Ê-xê-chi-ên 14:1-23

  • Bọn thờ thần tượng bị kết án (1-11)

  • Giê-ru-sa-lem không thể thoát án phạt (12-23)

    • Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp, ba người công chính (14, 20)

14  Một số trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đến ngồi trước mặt tôi.+  Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, những kẻ này khăng khăng theo thần tượng gớm ghiếc* của chúng và đặt chướng ngại khiến người ta sa vào tội lỗi. Lẽ nào ta để chúng cầu hỏi ta?+  Nay con hãy nói với chúng, bảo chúng rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Nếu một người Y-sơ-ra-ên khăng khăng theo thần tượng gớm ghiếc của nó và đặt chướng ngại khiến người ta sa vào tội lỗi mà lại đến cầu hỏi nhà tiên tri thì ta, Đức Giê-hô-va, sẽ đáp lại cách tương xứng với vô số thần tượng gớm ghiếc của nó.  Ta sẽ khiến nỗi kinh khiếp xâm chiếm lòng của nhà Y-sơ-ra-ên, bởi hết thảy chúng đã lìa bỏ ta mà chạy theo thần tượng gớm ghiếc”’.+  Vì vậy, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Hãy trở về cùng ta, quay lưng lại với thần tượng gớm ghiếc và ngoảnh mặt từ bỏ mọi việc làm ghê tởm.+  Vì nếu một người Y-sơ-ra-ên hay một ngoại kiều sống tại Y-sơ-ra-ên lìa bỏ ta, khăng khăng theo thần tượng gớm ghiếc của nó và đặt chướng ngại khiến người ta sa vào tội lỗi mà lại đến cầu hỏi nhà tiên tri của ta+ thì chính ta, Đức Giê-hô-va, sẽ đáp lại.  Ta sẽ chống lại kẻ đó, làm cho nó thành một dấu hiệu cảnh báo và bài thơ, ta sẽ diệt trừ nó khỏi dân ta;+ rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va”’.  ‘Nếu kẻ tiên tri bị lừa mà đáp lời thì ta, Đức Giê-hô-va, là đấng đã lừa kẻ tiên tri đó.+ Rồi ta sẽ giơ tay nghịch lại nó và tiêu diệt nó khỏi dân Y-sơ-ra-ên của ta. 10  Chúng sẽ phải gánh lấy tội mình; tội của kẻ cầu hỏi bằng với tội của kẻ tiên tri, 11  hầu cho nhà Y-sơ-ra-ên không còn lầm lạc xa cách ta và làm ô uế mình bởi mọi hành vi phạm pháp. Rồi chúng sẽ làm dân ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”. 12  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 13  “Hỡi con người, nếu một xứ phạm tội với ta bằng hành động bất trung, ta sẽ giơ tay nghịch lại nó và phá hủy nguồn lương thực* nó,+ sai nạn đói đến+ và diệt trừ cả người lẫn thú khỏi đó”.+ 14  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Cho dù có ba người này ở trong xứ, là Nô-ê,+ Đa-ni-ên+ và Gióp,+ thì họ cũng chỉ cứu được bản thân nhờ sự công chính của mình’”.+ 15  “‘Giả sử ta sai thú dữ đi khắp xứ, chúng giết hại* và khiến xứ ra hoang địa, không người qua lại vì cớ thú dữ,+ 16  thì thật như ta hằng sống, cho dù có ba người ấy ở trong xứ, họ cũng không cứu được con trai hay con gái mình mà chỉ cứu được bản thân, còn xứ sẽ bị hoang vu’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”. 17  “‘Giả sử ta sai gươm đến trên xứ+ và phán: “Gươm phải đi khắp xứ” để ta diệt trừ cả người lẫn thú khỏi đó,+ 18  thì thật như ta hằng sống, cho dù có ba người ấy ở trong xứ, họ cũng không cứu được con trai hay con gái mình mà chỉ cứu được bản thân’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”. 19  “‘Giả sử ta sai nạn dịch đến+ và đổ cơn giận trên xứ bằng cách làm đổ máu để diệt trừ cả người lẫn thú khỏi đó, 20  thì thật như ta hằng sống, cho dù có Nô-ê,+ Đa-ni-ên+ và Gióp+ ở trong xứ, họ cũng không cứu được con trai hay con gái mình mà chỉ cứu được bản thân nhờ sự công chính của mình’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”. 21  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Ấy là điều sẽ xảy ra khi ta giáng bốn án phạt+ là gươm đao, nạn đói, thú dữ và dịch bệnh+ trên Giê-ru-sa-lem để diệt trừ cả người lẫn thú khỏi thành.+ 22  Tuy nhiên, một số kẻ sẽ thoát nạn và bị đem ra khỏi thành,+ cả nam lẫn nữ. Chúng sẽ đến với các ngươi, và khi các ngươi thấy đường lối cùng việc làm của chúng thì hẳn các ngươi sẽ không còn buồn về thảm họa mà ta giáng trên Giê-ru-sa-lem và mọi điều ta làm với nó nữa’”. 23  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Chúng sẽ khiến các ngươi không còn buồn nữa khi các ngươi thấy đường lối cùng việc làm của chúng, rồi các ngươi sẽ hiểu rằng chẳng phải là vô cớ mà ta đã làm những gì phải làm với nó’”.+

Chú thích

Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “thần tượng gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Ds: “bẻ gãy cây bánh”. Có thể nói đến những cây dùng để treo bánh dự trữ.
Hay “khiến xứ mất con”.