Ê-xê-chi-ên 4:1-17

  • Diễn cảnh vây hãm Giê-ru-sa-lem (1-17)

    • Gánh tội lỗi trong 390 ngày và 40 ngày (4-7)

4  Về phần con, hỡi con người, hãy lấy một viên gạch, đặt trước mặt con và khắc trên đó hình một cái thành, là Giê-ru-sa-lem.  Hãy vây hãm nó,+ xây tường vây hãm,+ đắp ụ bao vây,+ đóng quân và đặt các đòn cây phá thành xung quanh nó.+  Hãy lấy một khuôn sắt, đặt làm tường sắt để ngăn giữa con và thành. Rồi hãy quay mặt nghịch lại thành thì nó sẽ bị vây hãm; con phải vây hãm nó. Đó là dấu hiệu cho nhà Y-sơ-ra-ên.+  Sau đó, con phải nằm nghiêng bên trái và gánh tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên trên mình.+ Con sẽ gánh tội lỗi của chúng trong suốt những ngày con nằm nghiêng một bên.  Ta định cho con 390 ngày, tương đương với số năm tội lỗi của chúng,+ và con phải gánh tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên.  Con phải nằm đủ số ngày ấy. Sau đó, con sẽ nằm nghiêng nữa, lần này là bên phải, và gánh tội lỗi của nhà Giu-đa+ suốt 40 ngày; một ngày thay cho một năm, một ngày thay cho một năm, theo như ta định cho con.  Rồi con phải quay mặt về hướng thành Giê-ru-sa-lem đang bị vây hãm,+ với cánh tay để trần, và nói tiên tri nghịch lại nó.  Ta sẽ dùng dây trói con để con không trở mình từ bên này sang bên kia được, cho đến khi số ngày vây hãm đã trọn.  Con phải lấy lúa mì, lúa mạch, đậu tằm, đậu lăng, hạt kê và lúa mì nâu bỏ chung vào một bình và làm bánh cho mình. Đó là thứ con sẽ ăn trong suốt thời gian con nằm nghiêng một bên, là 390 ngày.+ 10  Con sẽ cân thức ăn mà ăn, mỗi ngày 20 siếc-lơ,* và ăn vào giờ ấn định. 11  Con sẽ đong nước mà uống, một phần sáu hin,* và uống vào giờ ấn định. 12  Con sẽ ăn bánh ấy như thể bánh lúa mạch tròn; con sẽ dùng phân người khô để nướng bánh trước mặt chúng”. 13  Đức Giê-hô-va phán tiếp: “Đó là cách dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn bánh của chúng, một cách ô uế, khi ở giữa các nước mà ta sẽ đuổi chúng đến”.+ 14  Tôi bèn nói: “Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, không được đâu! Từ nhỏ đến giờ con chưa từng làm ô uế mình bằng cách ăn thịt thú chết* hoặc thú bị cấu xé,+ chưa từng có thịt không thanh sạch vào miệng con”.+ 15  Ngài đáp: “Thôi được, ta cho phép con dùng phân bò thay phân người, hãy dùng nó để nướng bánh”. 16  Ngài phán tiếp với tôi: “Hỡi con người, nay ta cắt nguồn lương thực* ở Giê-ru-sa-lem,+ và dân chúng sẽ cân phần thức ăn mà ăn trong nỗi lo sợ,+ sẽ đong phần nước uống mà uống trong nỗi kinh hoàng.+ 17  Điều ấy sẽ xảy ra để khi chúng thiếu thức ăn, nước uống thì phải hốt hoảng nhìn nhau và chết dần chết mòn bởi lỗi lầm mình.

Chú thích

Khoảng 230g. Xem Phụ lục B14.
Khoảng 0,6 lít. Xem Phụ lục B14.
Tức là xác con thú đã chết khi người ta thấy nó.
Ds: “bẻ gãy cây bánh”. Có thể nói đến những cây dùng để treo bánh dự trữ.