Ê-xê-chi-ên 9:1-11

  • Sáu người hành quyết và một người đeo hộp mực (1-11)

    • Sự trừng phạt bắt đầu từ nơi thánh (6)

9  Sau đó, ngài nói lớn tiếng bên tai tôi: “Hãy triệu tập những người sẽ trừng phạt thành này, mỗi người cầm trên tay vũ khí tiêu diệt của mình!”.  Tôi thấy sáu người nam đến từ hướng cổng trên,+ là cổng nhìn về hướng bắc, mỗi vị cầm trên tay vũ khí để đập tan; cùng với họ có một người nam mặc áo vải lanh, bên hông đeo hộp mực của thư ký. Họ đi vào và đến đứng cạnh bàn thờ bằng đồng.+  Vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên+ rời khỏi nơi đang ngự trên các chê-rúp và đến ngự nơi ngưỡng cửa nhà ngài.+ Ngài gọi vị mặc áo vải lanh, bên hông có đeo hộp mực của thư ký.  Đức Giê-hô-va phán với vị ấy: “Hãy đi khắp thành, khắp Giê-ru-sa-lem, đánh dấu trên trán những người than thở và rên xiết+ vì mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong thành”.+  Tôi nghe ngài phán với những vị kia: “Hãy đi khắp thành theo sau người ấy và đánh giết dân chúng. Mắt đừng thương tiếc, cũng đừng động lòng trắc ẩn.+  Người già, thanh niên, trinh nữ, trẻ em và phụ nữ, hãy giết tất cả.+ Nhưng chớ đụng đến những người đã được đánh dấu.+ Hãy bắt đầu từ nơi thánh ta”.+ Họ bèn bắt đầu từ các trưởng lão đang ở trước nhà ngài.+  Ngài phán tiếp: “Hãy làm ô uế nhà này và làm cho các sân đầy xác những kẻ bị giết.+ Hãy đi đi!”. Thế là họ đi ra và đánh giết dân trong thành.  Trong khi họ đi đánh giết dân chúng, chỉ còn lại mình tôi. Tôi sấp mặt xuống, kêu lên rằng: “Ôi! Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Chẳng lẽ ngài diệt hết những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên khi đổ cơn giận xuống Giê-ru-sa-lem sao?”.+  Ngài bèn phán: “Lỗi lầm của nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa thật quá lớn,+ cả xứ đầy dẫy sự đổ máu,+ cả thành đầy dẫy sự bại hoại.+ Chúng nói: ‘Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ xứ này, Đức Giê-hô-va chẳng thấy gì đâu’.+ 10  Về phần ta, mắt ta sẽ không thương tiếc, ta cũng chẳng tỏ lòng trắc ẩn.+ Ta sẽ đem hậu quả của đường lối chúng đổ trên đầu chúng”. 11  Sau đó, tôi thấy vị mặc áo vải lanh, bên hông đeo hộp mực, trở lại báo cáo: “Con đã làm y như lệnh ngài truyền”.

Chú thích