Ê-xê-chi-ên 18:1-32

  • Người nào gánh tội người nấy (1-32)

    • Người nào phạm tội thì chính người đó sẽ chết (4)

    • Con không phải gánh tội lỗi của cha (19, 20)

    • Không vui trước cái chết của kẻ ác (23)

    • Ăn năn sẽ được sống (27, 28)

18  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Trong Y-sơ-ra-ên có câu nói này: ‘Cha ăn trái nho chua nhưng con ghê răng’.+ Các ngươi nói thế nghĩa là sao?  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không còn nói câu đó trong Y-sơ-ra-ên nữa.  Này! Mọi sinh mạng* thuộc về ta. Sinh mạng của cha cũng như sinh mạng của con đều thuộc về ta. Người* nào phạm tội thì chính người đó sẽ chết.  Giả sử có một người công chính, làm điều đúng và ngay thẳng.  Người đó không ăn đồ cúng thần tượng trên núi,+ không ngước mắt hướng về các thần tượng gớm ghiếc* của nhà Y-sơ-ra-ên, không ăn nằm với vợ người khác+ hoặc quan hệ với người nữ trong kỳ kinh nguyệt,+  không ngược đãi ai+ nhưng trả lại vật làm tin cho con nợ,+ không cướp bóc ai+ nhưng lấy thức ăn của mình chia cho người đói+ và lấy áo mặc cho người trần truồng,+  không cho vay lấy lời hoặc cho vay nặng lãi+ và tránh làm điều trái công lý,+ phân xử giữa người này với người kia theo công lý thật,+  luôn bước theo luật lệ ta và tuân giữ các phán quyết ta hầu ăn ở trung tín. Người như thế là công chính và chắc chắn sẽ được sống’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy. 10  ‘Nhưng giả sử người ấy có con trai là kẻ cướp bóc,+ kẻ giết người+ hoặc kẻ làm bất kỳ điều nào trong những điều đó 11  (mà cha nó không làm điều nào trong số đó). Nó ăn đồ cúng thần tượng trên núi, ăn nằm với vợ người khác, 12  ngược đãi người khốn khó và nghèo túng,+ cướp bóc, không trả lại vật làm tin, ngước mắt hướng về các thần tượng gớm ghiếc,+ có những việc làm ghê tởm,+ 13  cho vay nặng lãi và cho vay lấy lời.+ Người con ấy sẽ không được sống. Vì cớ mọi điều ghê tởm mình đã làm, nó chắc chắn phải chết. Máu của nó sẽ đổ lại trên nó.* 14  Nhưng giả sử một người có một con trai, người con ấy thấy mọi tội lỗi cha mình đã phạm và dù vậy vẫn không làm theo. 15  Người đó không ăn đồ cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt hướng về các thần tượng gớm ghiếc của nhà Y-sơ-ra-ên, không ăn nằm với vợ người khác, 16  không ngược đãi ai, không đoạt lấy vật làm tin, không cướp bóc, nhưng lấy thức ăn của mình chia cho người đói, lấy áo mặc cho người trần truồng, 17  không áp bức người nghèo túng, không cho vay nặng lãi hoặc cho vay lấy lời, nhưng thi hành các phán quyết ta và bước theo luật lệ ta. Người như thế sẽ không phải chết vì lỗi lầm của cha mình, nhưng chắc chắn sẽ được sống. 18  Còn cha của người ấy, do có thói lừa gạt, cướp bóc anh em và làm điều sai trái giữa dân mình nên sẽ chết vì lỗi lầm mình. 19  Các ngươi lại hỏi: “Sao người con ấy không phải gánh lỗi lầm của cha?”. Người con ấy làm điều đúng và công chính, vâng theo và tuân giữ mọi luật lệ ta nên chắc chắn sẽ được sống.+ 20  Người nào phạm tội thì chính người đó sẽ chết.+ Con sẽ không gánh lỗi lầm của cha, và cha cũng sẽ không gánh lỗi lầm của con. Sự công chính của người công chính sẽ chỉ quy cho người ấy mà thôi, sự gian ác của kẻ ác sẽ chỉ quy cho kẻ ấy mà thôi.+ 21  Tuy nhiên, nếu người ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà vâng theo luật lệ ta, làm điều đúng và công chính thì chắc chắn sẽ được sống. Người ấy không phải chết.+ 22  Không hành vi phạm pháp nào của người sẽ bị nhớ lại để buộc tội người.+ Người ấy sẽ được sống nhờ làm điều công chính’.+ 23  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Ta há có vui chút nào trước cái chết của kẻ ác?+ Ta há chẳng muốn kẻ ác từ bỏ đường lối nó để được sống sao?’.+ 24  ‘Nhưng khi người công chính từ bỏ sự công chính và làm điều sai trái, phạm mọi điều ghê tởm như kẻ ác đã làm, thì nó sẽ được sống chăng? Không việc làm công chính nào của nó sẽ được nhớ đến.+ Nó sẽ chết vì sự bất trung và tội lỗi mình đã phạm.+ 25  Các ngươi lại nói: “Đường lối Đức Giê-hô-va không công bằng”.+ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe* đây! Đường lối ta không công bằng sao?+ Chẳng phải chính đường lối các ngươi mới là không công bằng sao?+ 26  Khi người công chính từ bỏ sự công chính, làm điều sai trái và vì thế mà chết, thì nó sẽ chết vì chính việc làm sai trái của mình. 27  Còn khi người ác từ bỏ việc gian ác mình đã phạm, rồi làm điều đúng và công chính, thì người ấy giữ được mạng mình.+ 28  Khi người ấy nhận ra và từ bỏ mọi hành vi phạm pháp của mình thì chắc chắn sẽ được sống. Người ấy không phải chết. 29  Nhà Y-sơ-ra-ên lại nói: “Đường lối Đức Giê-hô-va không công bằng”. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đường lối ta không công bằng thật sao?+ Chẳng phải chính đường lối các ngươi mới là không công bằng sao?’. 30  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Vậy hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ xét xử mỗi người các ngươi tùy theo đường lối mình.+ Hãy từ bỏ, phải, từ bỏ hẳn mọi hành vi phạm pháp của các ngươi, hầu chúng không là chướng ngại khiến các ngươi sa vào tội lỗi. 31  Hãy bỏ đi mọi hành vi phạm pháp+ và làm nên cho mình một tấm lòng mới cùng một tinh thần mới.+ Lẽ nào các ngươi phải chết,+ hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?’. 32  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố: ‘Ta không vui trước cái chết của bất cứ ai.+ Vậy, hãy trở lại và được sống’”.+

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “thần tượng gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Nghĩa là người đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.