Ê-xê-chi-ên 47:1-23

  • Dòng nước chảy từ đền thờ (1-12)

    • Nước càng lúc càng sâu (2-5)

    • Nước của Biển Chết được chữa lành (8-10)

    • Các bưng không được chữa lành (11)

    • Cây để ăn trái và chữa lành (12)

  • Biên giới của xứ (13-23)

47  Vị ấy đưa tôi trở lại cửa đền thờ.+ Tại đó, tôi thấy có nước từ phía dưới lối vào đền thờ+ đang chảy về hướng đông, vì mặt trước đền thờ nhìn về hướng đông. Nước ra từ phía dưới bên phải đền thờ và chảy qua phía nam bàn thờ.  Vị ấy dẫn tôi đi ra qua cổng phía bắc+ và đưa tôi đi vòng ra ngoài đến cổng ngoài nhìn về hướng đông.+ Tôi thấy nước chảy ra chầm chậm từ phía bên phải.  Vị ấy đi về hướng đông, tay cầm dây đo.+ Vị ấy đo 1.000 cu-bít* và dẫn tôi băng qua nước; nước đến ngang mắt cá chân.  Vị ấy đo tiếp 1.000 cu-bít và dẫn tôi băng qua nước; nước đến ngang đầu gối. Vị ấy lại đo 1.000 cu-bít nữa và dẫn tôi băng qua nước; nước đến ngang hông.  Khi vị ấy đo thêm 1.000 cu-bít nữa thì nước đã thành một dòng sông mà tôi không đi qua được vì nước sâu đến nỗi phải bơi qua; đó là một dòng sông không thể nào lội bộ qua.  Vị ấy bèn hỏi tôi: “Hỡi con người, ông có thấy không?”. Rồi vị ấy dẫn tôi trở lên bờ sông.  Khi trở lên, tôi thấy trên bờ có rất nhiều cây, ở cả hai bên.+  Vị ấy nói với tôi: “Dòng nước này chảy về miền đông, chảy tiếp qua A-ra-ba*+ rồi đổ ra biển.*+ Khi nó đổ ra biển thì nước ở đó sẽ được chữa lành.  Nước* chảy đến đâu thì sẽ có những sinh vật lúc nhúc sống ở đó. Nhờ nước chảy đến mà nơi ấy sẽ có vô số loài cá. Nước biển sẽ được chữa lành, và nơi nào dòng sông ấy chảy đến, nơi đó mọi vật đều sẽ sống. 10  Các ngư dân sẽ đứng bên bờ biển từ Ên-ghê-đi+ đến tận Ên-ê-la-im, tại đó sẽ có bãi phơi lưới. Trong biển sẽ có rất nhiều cá và vô số loài như ở Biển Lớn.*+ 11  Nhưng các bưng và đầm lầy sẽ không được chữa lành. Chúng sẽ bị bỏ mặc cho muối.+ 12  Trên cả hai bên bờ sông sẽ mọc lên mọi loài cây ăn trái. Lá chúng sẽ không tàn héo và trái sẽ ra không dứt. Mỗi tháng các cây sẽ ra trái vì nước tưới chúng chảy ra từ nơi thánh.+ Trái chúng sẽ dùng để ăn và lá dùng để chữa lành”.+ 13  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Đây là vùng đất mà các con sẽ phân chia cho 12 chi phái Y-sơ-ra-ên làm phần thừa kế; Giô-sép sẽ được hai phần.+ 14  Các con sẽ thừa hưởng nó và nhận phần bằng nhau.* Ta đã thề ban xứ này cho tổ phụ các con+ nên bây giờ nó là phần thừa kế thuộc về các con. 15  Đây là biên giới phía bắc của xứ. Nó đi từ Biển Lớn theo đường đến Hết-lôn+ về hướng Xê-đát,+ 16  Ha-mát,+ Bê-rốt+ và Síp-ra-im, nằm giữa lãnh thổ của Đa-mách và Ha-mát, rồi đến Hát-xe-hát-thi-côn, gần biên giới của Ha-vơ-ran.+ 17  Vậy, biên giới sẽ chạy từ biển đến Hát-xa-ê-nôn,+ dọc theo biên giới của Đa-mách ở phía bắc và biên giới của Ha-mát.+ Đó là biên giới phía bắc. 18  Phía đông chạy từ giữa Ha-vơ-ran và Đa-mách, rồi chạy giữa Ga-la-át+ và xứ Y-sơ-ra-ên, dọc theo sông Giô-đanh. Các con phải đo từ biên giới* đến biển ở phía đông.* Đó là biên giới phía đông. 19  Biên giới phía nam là từ Ta-ma đến các dòng nước của Mê-ri-ba-ca-đe,+ rồi đến suối cạn* và Biển Lớn.+ Đó là biên giới phía nam. 20  Phía tây là Biển Lớn, từ biên giới* cho đến nơi đối diện Lê-bô-ha-mát.*+ Đó là biên giới phía tây”. 21  “Các con phải phân chia nhau xứ này trong vòng 12 chi phái của Y-sơ-ra-ên. 22  Các con phải chia xứ làm phần thừa kế cho mình, cũng như cho ngoại kiều sống chung và đã sinh con cái khi cư ngụ giữa các con; các con sẽ xem họ như người Y-sơ-ra-ên bản xứ. Họ sẽ nhận một phần thừa kế giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên cùng với các con. 23  Các con phải chia cho ngoại kiều một phần thừa kế trong vùng đất của chi phái mà người ấy đang cư ngụ”. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy.

Chú thích

Đây là cu-bít dài. Xem Phụ lục B14.
Hay “hoang mạc”.
Tức là Biển Chết.
Ds: “Hai dòng sông”.
Tức là Địa Trung Hải.
Ds: “thừa hưởng nó, mỗi người như nhau”.
Tức là biên giới phía bắc.
Tức là Biển Chết.
Tức là suối cạn Ai Cập. Xem mục “Suối cạn” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Tức là biên giới phía nam.
Hay “lối vào Ha-mát”.