Ê-xê-chi-ên 6:1-14

  • Nghịch lại các núi của Y-sơ-ra-ên (1-14)

    • Tượng thần gớm ghiếc bị hạ nhục (4-6)

    • “Các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va” (7)

6  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy quay mặt về hướng các núi của Y-sơ-ra-ên và nói tiên tri nghịch lại chúng.  Con phải nói: ‘Hỡi các núi của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Chúa Tối Thượng Giê-hô-va. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán với núi đồi, sông suối và thung lũng rằng: “Này! Ta sẽ sai gươm đao đến trên các ngươi, sẽ hủy phá những nơi cao của các ngươi.  Bàn thờ của các ngươi sẽ bị phá đổ, lư hương của các ngươi sẽ bị đập bể,+ còn những kẻ bị giết thì ta sẽ ném trước mặt các tượng thần gớm ghiếc* của các ngươi.+  Ta sẽ quăng thây dân Y-sơ-ra-ên trước mặt các tượng thần gớm ghiếc, sẽ rải xương các ngươi xung quanh các bàn thờ.+  Khắp nơi các ngươi ở, thành trì sẽ bị tàn phá,+ nơi cao sẽ bị phá đổ và nằm trơ trụi.+ Bàn thờ sẽ bị phá đổ và vỡ tan tành, tượng thần gớm ghiếc sẽ tiêu tan, lư hương sẽ bị đánh đổ và công việc các ngươi sẽ bị xóa sạch.  Những kẻ bị giết sẽ ngã xuống giữa các ngươi,+ rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va.+  Nhưng ta sẽ để một phần sót lại vì một số người trong các ngươi sẽ thoát khỏi gươm đao khi ở giữa các nước, khi các ngươi tan lạc khắp các xứ.+  Những người sống sót sẽ nhớ đến ta trong các nước mà chúng bị bắt đi lưu đày.+ Chúng sẽ nhận biết lòng ta đau đớn vì lòng chúng phụ bạc* và lìa bỏ ta,+ vì con mắt chúng ham muốn* các tượng thần gớm ghiếc.+ Chúng sẽ hổ thẹn và kinh tởm mọi điều dữ và ghê tởm mà mình đã làm.+ 10  Chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va và ta không nói suông khi cảnh cáo là sẽ giáng thảm họa này”’.+ 11  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Con hãy vỗ tay* và giậm chân, than thở về mọi điều dữ và ghê tởm mà nhà Y-sơ-ra-ên đã làm, vì chúng sẽ ngã bởi gươm, đói kém và dịch bệnh.+ 12  Kẻ ở xa sẽ chết bởi dịch bệnh, kẻ ở gần sẽ ngã bởi gươm, còn những ai thoát khỏi hai tai họa đó và sót lại thì sẽ chết bởi nạn đói; ta sẽ trút hết cơn thịnh nộ trên chúng.+ 13  Khi những kẻ bị giết nằm giữa các tượng thần gớm ghiếc, xung quanh các bàn thờ,+ trên mọi đồi cao, mọi đỉnh núi, dưới mọi cây rậm lá và mọi tán cây lớn, là những nơi mà chúng đã dâng các lễ vật có mùi thơm để làm vui lòng các tượng thần gớm ghiếc của chúng,+ bấy giờ chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va.+ 14  Ta sẽ giơ tay nghịch lại chúng, khiến xứ bị hoang vu, và mọi nơi ở của chúng sẽ hoang vu hơn hoang mạc gần Đíp-lát. Rồi chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’”.

Chú thích

Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “tượng thần gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Hay “gian dâm”.
Hay “con mắt gian dâm của chúng chạy theo”.
Thể hiện sự đau buồn.