Ê-xê-chi-ên 3:1-27

  • Ê-xê-chi-ên ăn cuộn sách Đức Chúa Trời ban (1-15)

  • Ê-xê-chi-ên được lập làm người canh (16-27)

    • Lơ là dẫn đến mắc nợ máu (18-21)

3  Đấng ấy phán: “Hỡi con người, hãy ăn lấy vật mà con thấy trước mặt con. Hãy ăn cuộn sách này, rồi đi nói với nhà Y-sơ-ra-ên”.+  Tôi bèn mở miệng và ngài cho tôi ăn cuộn sách ấy.  Ngài phán tiếp: “Hỡi con người, hãy ăn cuộn sách mà ta cho con, làm nó đầy bụng con”. Thế là tôi ăn cuộn sách, trong miệng tôi nó ngọt như mật.+  Ngài lại phán: “Hỡi con người, hãy đến cùng nhà Y-sơ-ra-ên và truyền lời ta cho chúng.  Con không được phái đến một dân nói ngôn ngữ khó hiểu hay tiếng lạ, nhưng đến với nhà Y-sơ-ra-ên.  Con không được phái đến những dân nói ngôn ngữ khó hiểu hay tiếng lạ, là những dân mà con không thể hiểu lời họ nói. Nếu ta phái con đến với họ, hẳn họ sẽ nghe con.+  Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên thì sẽ không nghe con, vì chúng chẳng muốn nghe ta.+ Cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng đầu và cứng lòng.+  Này! Ta khiến mặt con chai bằng mặt chúng, trán con cứng bằng trán chúng.+  Ta khiến trán con trở nên như kim cương, cứng hơn đá lửa.+ Đừng sợ chúng hay kinh hãi mặt chúng,+ dù chúng là nhà phản nghịch”. 10  Ngài phán tiếp: “Hỡi con người, hãy để vào lòng và lắng tai nghe mọi lời ta phán với con. 11  Hãy đến cùng những người bị lưu đày của dân con+ và nói với chúng. Dù chúng có nghe hay không,+ hãy bảo rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này’”. 12  Thần khí* đưa tôi đi+ và tôi nghe phía sau mình có tiếng nói vang rền rằng: “Nguyện vinh quang của Đức Giê-hô-va được ngợi khen tại nơi ngài ngự”. 13  Cũng có tiếng của cánh các sinh vật chạm vào nhau,+ tiếng của các bánh xe bên cạnh họ+ và tiếng vang rền. 14  Thần khí* cất tôi lên và đưa tôi đi. Tôi bèn đi trong sầu não và lòng cảm thấy tức giận. Tay của Đức Giê-hô-va ở trên tôi* một cách mạnh mẽ. 15  Vậy, tôi đến cùng dân bị lưu đày ở Tên-a-bíp, đang sinh sống bên sông Kê-ba,+ và tôi ở lại nơi họ sinh sống. Tôi ở lại với họ suốt bảy ngày mà người cứ thẫn thờ.+ 16  Cuối bảy ngày ấy, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 17  “Hỡi con người, ta lập con làm người canh cho nhà Y-sơ-ra-ên;+ hễ con nghe lời nào từ miệng ta thì phải thay ta cảnh báo chúng.+ 18  Khi ta bảo kẻ ác rằng: ‘Ngươi chắc chắn sẽ chết’ mà con không cảnh báo nó, không lên tiếng cảnh báo kẻ ác từ bỏ đường lối xấu xa hầu giữ được mạng sống,+ thì nó sẽ chết vì lỗi lầm mình, bởi nó gian ác,+ nhưng ta sẽ đòi máu nó từ tay con.*+ 19  Còn nếu con có cảnh báo kẻ ác mà nó không từ bỏ sự gian ác và đường lối xấu xa thì nó sẽ chết vì lỗi lầm nó, nhưng con chắc chắn sẽ cứu được mạng sống mình.+ 20  Khi người công chính từ bỏ sự công chính và làm điều sai trái, ta sẽ đặt trước mặt nó một chướng ngại gây vấp ngã và nó sẽ chết.+ Nếu con đã không cảnh báo nó thì nó sẽ chết bởi tội lỗi mình và những việc làm công chính của nó sẽ không được nhớ đến, nhưng ta sẽ đòi máu nó từ tay con.*+ 21  Còn nếu con đã cảnh báo người công chính đừng phạm tội và người quả không phạm tội thì người chắc chắn sẽ giữ được mạng sống nhờ đã được cảnh báo,+ và con sẽ cứu được mạng sống mình”. 22  Tại đấy, tay Đức Giê-hô-va đặt trên tôi và ngài phán: “Hãy trỗi dậy đi đến đồng bằng, ta sẽ phán với con ở đó”. 23  Tôi bèn trỗi dậy đi đến đồng bằng. Kìa! Vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự tại đó,+ giống như vinh quang mà tôi thấy bên sông Kê-ba.+ Tôi liền sấp mặt xuống. 24  Thần khí vào trong tôi và khiến tôi đứng dậy.+ Rồi ngài phán với tôi: “Hãy đi giam mình trong nhà. 25  Về phần con, hỡi con người, chúng sẽ lấy dây trói con lại để con không thể đi ra mà đến cùng chúng. 26  Ta sẽ khiến lưỡi con dính vào vòm miệng nên con sẽ bị câm, không thể quở trách chúng, bởi chúng là nhà phản nghịch. 27  Nhưng mỗi khi ta phán với con thì ta sẽ mở miệng con và con phải nói với chúng:+ ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này’. Ai chịu nghe thì hãy nghe,+ còn ai không chịu nghe thì cứ việc không nghe, bởi chúng là nhà phản nghịch.+

Chú thích

Từ trong nguyên ngữ có thể nói đến thần khí hoặc thần linh.
Từ trong nguyên ngữ có thể nói đến thần khí hoặc thần linh.
Hay “Quyền năng của Đức Giê-hô-va tác động trên tôi”.
Hay “ta sẽ buộc con chịu trách nhiệm về máu nó”.
Hay “ta sẽ buộc con chịu trách nhiệm về máu nó”.