Ê-xê-chi-ên 39:1-29

  • Gót cùng đạo quân nó bị hủy diệt (1-10)

  • Mồ chôn trong thung lũng Ha-môn-gót (11-20)

  • Sự khôi phục của Y-sơ-ra-ên (21-29)

    • Thần khí Đức Chúa Trời đổ trên Y-sơ-ra-ên (29)

39  Về phần con, hỡi con người, hãy tiên tri nghịch lại Gót,+ nói với nó rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Hỡi Gót, thủ lĩnh tối cao* của Mê-siếc và Tu-banh,+ ta chống nghịch ngươi.  Ta sẽ bắt ngươi quay lại, dẫn ngươi đi, khiến ngươi ra từ những vùng xa xôi nhất ở phía bắc+ và đem ngươi đến các núi của Y-sơ-ra-ên.  Ta sẽ đánh cho cung rơi khỏi tay trái ngươi và các mũi tên rơi khỏi tay phải ngươi.  Ngươi sẽ ngã xuống nơi các núi của Y-sơ-ra-ên,+ ngươi cùng cả đạo quân ngươi và những dân ở với ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm thức ăn cho mọi loài chim săn mồi và muông thú”’.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố: ‘Ngươi sẽ ngã xuống nơi đồng hoang,+ vì chính ta đã phán vậy’.  ‘Ta sẽ giáng lửa xuống Ma-gót cùng những kẻ đang sống an ổn trên các đảo;+ rồi người ta sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va.  Ta sẽ tỏ danh thánh ta giữa dân Y-sơ-ra-ên của ta và không để danh thánh ta bị xúc phạm nữa; rồi các nước sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va,+ Đấng Thánh ở Y-sơ-ra-ên’.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thật thế, điều đó sắp đến và sẽ xảy ra. Ấy là ngày ta đã nói đến.  Cư dân các thành của Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra lấy các vũ khí mà nhóm lửa, nào thuẫn nhỏ* và khiên lớn, nào cung và tên, nào chùy* và giáo. Họ sẽ dùng những thứ ấy để nhóm lửa+ suốt bảy năm. 10  Họ không cần lấy củi ngoài đồng hay lượm củi trong rừng vì họ sẽ dùng những vũ khí ấy để nhóm lửa’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Họ sẽ chiếm đoạt chiến lợi phẩm của những kẻ từng chiếm đoạt của mình, và cướp bóc những kẻ từng cướp bóc mình’. 11  ‘Vào ngày ấy, ta sẽ cho Gót+ một chỗ làm mồ chôn tại đó, ở Y-sơ-ra-ên, trong thung lũng của người qua lại, về phía đông biển. Đường của những người qua lại sẽ bị chặn ở nơi đó. Ấy là nơi Gót cùng cả đám dân nó sẽ bị chôn, và nơi đó sẽ được gọi là thung lũng Ha-môn-gót.*+ 12  Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ mất bảy tháng để chôn bọn chúng hầu tẩy sạch xứ.+ 13  Dân cả xứ sẽ tham gia chôn bọn chúng và nhờ thế được nổi danh vào ngày ta làm vinh hiển chính mình’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy. 14  ‘Sẽ có những người được cử ra để liên tục đi khắp xứ và chôn những xác còn lại trên mặt đất hầu tẩy sạch nó. Họ sẽ tiếp tục công việc tìm xác trong bảy tháng. 15  Khi những người đi khắp xứ thấy một cái xương người, họ sẽ đặt một dấu kế bên. Rồi những người được giao việc chôn xác sẽ chôn nó trong thung lũng Ha-môn-gót.+ 16  Tại đó cũng sẽ có một thành tên là Ha-mô-na.* Vậy, họ sẽ tẩy sạch xứ’.+ 17  Về phần con, hỡi con người, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Hãy bảo mọi loài chim và hết thảy muông thú rằng: “Hãy tập hợp lại và đến đây. Hãy quy tụ tại tiệc tế lễ mà ta chuẩn bị cho chúng bay, là đại tiệc tế lễ trên các núi của Y-sơ-ra-ên.+ Chúng bay sẽ được ăn thịt và uống máu.+ 18  Chúng bay sẽ được ăn thịt những kẻ dũng mãnh và uống máu các thủ lĩnh của trái đất, tức là cừu đực, cừu con, dê đực và bò đực, hết thảy những con được vỗ béo của Ba-san. 19  Chúng bay sẽ ăn mỡ thỏa thuê và uống máu đến say trong tiệc tế lễ mà ta chuẩn bị cho chúng bay”’. 20  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Tại bàn ta, chúng bay sẽ được no nê những ngựa và người đánh xe ngựa, những kẻ dũng mãnh và mọi hạng chiến binh’.+ 21  ‘Ta sẽ tỏ sự vinh hiển ta giữa các nước; tất cả các nước sẽ thấy phán quyết mà ta thi hành và quyền năng* mà ta biểu dương giữa chúng.+ 22  Từ ngày đó, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ phải biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. 23  Các nước sẽ phải biết rằng nhà Y-sơ-ra-ên bị lưu đày là vì lỗi lầm của họ, do họ bất trung với ta.+ Bởi thế, ta đã ẩn mặt đi+ và phó mặc họ cho kẻ thù,+ nên hết thảy họ đã ngã bởi gươm. 24  Ta đã đối đãi với họ tùy theo sự ô uế và sự phạm pháp của họ, ta đã ẩn mặt đi’. 25  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta sẽ đem những người bị lưu đày của nhà Gia-cốp trở về+ và thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên;+ ta sẽ sốt sắng bênh vực danh thánh ta.+ 26  Sau khi đã chịu nỗi nhục vì mọi tội bất trung phạm cùng ta,+ họ sẽ được sống an ổn trên đất mình, không ai làm cho sợ hãi.+ 27  Khi ta đem họ về từ các dân, thâu họ về từ các xứ của kẻ thù,+ ta cũng sẽ làm mình nên thánh giữa họ trước mắt nhiều nước’.+ 28  ‘Khi ta đày họ đến các nước rồi nhóm họ về đất mình, không sót một ai+ thì họ sẽ phải biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. 29  Ta sẽ không ẩn mặt nữa,+ vì ta sẽ đổ thần khí ta trên nhà Y-sơ-ra-ên’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”.

Chú thích

Hay “quan trưởng”.
Loại khiên các cung thủ thường mang.
Cũng có thể là “lao”.
Hay “thung lũng của đám dân Gót”.
Nghĩa là “đám dân”.
Ds: “tay”.