Ê-xê-chi-ên 21:1-32

  • Gươm phán xét của Đức Chúa Trời được rút khỏi vỏ (1-17)

  • Vua Ba-by-lôn sẽ tấn công Giê-ru-sa-lem (18-24)

  • Thủ lĩnh gian ác của Y-sơ-ra-ên sẽ bị truất ngôi (25-27)

    • ‘Hãy bỏ vương miện ra’ (26)

    • “Cho tới khi đấng có quyền hợp pháp đến” (27)

  • Gươm nghịch lại dân Am-môn (28-32)

21  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy quay mặt về hướng Giê-ru-sa-lem mà rao thông điệp nghịch lại các nơi thánh và nói tiên tri nghịch lại đất Y-sơ-ra-ên.  Hãy nói với đất Y-sơ-ra-ên: ‘Đức Giê-hô-va phán như vầy: “Này, ta chống nghịch ngươi, ta sẽ rút gươm khỏi vỏ+ và diệt trừ khỏi ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian ác.  Gươm ta được rút ra khỏi vỏ để chống nghịch mọi người* từ nam chí bắc, bởi ta sẽ diệt trừ khỏi ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian ác.  Mọi người sẽ phải biết chính ta, Đức Giê-hô-va, đã rút gươm ra nên nó sẽ không trở vào vỏ nữa”’.+  Về phần con, hỡi con người, hãy kêu than và run rẩy,* phải, hãy kêu than não nùng trước mắt chúng.+  Nếu chúng hỏi con: ‘Sao ông kêu than như thế?’, con hãy đáp: ‘Vì cớ tin dữ’; bởi nó chắc chắn sẽ đến, và khi ấy mọi lòng đều tan chảy vì sợ hãi, mọi tay đều bủn rủn, mọi tinh thần đều nao sờn, mọi đầu gối đều ướt sũng.*+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Kìa! Việc ấy chắc chắn sẽ đến, nó sẽ xảy ra’”.  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy tiên tri rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này: “Hãy nói: ‘Gươm đây! Gươm+ đã được mài sắc, gươm đã được đánh bóng. 10  Nó được mài sắc để chém giết nhiều người, nó được đánh bóng để lóe sáng như ánh chớp’”’”. “Chúng ta chẳng nên hớn hở sao?” “‘Nó có đến loại bỏ vương trượng của con trai ta,+ như đã làm với mọi cây khác không? 11  Nó được trao để đánh bóng và cầm trong tay. Gươm ấy đã được mài sắc và đánh bóng để trao vào tay người hành quyết.+ 12  Hỡi con người, hãy kêu lên và than khóc+ vì nó quả đã đến chống nghịch dân ta; nó chống lại tất cả những thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên.+ Chúng sẽ là nạn nhân của gươm này, giống như dân ta. Thế nên, con hãy đánh vào đùi mình cách sầu não. 13  Gươm đã được kiểm rồi,+ chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đến loại bỏ vương trượng? Vương trượng sẽ không còn tồn tại’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy. 14  Về phần con, hỡi con người, hãy tiên tri, vỗ tay* và lặp lại ba lần: ‘Gươm đây!’. Đó là gươm sát hại, gươm chém giết nhiều người, nó vây quanh chúng tứ phía.+ 15  Lòng của chúng sẽ tan chảy vì sợ hãi,+ nhiều người sẽ ngã xuống tại cổng thành; ta sẽ giáng một cuộc chém giết bằng gươm. Phải, gươm ấy lóe sáng như ánh chớp và được đánh bóng để chém giết! 16  Hỡi gươm, hãy chém bên phải, rồi chém bên trái! Lưỡi ngươi hướng về đâu thì hãy đi về đó! 17  Ta cũng sẽ vỗ tay và làm cho thỏa cơn giận.+ Chính ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy”. 18  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 19  “Về phần con, hỡi con người, hãy vạch ra hai con đường để gươm của vua Ba-by-lôn đến. Cả hai phải xuất phát từ cùng một xứ, và tại chỗ đường chia ra hai ngả dẫn đến hai thành thì phải có một dấu hiệu. 20  Con phải vạch một con đường để gươm đến đánh Ráp-ba+ thuộc dân Am-môn và một con đường khác để nó đến đánh thành Giê-ru-sa-lem kiên cố+ ở Giu-đa. 21  Vua Ba-by-lôn sẽ dừng lại để xem bói tại ngã ba đường, nơi đường chia ra hai ngả. Vua lắc các mũi tên, cầu hỏi các thê-ra-phim* và xem lá gan.* 22  Quẻ bói trong tay phải của vua chỉ về Giê-ru-sa-lem, để vua đặt các đòn cây phá thành, ra lệnh chém giết, báo hiệu ra trận, chĩa đòn cây phá thành vào cổng, đắp ụ bao vây và xây tường vây hãm.+ 23  Trong mắt những kẻ* đã thề ước với dân ấy*+ thì đó là quẻ bói sai. Nhưng vua nhớ đến tội chúng và sẽ bắt giữ chúng.+ 24  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Các ngươi khiến tội mình bị nhớ đến khi để lộ hành vi phạm pháp và để lộ tội lỗi trong mọi việc làm. Nay các ngươi đã bị nhớ đến nên sẽ bị bắt đi bằng vũ lực’.* 25  Hỡi thủ lĩnh gian ác của Y-sơ-ra-ên, là kẻ bị thương sắp chết, ngày của ngươi đã đến,+ giờ trừng phạt cuối cùng của ngươi đã tới. 26  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Hãy cởi khăn vấn đầu, bỏ vương miện ra.+ Mọi sự đã đổi khác.+ Hãy nâng kẻ thấp lên,+ hạ kẻ cao* xuống.+ 27  Ta sẽ phá đổ, phá đổ, phá đổ vương quyền. Nó sẽ không thuộc về ai cho tới khi đấng có quyền hợp pháp đến+ và ta sẽ trao nó cho người’.+ 28  Về phần con, hỡi con người, hãy tiên tri rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này về dân Am-môn và những lời sỉ vả của chúng’. Hãy nói: ‘Gươm đây! Gươm đã được rút ra để chém giết, gươm đã được đánh bóng để tiêu nuốt và lóe sáng như ánh chớp. 29  Trái với khải tượng giả và lời tiên đoán dối trá về ngươi,* ngươi sẽ bị đặt chồng trên những kẻ bị giết,* là những kẻ gian ác mà ngày của chúng đã đến, giờ trừng phạt cuối cùng của chúng đã tới. 30  Hãy tra gươm vào vỏ! Ta sẽ phán xét ngươi ở nơi ngươi được sinh ra, tại quê hương ngươi. 31  Ta sẽ đổ cơn phẫn nộ xuống ngươi. Ta sẽ thổi lửa thịnh nộ trên ngươi và phó mặc ngươi trong tay những kẻ dã man, là những kẻ chuyên hủy diệt.+ 32  Ngươi sẽ trở thành củi để đốt;+ máu ngươi sẽ đổ ra trong xứ, và không còn ai nhớ đến ngươi nữa, vì chính ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy’”.

Chú thích

Ds: “mọi loài xác thịt”.
Ds: “hông run rẩy”.
Tức là ướt do nước tiểu vì quá sợ.
Thể hiện sự giận dữ.
Hay “thần của gia đình; tượng thờ”.
Một hình thức bói toán.
Tức là dân thành Giê-ru-sa-lem.
Hẳn là dân Ba-by-lôn.
Ds: “bằng tay”.
Hay “cái gì cao”.
Hẳn nói đến Ráp-ba thuộc dân Am-môn.
Ds: “trên cổ những kẻ bị giết”.