Ê-xê-chi-ên 46:1-24

  • Lễ vật dâng trong những dịp nhất định (1-15)

  • Quy định về việc thừa kế đất đai của thủ lĩnh (16-18)

  • Những nơi để luộc lễ vật (19-24)

46  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Cổng của sân trong nhìn về hướng đông+ phải bị đóng+ trong sáu ngày làm việc,+ nhưng vào ngày Sa-bát và ngày trăng mới thì phải được mở.  Thủ lĩnh sẽ từ ngoài đi vào theo lối sảnh của cổng này+ và đứng nơi cột cửa của cổng. Các thầy tế lễ sẽ dâng lễ vật thiêu toàn phần cùng các vật tế lễ hòa thuận của người. Người sẽ sấp mặt nơi lối vào của cổng rồi đi ra. Nhưng cổng vẫn không đóng lại cho đến chiều tối.  Vào mỗi ngày Sa-bát và ngày trăng mới,+ dân của xứ cũng sẽ đến sấp mặt trước Đức Giê-hô-va nơi lối ra vào của cổng ấy.  Lễ vật thiêu toàn phần mà thủ lĩnh sẽ dâng lên Đức Giê-hô-va vào ngày Sa-bát phải gồm sáu con cừu đực con khỏe mạnh và một con cừu đực khỏe mạnh.+  Lễ vật ngũ cốc dâng chung với con cừu đực sẽ là một ê-pha* bột, còn đối với các con cừu đực con thì tùy khả năng của người; và dâng chung với mỗi ê-pha sẽ là một hin* dầu.+  Vào ngày trăng mới, phải dâng một con bò đực tơ khỏe mạnh trong đàn, sáu con cừu đực con và một con cừu đực; tất cả đều phải khỏe mạnh.+  Người phải dâng lễ vật ngũ cốc là một ê-pha bột chung với con bò đực tơ, một ê-pha bột chung với con cừu đực, còn đối với các con cừu đực con thì tùy khả năng của người; và mỗi ê-pha thì người phải dâng một hin dầu.  Khi vào, thủ lĩnh phải vào theo lối sảnh của cổng và khi ra thì cũng ra theo lối đó.+  Khi dân của xứ đến trước mặt Đức Giê-hô-va vào các ngày lễ,+ ai vào thờ phượng qua cổng phía bắc+ thì phải đi ra qua cổng phía nam;+ còn ai vào thờ phượng qua cổng phía nam thì phải đi ra qua cổng phía bắc. Không ai được đi ra qua cổng mà mình đã vào, vì họ phải đi ra qua cổng đối diện. 10  Về phần thủ lĩnh ở giữa họ, người sẽ đi vào khi họ đi vào và người sẽ đi ra khi họ đi ra. 11  Trong các ngày lễ và kỳ lễ, lễ vật ngũ cốc dâng chung với con bò đực tơ sẽ là một ê-pha bột, dâng chung với con cừu đực sẽ là một ê-pha bột, còn đối với các con cừu đực con thì tùy khả năng của người; và dâng chung với mỗi ê-pha sẽ là một hin dầu.+ 12  Khi thủ lĩnh đem lễ vật tự nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va, dù là lễ vật thiêu toàn phần+ hay các vật tế lễ hòa thuận, thì cổng nhìn về hướng đông sẽ mở ra cho người. Người sẽ đem đến lễ vật thiêu toàn phần và các vật tế lễ hòa thuận như người làm vào ngày Sa-bát.+ Sau khi người đi ra, cổng phải đóng lại.+ 13  Mỗi ngày phải cung cấp một con cừu đực con một năm tuổi và khỏe mạnh để làm lễ vật thiêu toàn phần cho Đức Giê-hô-va.+ Phải làm như thế mỗi buổi sáng. 14  Mỗi buổi sáng, phải dâng chung với nó một phần sáu ê-pha làm lễ vật ngũ cốc cùng với một phần ba hin dầu để rảy lên bột mịn. Đó là lễ vật ngũ cốc hằng dâng cho Đức Giê-hô-va và là một luật lệ vững bền. 15  Con cừu đực con, lễ vật ngũ cốc và dầu phải được cung cấp vào mỗi buổi sáng để làm lễ vật thiêu toàn phần hằng dâng’. 16  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Nếu thủ lĩnh ban cho mỗi con trai mình vật gì làm phần thừa kế thì vật ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng. Nó là sản nghiệp mà chúng có được nhờ thừa kế. 17  Nhưng nếu thủ lĩnh ban cho một trong các tôi tớ mình vật gì trong gia sản thì vật ấy sẽ thuộc về tôi tớ cho đến năm tự do,+ rồi sau đó vật ấy được trả lại cho người. Chỉ có phần thừa kế của các con trai người mới thuộc về chúng mãi mãi. 18  Thủ lĩnh không được chiếm bất kỳ phần thừa kế nào của người dân bằng cách đuổi họ ra khỏi đất đai của họ. Người phải ban cho các con trai phần thừa kế từ đất đai của mình, hầu cho không ai trong dân ta bị đuổi ra khỏi đất đai của họ’”. 19  Sau đó, vị ấy đem tôi vào các phòng ăn* thánh của các thầy tế lễ qua lối+ bên cạnh cổng, là lối dẫn tới các phòng ăn nhìn về hướng bắc.+ Tại đó, tôi thấy có một nơi ở trong cùng, về phía tây. 20  Vị ấy nói với tôi: “Đây là nơi các thầy tế lễ sẽ luộc lễ vật chuộc lỗi lầm cùng lễ vật chuộc tội và nướng lễ vật ngũ cốc,+ hầu họ không mang gì ra sân ngoài kẻo truyền sự thánh khiết sang dân chúng”.+ 21  Vị ấy đem tôi ra sân ngoài và dẫn tôi đi qua bốn góc sân. Tôi thấy tại mỗi góc của sân ngoài đều có một khoảng sân. 22  Tại bốn góc sân đều có những khoảng sân nhỏ, dài 40 cu-bít* và rộng 30 cu-bít. Cả bốn khoảng sân đó có kích thước bằng nhau.* 23  Cả bốn khoảng sân đều có tường* bao quanh, và nơi chân tường người ta xây những chỗ để luộc lễ vật. 24  Vị ấy nói với tôi: “Đây là nơi những người phục vụ tại đền thờ luộc vật tế lễ của dân chúng”.+

Chú thích

Hay “các phòng”.
Đây là cu-bít dài. Xem Phụ lục B14.
Hay “Cả bốn khoảng sân đó và cấu trúc ở bốn góc đều có kích thước bằng nhau”.
Hay “dãy”.