Ê-xê-chi-ên 22:1-31

  • Giê-ru-sa-lem, thành mang tội đổ máu (1-16)

  • Y-sơ-ra-ên như thứ cặn bã vô giá trị (17-22)

  • Những kẻ dẫn đầu và thường dân bị kết án (23-31)

22  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Về phần con, hỡi con người, con sẵn sàng phán xét chưa? Con sẵn sàng phán xét thành mang tội đổ máu+ và vạch ra cho nó biết mọi điều ghê tởm nó đã làm chưa?+  Con phải nói: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Này thành gây đổ máu+ ở giữa mình, là thành sắp đến giờ phán xét+ và là thành làm tượng thần gớm ghiếc* để khiến mình ra ô uế,+  ngươi mắc tội vì đã gây đổ máu,+ ngươi bị ô uế vì đã làm tượng thần gớm ghiếc.+ Ngươi rút ngắn thời hạn các ngày đời mình, và thời hạn các năm đời ngươi đã đến. Vì thế, ta sẽ khiến ngươi trở nên thứ để các nước sỉ nhục và cớ để mọi xứ chế nhạo.+  Này thành bị ô danh và đầy náo loạn, các nước xa gần sẽ chế nhạo ngươi.+  Kìa! Ở giữa ngươi, mỗi thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên đều dùng quyền hành để gây đổ máu.+  Ở giữa ngươi, cha mẹ bị khinh dể,+ ngoại kiều bị lừa đảo, trẻ mồ côi cha và góa phụ bị ngược đãi”’”.+  “‘Ngươi khinh thường các nơi thánh của ta và vi phạm ngày Sa-bát của ta.+  Ở giữa ngươi, có những kẻ vu khống nhằm gây đổ máu.+ Ở giữa ngươi, dân chúng ăn đồ cúng thần tượng trên núi và thực hiện hành vi bẩn thỉu giữa ngươi.+ 10  Ở giữa ngươi, có những kẻ ăn nằm với vợ của cha mình*+ và những kẻ làm nhục người nữ đang bị ô uế vì kinh nguyệt.+ 11  Ở giữa ngươi, kẻ này làm điều gớm ghiếc với vợ người khác,+ kẻ kia làm ô uế con dâu mình bằng hành vi bẩn thỉu,+ còn kẻ nọ làm nhục chị em cùng cha với mình.+ 12  Ở giữa ngươi, có những kẻ nhận hối lộ để gây đổ máu.+ Ngươi cho vay lấy lời hoặc cho vay nặng lãi,+ ngươi tống tiền người khác.+ Thật thế, ngươi đã quên mất ta’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy. 13  ‘Này! Ta vỗ tay* trước của phi nghĩa mà ngươi đoạt được, trước những hành vi đổ máu ở giữa ngươi. 14  Trong ngày ta hành động nghịch lại ngươi, liệu lòng ngươi còn vững và tay ngươi còn mạnh không?+ Chính ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và sẽ hành động. 15  Ta sẽ phân tán ngươi ra các nước và làm ngươi tản mác giữa các xứ,+ ta sẽ loại trừ sự ô uế của ngươi.+ 16  Ngươi sẽ bị sỉ nhục trước mắt các nước, rồi ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’”.+ 17  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18  “Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở nên như thứ cặn bã vô giá trị đối với ta. Hết thảy chúng là đồng, thiếc, sắt và chì bên trong lò. Chúng là cặn bã sau khi đã lấy bạc.+ 19  Vì vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Bởi hết thảy các ngươi đã trở nên như thứ cặn bã vô giá trị,+ ta sẽ gom các ngươi lại bên trong Giê-ru-sa-lem. 20  Như bạc, đồng, sắt, chì và thiếc được gom vào trong lò rồi thổi lửa cho chúng tan chảy thể nào, ta sẽ gom các ngươi lại trong cơn giận và cơn thịnh nộ rồi thổi trên các ngươi cho các ngươi tan chảy thể ấy.+ 21  Ta sẽ gom các ngươi lại rồi thổi lửa thịnh nộ trên các ngươi,+ và các ngươi sẽ bị tan chảy bên trong thành.+ 22  Như bạc bị tan chảy trong lò thể nào, các ngươi sẽ bị tan chảy trong thành thể ấy; rồi các ngươi sẽ phải biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thịnh nộ trên các ngươi’”. 23  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 24  “Hỡi con người, hãy nói với nó: ‘Ngươi là xứ sẽ không được tẩy sạch, xứ chẳng có mưa trong ngày ta phẫn nộ. 25  Các kẻ tiên tri của nó lập mưu ở giữa nó,+ như sư tử gầm rống đang xé mồi.+ Chúng nuốt sống người ta, chiếm đoạt của báu và vật quý. Chúng cũng khiến nhiều người trở thành góa phụ ở giữa nó. 26  Các thầy tế lễ của nó vi phạm luật pháp ta,+ cứ làm ô uế các nơi thánh ta.+ Chúng không phân biệt điều gì là thánh và điều gì là phàm tục,+ không cho biết điều gì là ô uế và điều gì là thanh sạch,+ cũng chẳng ngó ngàng đến ngày Sa-bát của ta, và ta bị xúc phạm trong vòng chúng. 27  Ở giữa nó, các quan của nó như chó sói đang xé mồi; chúng làm đổ máu và giết người để đoạt của phi nghĩa.+ 28  Nhưng các kẻ tiên tri lại che đậy những việc ấy như thể quét vôi lên tường. Chúng thấy khải tượng giả và nói lời tiên đoán dối trá+ mà rằng: “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này” trong khi chính Đức Giê-hô-va chẳng hề phán gì. 29  Dân trong xứ thì lừa đảo và cướp của;+ chúng ngược đãi người khốn khó và nghèo túng; chúng còn lừa đảo ngoại kiều và không xử lẽ công bằng cho người’. 30  ‘Trong vòng chúng, ta tìm kiếm một người sẽ sửa lại tường đá hoặc một người sẽ vì cả xứ mà đứng trước ta ở chỗ hư hại hầu cho xứ không bị hủy diệt,+ nhưng ta chẳng tìm được ai. 31  Thế nên, ta sẽ đổ cơn phẫn nộ trên chúng và tận diệt chúng bằng lửa thịnh nộ của ta. Ta sẽ đem hậu quả của đường lối chúng đổ trên đầu chúng’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”.

Chú thích

Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “tượng thần gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Ds: “phơi bày sự trần truồng của cha mình”.
Thể hiện sự ghê tởm.