mãi”.+ Rồi toàn thể dân chúng cất tiếng lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va vì nền móng của nhà Đức Giê-hô-va đã được lập. 12  Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi và người đứng đầu các dòng tộc, tức những người lớn tuổi từng thấy nhà trước kia,+ đã khóc lớn khi nhìn thấy nền của nhà ấy được lập, còn những người khác thì reo mừng hết mức.+ 13  Do đó, người ta không thể phân biệt đâu là tiếng reo mừng và đâu là tiếng khóc, vì dân chúng reo hò lớn tiếng đến nỗi từ rất xa cũng nghe thấy.

Chú thích

Hay “Lễ Chòi Tạm”.