Ê-xê-chi-ên 30:1-26

  • Lời tiên tri nghịch lại Ai Cập (1-19)

    • Cuộc tấn công của Nê-bu-cát-nết-xa được báo trước (10)

  • Quyền thế của Pha-ra-ôn sụp đổ (20-26)

30  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy tiên tri và nói: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Hãy than khóc: ‘Ôi, ngày ấy sắp đến rồi!’.   Vì ngày ấy đã gần, phải, ngày Đức Giê-hô-va gần kề.+ Đó là ngày mây mù,+ là kỳ định cho các nước.+   Một thanh gươm sẽ đến đánh Ai Cập,Và nỗi kinh hoàng sẽ ập xuống Ê-thi-ô-bi khi những kẻ tử nạn ngã giữa Ai Cập;Sự giàu sang nó bị tước mất và nền nó bị đập tan.+   Ê-thi-ô-bi,+ Phút,+ Lút và hết thảy dân pha tạp,*Cúp cùng dân của xứ thuộc giao ước* đều sẽ ngã bởi gươm”’.   Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Những kẻ ủng hộ Ai Cập cũng sẽ ngãVà quyền thế mà nó tự hào sẽ bị hạ xuống’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Chúng sẽ ngã bởi gươm trong xứ, từ Mít-đôn+ đến Sy-e-nê.+  Chúng sẽ trở nên xứ sở hoang vu nhất, các thành nó sẽ là những thành hoang tàn nhất.+  Chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta đốt lửa ở Ai Cập và tất cả đồng minh nó đều bị tiêu diệt.  Ngày ấy, sẽ có những sứ giả mà ta phái đi bằng thuyền để khiến Ê-thi-ô-bi đầy tự tin phải run rẩy; nỗi kinh hoàng sẽ phủ lấy chúng vào ngày sắp đến trên Ai Cập, vì ngày ấy chắc chắn sẽ đến’. 10  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta sẽ tiêu diệt đám dân Ai Cập bởi tay vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn.+ 11  Nó và lực lượng của nó, dân tàn bạo nhất trong các dân,+ sẽ được dẫn đến để phá hủy xứ. Chúng sẽ rút gươm đánh Ai Cập và làm cho xứ đầy dẫy những kẻ tử nạn.+ 12  Ta sẽ biến các kênh đào sông Nin+ thành đất cạn, bán xứ vào tay những kẻ gian ác. Ta sẽ dùng tay dân khác khiến xứ và mọi thứ trong đó ra hoang vu.+ Chính ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy’. 13  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta cũng sẽ hủy diệt các thần tượng gớm ghiếc* và làm tiêu tan các thần vô dụng của Nốp.*+ Sẽ không còn một thủ lĩnh nào ra từ xứ Ai Cập nữa, và ta sẽ gieo nỗi sợ hãi trong xứ Ai Cập.+ 14  Ta sẽ làm Phát-rô+ ra hoang vu, đốt lửa ở Xô-an và thi hành án phạt trên Nô.*+ 15  Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ trên Sin, là thành lũy của Ai Cập, và hủy diệt dân Nô. 16  Ta sẽ đốt lửa ở Ai Cập; Sin sẽ bị nỗi kinh hoàng phủ lấy, Nô sẽ bị chọc thủng và Nốp* sẽ bị tấn công giữa ban ngày! 17  Trai tráng của Ôn* và Phi-bê-sết sẽ ngã bởi gươm, dân các thành ấy sẽ bị bắt đi lưu đày. 18  Ở Tác-pha-nết, ban ngày sẽ tối sầm khi ta bẻ gãy các đòn ách của Ai Cập tại đó.+ Quyền thế mà nó tự hào sẽ sụp đổ,+ mây mù sẽ bao trùm nó, còn dân các thành của nó sẽ bị bắt đi lưu đày.+ 19  Ta sẽ thi hành án phạt trên Ai Cập, rồi chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’”. 20  Vào năm thứ mười một, tháng thứ nhất, ngày mùng bảy, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 21  “Hỡi con người, ta đã bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập; cánh tay ấy sẽ không được băng lại cho lành, cũng không được quấn băng để đủ sức cầm gươm”. 22  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Này ta chống nghịch Pha-ra-ôn, vua Ai Cập.+ Ta sẽ bẻ gãy hai cánh tay nó, cả cánh tay lành lặn lẫn cánh tay đã gãy,+ và khiến gươm rơi khỏi tay nó.+ 23  Rồi ta sẽ phân tán người Ai Cập ra các nước và làm chúng tản mác giữa các xứ.+ 24  Ta sẽ làm vững mạnh hai cánh tay của vua Ba-by-lôn+ và đặt gươm ta vào tay nó.+ Nhưng ta sẽ bẻ gãy hai cánh tay của Pha-ra-ôn, nó sẽ gào thét như người sắp chết trước mặt vua ấy. 25  Ta sẽ làm vững mạnh hai cánh tay của vua Ba-by-lôn, nhưng hai cánh tay của Pha-ra-ôn thì rũ xuống. Khi ta đặt gươm ta vào tay vua Ba-by-lôn và nó vung gươm đánh xứ Ai Cập,+ chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va. 26  Ta sẽ phân tán người Ai Cập ra các nước và làm chúng tản mác giữa các xứ,+ rồi chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’”.

Chú thích

Hay “hết thảy những kẻ thuộc các nước khác”.
Có lẽ nói đến dân Y-sơ-ra-ên liên minh với Ai Cập.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “thần tượng gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Hay “Mem-phi”.
Tức là Thê-bê.
Hay “Mem-phi”.
Tức là Hê-li-ô-pô-li.