Ê-xê-chi-ên 45:1-25

  • Phần đóng góp thánh và thành (1-6)

  • Phần đất của thủ lĩnh (7, 8)

  • Các thủ lĩnh phải trung thực (9-12)

  • Thủ lĩnh và phần đóng góp của dân (13-25)

45  ‘Khi chia xứ làm phần thừa kế,+ các con phải đóng góp một phần đất trong xứ cho Đức Giê-hô-va để làm phần đất thánh.+ Nó sẽ có chiều dài 25.000 cu-bít* và chiều rộng 10.000 cu-bít.+ Toàn bộ khu ấy sẽ là phần đất thánh.  Trong đó sẽ có một mảnh đất hình vuông dành cho đền thờ, chiều dài 500 cu-bít và chiều rộng 500 cu-bít;*+ bốn phía xung quanh mảnh đất này sẽ có bãi cỏ+ rộng 50 cu-bít.  Con phải đo một phần đất dài 25.000 cu-bít và rộng 10.000 cu-bít, và trong đó sẽ có nơi thánh, là một nơi chí thánh.  Nó sẽ là phần đất thánh thuộc về các thầy tế lễ,+ tức những người phục vụ trong nơi thánh và đến gần Đức Giê-hô-va để phụng sự ngài.+ Nó sẽ là nơi dành cho nhà của họ và là nơi thánh dành cho đền thờ.  Một phần đất dài 25.000 cu-bít và rộng 10.000 cu-bít sẽ được dành cho người Lê-vi,+ tức những người phục vụ trong đền thờ; họ sẽ sở hữu 20 phòng ăn.*+  Các con phải dành cho thành một khu đất dài 25.000 cu-bít và rộng 5.000 cu-bít+ (dọc theo chiều dài của phần đóng góp thánh). Nó sẽ thuộc về cả nhà Y-sơ-ra-ên.  Về phần thủ lĩnh, người sẽ được nhận dải đất nằm ở hai bên của phần đóng góp thánh và của khu đất dành cho thành. Đất của thủ lĩnh sẽ giáp với phần đóng góp thánh và khu đất của thành; nó sẽ nằm về phía tây và phía đông. Chiều dài của nó, từ ranh giới phía tây sang ranh giới phía đông, sẽ chạy dọc theo chiều dài phần đất của một trong các chi phái giáp ranh.+  Trong Y-sơ-ra-ên, đất đó sẽ thuộc về người. Các thủ lĩnh của ta sẽ không còn ngược đãi dân ta nữa,+ họ sẽ chia đất cho nhà Y-sơ-ra-ên theo từng chi phái’.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Này các thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên, các ngươi quá đáng lắm!’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Hãy chấm dứt những hành động hung bạo và hà hiếp của các ngươi. Hãy làm điều đúng và công chính.+ Hãy ngưng chiếm đất đai của dân ta.+ 10  Các ngươi phải dùng cái cân chính xác, ê-pha* chính xác và ba-tơ* chính xác.+ 11  Dung lượng của ê-pha và ba-tơ phải cố định. Ba-tơ phải bằng một phần mười hô-me, và ê-pha phải bằng một phần mười hô-me.* Hô-me sẽ là tiêu chuẩn dùng để đo. 12  Một siếc-lơ*+ phải tương đương 20 ghê-ra.* Còn 20 siếc-lơ cộng 25 siếc-lơ cộng 15 siếc-lơ sẽ bằng một ma-nê’.* 13  ‘Đây là phần đóng góp mà các con phải dâng: Cứ mỗi hô-me lúa mì thì trích một phần sáu ê-pha, cứ mỗi hô-me lúa mạch thì trích một phần sáu ê-pha. 14  Phần dầu được cấp phải đong bằng ba-tơ. Một ba-tơ là một phần mười cô-rơ,* mười ba-tơ là một hô-me, vì mười ba-tơ bằng một hô-me. 15  Trong bầy gia súc của Y-sơ-ra-ên, cứ 200 con cừu thì phải dâng một con. Những thứ ấy sẽ dùng làm lễ vật ngũ cốc,+ lễ vật thiêu toàn phần+ và các vật tế lễ hòa thuận+ hầu cho dân được chuộc tội’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy. 16  ‘Tất cả người dân trong xứ sẽ đóng góp+ như thế cho thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên. 17  Còn thủ lĩnh thì sẽ lo liệu các lễ vật thiêu toàn phần,+ lễ vật ngũ cốc+ và rượu tế lễ cho các kỳ lễ,+ ngày trăng mới, ngày Sa-bát+ và mọi kỳ lễ quy định của nhà Y-sơ-ra-ên.+ Thủ lĩnh sẽ là người cung cấp lễ vật chuộc tội, lễ vật ngũ cốc, lễ vật thiêu toàn phần và các vật tế lễ hòa thuận hầu cho nhà Y-sơ-ra-ên được chuộc tội’. 18  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Vào tháng thứ nhất, ngày mùng một, con phải lấy một con bò đực tơ khỏe mạnh trong đàn để tẩy sạch nơi thánh khỏi tội lỗi.+ 19  Thầy tế lễ sẽ lấy một ít máu từ lễ vật chuộc tội bôi lên cột cửa đền thờ,+ trên bốn góc của bậc bàn thờ và cột cửa của cổng dẫn vào sân trong. 20  Con cũng sẽ làm như thế vào ngày mùng bảy vì cớ những người vô tình hoặc không biết mà phạm tội;+ vậy các con phải chuộc tội cho đền thờ.+ 21  Vào tháng thứ nhất, ngày 14, các con sẽ giữ Lễ Vượt Qua.+ Trong bảy ngày, các con phải ăn bánh không men.+ 22  Vào ngày đó, thủ lĩnh sẽ cung cấp một con bò đực tơ để làm lễ vật chuộc tội cho mình và dân cả xứ.+ 23  Trong bảy ngày của kỳ lễ, mỗi ngày người sẽ cung cấp bảy con bò đực tơ khỏe mạnh cùng bảy con cừu đực khỏe mạnh để làm lễ vật thiêu toàn phần cho Đức Giê-hô-va,+ và mỗi ngày một con dê đực làm lễ vật chuộc tội. 24  Người cũng phải cung cấp lễ vật ngũ cốc: Cứ mỗi con bò đực tơ là một ê-pha bột, mỗi con cừu đực là một ê-pha bột; và mỗi ê-pha thì người phải cung cấp một hin* dầu. 25  Vào tháng thứ bảy, ngày 15, trong bảy ngày của kỳ lễ,+ người phải cung cấp lễ vật chuộc tội, lễ vật thiêu toàn phần, lễ vật ngũ cốc và dầu giống như thế’”.

Chú thích

Đây là cu-bít dài. Xem Phụ lục B14.
Hay “cây sậy”. Ds: “chiều dài 500 và chiều rộng 500”.
Hay “phòng”.
Hay “mi-na”. Xem Phụ lục B14.