Ê-xê-chi-ên 17:1-24

  • Câu đố về hai con đại bàng và cây nho (1-21)

  • Chồi non sẽ thành cây tuyết tùng oai phong (22-24)

17  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy ra một câu đố, kể một ngụ ngôn về nhà Y-sơ-ra-ên.+  Con phải nói rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Con đại bàng to lớn,+ có cánh rộng, lông cánh dài và bộ lông dày nhiều màu sắc, đã đến Li-băng+ bẻ ngọn của cây tuyết tùng.+  Nó ngắt chồi cao nhất, đem qua xứ của các nhà buôn* rồi đặt tại một thành của các nhà buôn.+  Nó lấy hạt giống của xứ+ và gieo trên một cánh đồng màu mỡ. Nó trồng hạt giống ấy gần nơi có nhiều nước như thể trồng cây liễu.  Rồi hạt giống nảy mầm, lớn lên thành một cây nho thấp.+ Cây nho ấy bò lan ra, lá mọc hướng vào phía trong, còn rễ thì đâm xuống đất phía dưới. Vậy, hạt giống trở thành một cây nho, đâm nhiều chồi và ra nhiều cành.+  Một con đại bàng to lớn khác bay đến,+ cũng có cánh rộng và lông cánh dài.+ Cây nho bèn cố vươn rễ về phía con đại bàng ấy, xa mảnh vườn mà nó được trồng, và vươn lá về phía con đại bàng để được tưới nước+  dù nó đã được trồng trên cánh đồng tốt, gần nơi có nhiều nước hầu đâm ra nhiều cành, sinh hoa kết trái và trở thành cây nho oai phong”’.+  Vậy hãy nói: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Cây nho đó há sẽ tươi tốt sao? Chẳng phải sẽ có người bứt rễ nó,+ khiến trái nó hư thối và chồi nó tàn héo ư?+ Nó sẽ khô đến nỗi không cần cánh tay mạnh, cũng không cần nhiều người vẫn có thể nhổ nó bật rễ. 10  Dù có được trồng lại, nó há sẽ tươi tốt sao? Khi ngọn gió đông thổi đến, chẳng phải nó sẽ khô héo ư? Phải, nó sẽ khô đi ngay trên mảnh vườn nó đã nảy mầm”’”. 11  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 12  “Con hãy nói* với nhà phản nghịch: ‘Các ngươi không hiểu những điều này có nghĩa gì sao?’. Con hãy bảo rằng: ‘Kìa! Vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem, bắt vua và các quan mang sang Ba-by-lôn.+ 13  Ông cũng chọn một người trong dòng dõi hoàng tộc,+ lập giao ước với nó và bắt nó thề.+ Rồi ông mang những quan quyền của xứ đi,+ 14  hầu vương quốc bị suy yếu, không thể nổi dậy mà phải giữ giao ước để tồn tại.+ 15  Nhưng sau đó nó nổi loạn,+ sai sứ giả đến Ai Cập xin cấp ngựa+ và một đạo quân lớn.+ Nó há sẽ thành công sao? Một kẻ làm như vậy có thể thoát khỏi án phạt chăng? Có thể nào nó bội giao ước mà không hề hấn gì ư?’.+ 16  ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Thật như ta hằng sống, nó sẽ chết tại Ba-by-lôn, tại xứ của vị vua* đã đưa nó* lên ngôi, là vua mà nó đã khinh bỉ lời thề và bội giao ước.+ 17  Khi quân thù đắp ụ bao vây và xây tường vây hãm để giết hại nhiều người, thì đạo quân hùng hậu và lực lượng đông đảo của Pha-ra-ôn chẳng giúp được gì cho nó trong trận chiến.+ 18  Nó đã khinh bỉ lời thề và bội giao ước. Dù đã thề hứa* nhưng nó vẫn làm những việc thể ấy nên sẽ không thoát được”’. 19  ‘Vì vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Nó đã khinh bỉ lời thề với ta+ và bội giao ước với ta nên thật như ta hằng sống, ta sẽ đem hậu quả của những việc làm đó đổ trên đầu nó. 20  Ta sẽ quăng lưới trên nó và nó sẽ mắc vào lưới săn của ta.+ Rồi ta sẽ mang nó sang Ba-by-lôn để kiện cáo vì nó bất trung với ta.+ 21  Trong đạo quân nó, tất cả những binh lính chạy trốn đều sẽ ngã dưới gươm, còn ai sống sót sẽ bị phân tán ra khắp các hướng gió.+ Rồi các ngươi sẽ phải biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy”’.+ 22  ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Ta sẽ lấy một chồi trên ngọn của cây tuyết tùng cao sừng sững+ và đem đi trồng, ta sẽ ngắt một chồi non trên đỉnh các cành con+ và chính ta sẽ trồng nó trên một ngọn núi cao, hùng vĩ.+ 23  Ta sẽ trồng nó trên một ngọn núi cao của Y-sơ-ra-ên; các cành nó sẽ lớn lên, nó sẽ sinh hoa kết trái và trở thành một cây tuyết tùng oai phong. Mọi loài chim sẽ đến sống dưới cây ấy và núp dưới bóng của tán lá nó. 24  Mọi cây trên đồng sẽ phải biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và nâng cây thấp lên,+ làm cho cây xanh tươi khô héo đi và làm cho cây khô héo trổ hoa.+ Chính ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và thực hiện điều ấy”’”.

Chú thích

Ds: “xứ Ca-na-an”.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Tức là Nê-bu-cát-nết-xa.
Tức là Xê-đê-kia.
Ds: “đưa tay”.