Ê-xê-chi-ên 5:1-17

  • Diễn cảnh Giê-ru-sa-lem sụp đổ (1-17)

    • Nhà tiên tri cạo râu tóc, chia ba phần (1-4)

    • Giê-ru-sa-lem tệ hơn các nước khác (7-9)

    • Dân phản nghịch bị trừng phạt theo ba cách (12)

5  Về phần con, hỡi con người, hãy lấy một thanh gươm bén để dùng như dao cạo của thợ hớt tóc. Hãy cạo râu và tóc con rồi dùng cân chia chúng thành từng phần.  Con sẽ đốt một phần ba bên trong thành khi số ngày vây hãm đã trọn.+ Một phần ba khác thì con sẽ lấy gươm chém chúng xung quanh thành.+ Một phần ba còn lại, con hãy rải trong gió, và ta sẽ rút gươm đuổi theo sau.+  Con cũng phải lấy một ít của một phần ba cuối rồi bọc trong vạt áo.  Hãy lấy thêm một ít nữa ném vào lửa và thiêu rụi đi. Lửa ấy sẽ lan ra cả nhà Y-sơ-ra-ên.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Đây là Giê-ru-sa-lem. Ta đã đặt nó giữa các nước, và các xứ bao quanh nó.  Nhưng nó chống lại phán quyết và luật lệ của ta, làm điều gian ác hơn các nước và các xứ xung quanh.+ Dân nó đã chối bỏ phán quyết ta và không bước theo luật lệ ta’.  Do đó, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Vì các ngươi còn tệ hơn các nước xung quanh và không bước theo luật lệ ta hay thi hành phán quyết ta, mà lại theo phán quyết của các nước xung quanh,+  nên Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Hỡi thành kia! Này ta chống nghịch ngươi,+ chính ta sẽ thi hành án phạt giữa ngươi, trước mắt các nước.+  Vì mọi việc ghê tởm của ngươi nên ta sẽ làm giữa ngươi điều ta chưa hề làm và sẽ không bao giờ làm nữa.+ 10  Ở giữa ngươi, cha mẹ sẽ ăn thịt con cái,+ con cái sẽ ăn thịt cha mẹ. Ta sẽ thi hành án phạt giữa ngươi và phân tán những kẻ còn lại trong dân ngươi ra khắp các hướng gió”’.+ 11  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Vậy nên, thật như ta hằng sống, ta sẽ từ bỏ ngươi, bởi ngươi đã làm ô uế nơi thánh ta bằng mọi tượng thần gớm ghiếc và mọi việc ghê tởm;+ mắt ta sẽ không thương tiếc và ta cũng chẳng tỏ lòng trắc ẩn.+ 12  Một phần ba dân ngươi sẽ chết vì dịch bệnh hoặc đói kém bên trong ngươi. Một phần ba khác sẽ ngã bởi gươm xung quanh ngươi.+ Một phần ba còn lại, ta sẽ phân tán ra khắp các hướng gió và rút gươm đuổi theo sau.+ 13  Rồi cơn giận ta sẽ dứt, cơn thịnh nộ ta sẽ dịu đi và ta sẽ nguôi giận.+ Khi ta trút xong cơn thịnh nộ trên chúng thì chúng sẽ phải biết rằng vì đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc+ mà ta, Đức Giê-hô-va, đã lên tiếng. 14  Ta sẽ biến ngươi thành một nơi bị tàn phá, một thứ để sỉ nhục trong vòng các nước xung quanh và trước mắt mọi người qua lại.+ 15  Ngươi sẽ trở thành thứ để sỉ nhục và miệt thị,+ là gương cảnh báo cùng nỗi kinh hoàng cho các nước xung quanh khi ta thi hành án trên ngươi trong cơn giận dữ và thịnh nộ, với hình phạt đầy phẫn nộ. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy. 16  Ta sẽ giáng nạn đói như bắn tên độc để hủy diệt các ngươi. Những mũi tên ấy sẽ diệt các ngươi.+ Ta sẽ cắt nguồn lương thực,* khiến nạn đói càng trầm trọng hơn.+ 17  Ta sẽ cho nạn đói và thú dữ đến,+ chúng sẽ cướp đi con cái ngươi. Dịch bệnh và sự đổ máu sẽ lan tràn giữa ngươi, ta cũng sai gươm đao đến trên ngươi.+ Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy’”.

Chú thích

Ds: “bẻ gãy cây bánh”. Có thể nói đến những cây dùng để treo bánh dự trữ.