Ê-xê-chi-ên 25:1-17

  • Lời tiên tri nghịch lại Am-môn (1-7)

  • Lời tiên tri nghịch lại Mô-áp (8-11)

  • Lời tiên tri nghịch lại Ê-đôm (12-14)

  • Lời tiên tri nghịch lại Phi-li-tia (15-17)

25  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy quay mặt về hướng dân Am-môn+ và tiên tri nghịch lại chúng.+  Con phải nói với dân Am-môn: ‘Hãy nghe lời phán của Chúa Tối Thượng Giê-hô-va. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Vì ngươi nói: ‘Đáng đời!’ về nơi thánh ta khi nó bị làm cho ô uế, về xứ Y-sơ-ra-ên khi nó trở nên hoang vu và về nhà Giu-đa khi nó bị lưu đày,  nên ta sắp phó ngươi cho dân Đông Phương làm chủ. Chúng sẽ dựng trại và cắm lều giữa ngươi, ăn hoa lợi của đất và uống sữa của bầy đàn ngươi.  Ta sẽ khiến Ráp-ba+ thành đồng cỏ cho lạc đà, xứ của dân Am-môn thành nơi gia súc nằm nghỉ; rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va”’”.  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Vì ngươi vỗ tay+ và giậm chân, trong lòng đầy khinh miệt và hả hê về xứ Y-sơ-ra-ên,+  nên ta sẽ giơ tay nghịch lại ngươi, phó ngươi cho các nước để chúng cướp bóc ngươi. Ta sẽ diệt trừ ngươi khỏi các dân, hủy diệt ngươi khỏi các xứ.+ Ta sẽ tiêu diệt ngươi, rồi ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’.  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Vì Mô-áp+ và Sê-i-rơ+ nói: “Kìa! Nhà Giu-đa cũng giống bao nước khác”,  nên ta sắp mở lối bên sườn núi của Mô-áp cho kẻ thù tấn công, tại các thành ở ranh giới, là nét đẹp* của xứ, tức từ Bết-giê-si-mốt, Ba-anh-mê-ôn đến tận Ki-ri-át-a-im.+ 10  Ta sẽ phó Mô-áp và dân Am-môn cho dân Đông Phương làm chủ,+ hầu dân Am-môn không còn được nhớ đến trong vòng các nước.+ 11  Ta sẽ thi hành án phạt trên Mô-áp,+ rồi chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’. 12  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Ê-đôm đã trả thù nhà Giu-đa và mắc tội lớn vì trả thù nhà ấy;+ 13  nên Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Ta cũng sẽ giơ tay nghịch lại Ê-đôm, diệt trừ cả người lẫn gia súc khỏi xứ và khiến nó trở nên hoang vu.+ Từ Thê-man đến tận Đê-đan, chúng sẽ ngã bởi gươm.+ 14  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ dùng tay của dân ta là Y-sơ-ra-ên để báo thù Ê-đôm.+ Dân ta sẽ giáng cơn giận dữ và thịnh nộ của ta trên Ê-đôm hầu chúng nếm mùi báo thù của ta’”’.+ 15  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Vì mối thù muôn đời với Y-sơ-ra-ên, dân Phi-li-tia đã tìm cách trả thù và hủy diệt một cách nham hiểm.*+ 16  Thế nên Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Này ta sắp giơ tay nghịch lại dân Phi-li-tia,+ ta sẽ diệt trừ dân Kê-rê-thít+ và hủy diệt cư dân còn lại ở vùng ven biển.+ 17  Ta sẽ thi hành những cuộc báo thù lớn và các án phạt nặng nề; khi ta báo thù, chúng sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va”’”.

Chú thích

Hay “vật trang hoàng”.
Hay “với lòng đầy khinh miệt”.