Ê-xơ-ra 1:1-11

  • Vua Si-ru ban sắc lệnh xây lại đền thờ (1-4)

  • Chuẩn bị cho người bị lưu đày ở Ba-by-lôn trở về (5-11)

1  Vào năm đầu tiên triều đại vua Si-ru+ của Ba Tư, để ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va phán qua Giê-rê-mi,+ Đức Giê-hô-va giục tinh thần vua Si-ru của Ba Tư để ông ra chiếu chỉ và thông báo trên toàn vương quốc+ như sau:  “Vua Si-ru của Ba Tư truyền rằng: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời đã ban cho ta mọi vương quốc trên đất,+ và ngài đã chỉ định ta xây cho ngài một nhà tại Giê-ru-sa-lem,+ thuộc Giu-đa.  Trong vòng các ngươi, bất cứ ai thuộc về dân ngài thì nguyện Đức Chúa Trời ở cùng người ấy; hãy để người ấy đi lên Giê-ru-sa-lem, thuộc Giu-đa, và xây lại nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Ngài là Đức Chúa Trời thật, nhà ngài ở tại Giê-ru-sa-lem.*  Bất cứ ngoại kiều nào,+ dù sống ở đâu, hãy để láng giềng* giúp người ấy bằng cách cho bạc, vàng, đồ đạc và gia súc, cùng lễ vật tự nguyện cho nhà Đức Chúa Trời+ ở Giê-ru-sa-lem’”.  Sau đó, những người đứng đầu các dòng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, cùng các thầy tế lễ và người Lê-vi, tức mọi người có lòng được Đức Chúa Trời thúc đẩy, đều chuẩn bị để đi lên xây lại nhà của Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem.  Hết thảy những người xung quanh đều hỗ trợ bằng cách cho họ* các vật dụng bằng bạc và vàng, đồ đạc, gia súc cùng những thứ quý giá, chưa kể mọi lễ vật tự nguyện.  Vua Si-ru cũng mang ra các vật dụng của nhà Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-xa đã lấy từ Giê-ru-sa-lem về đặt trong nhà của thần mình.+  Vua Si-ru của Ba Tư truyền cho Mít-rê-đát, người trông coi kho báu, mang các vật dụng ấy ra kiểm kê cho Sết-ba-xa,*+ thủ lĩnh của Giu-đa.  Đây là số liệu kiểm kê: 30 bình vàng hình rổ, 1.000 bình bạc hình rổ, 29 bình thay thế, 10  cùng 30 bát nhỏ bằng vàng, 410 bát nhỏ bằng bạc và 1.000 vật dụng khác. 11  Tất cả vật dụng bằng vàng và bạc là 5.400 cái. Sết-ba-xa mang theo hết thảy những thứ ấy khi những người bị lưu đày+ ra khỏi Ba-by-lôn để trở về Giê-ru-sa-lem.

Chú thích

Cũng có thể là “đấng ngự ở Giê-ru-sa-lem”.
Ds: “người ở cùng nơi”.
Ds: “đều làm vững mạnh tay họ bằng”.
Có thể là Xô-rô-ba-bên nơi Êxr 2:2; 3:8.