Ê-xê-chi-ên 35:1-15

  • Lời tiên tri nghịch lại vùng núi Sê-i-rơ (1-15)

35  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy quay mặt về hướng vùng núi Sê-i-rơ+ và tiên tri nghịch lại nó.+  Hãy bảo nó: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Này ta chống nghịch ngươi, hỡi vùng núi Sê-i-rơ, ta sẽ giơ tay nghịch lại ngươi và biến ngươi ra hoang địa tiêu điều.+  Ta sẽ làm cho các thành của ngươi ra đống đổ nát và ngươi sẽ trở nên hoang địa tiêu điều;+ ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va,  vì ngươi mang mối thù muôn đời+ và nộp dân Y-sơ-ra-ên cho gươm đao vào thời tai họa, vào thời trừng phạt cuối cùng của chúng”’.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thật như ta hằng sống, ta định cho ngươi phải bị đổ máu, và sự đổ máu sẽ đuổi theo ngươi.+ Vì ngươi thù ghét máu mà mình làm đổ ra nên sự đổ máu sẽ đuổi theo ngươi.+  Ta sẽ biến vùng núi Sê-i-rơ ra hoang địa tiêu điều,+ diệt trừ khỏi đó hết thảy người qua kẻ lại.  Ta sẽ làm cho các núi ngươi đầy dẫy những kẻ tử nạn; những kẻ tử nạn vì gươm sẽ ngã trên các đồi, trong các thung lũng và mọi sông suối ngươi.  Ta sẽ biến ngươi thành chốn hoang vu cho đến muôn đời, các thành của ngươi sẽ không có người ở;+ rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’. 10  Ngươi nói rằng: ‘Hai nước này, hai xứ này sẽ thuộc về ta, chúng ta sẽ chiếm lấy cả hai’,+ dù chính Đức Giê-hô-va đang ở đó, 11  nên Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thật như ta hằng sống, ngươi đã vì mối thù mà nổi giận và ghen ghét chúng thể nào thì ta cũng sẽ đối xử với ngươi thể ấy;+ rồi ta sẽ tỏ mình ra giữa chúng khi xét xử ngươi. 12  Bấy giờ, ngươi sẽ phải biết là chính ta, Đức Giê-hô-va, đã nghe mọi lời xấc xược mà ngươi nói nghịch lại các núi của Y-sơ-ra-ên rằng: “Các núi ấy đã bị hoang vu, chúng được phó làm mồi cho chúng ta”. 13  Các ngươi ngạo mạn nói nghịch lại ta và dùng nhiều lời chống đối ta.+ Ta đã nghe tất cả’. 14  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Cả trái đất sẽ vui mừng khi ta biến ngươi ra hoang địa tiêu điều. 15  Vì ngươi đã vui mừng khi phần thừa kế của nhà Y-sơ-ra-ên bị hoang vu nên ta sẽ đối xử với ngươi như vậy.+ Hỡi vùng núi Sê-i-rơ, phải, toàn thể Ê-đôm, ngươi sẽ trở nên nơi đổ nát hoang vu;+ rồi thiên hạ sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’”.

Chú thích