Ê-xê-chi-ên 15:1-8

  • Giê-ru-sa-lem, một cây nho vô dụng (1-8)

15  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, gỗ của cây nho có là gì so với gỗ của cây khác hay cành của cây trong rừng?  Có thể nào làm đòn cây từ gỗ nó để dùng cho việc gì chăng? Hay người ta có làm đinh từ gỗ nó để treo đồ không?  Kìa! Gỗ ấy bị quăng vào lửa làm củi, bị lửa thiêu cả hai đầu và làm cháy sém khúc giữa. Khi đó, nó có dùng được vào việc gì nữa chăng?  Khi nó còn nguyên vẹn đã không thể dùng làm việc gì thì khi bị lửa thiêu đốt và cháy sém, nó càng vô dụng biết chừng nào!”.  “Vì vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Trong số các cây trong rừng, ta dùng gỗ của cây nho làm củi thể nào thì ta sẽ đối xử với cư dân Giê-ru-sa-lem thể ấy.+  Ta chống lại chúng. Chúng đã thoát khỏi lửa nhưng lửa sẽ thiêu rụi chúng. Rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta chống lại chúng’”.+  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố: ‘Ta sẽ khiến xứ ra hoang vu+ vì chúng đã hành động một cách bất trung’”.+

Chú thích