Ê-sai 6:1-13

  • Khải tượng về Đức Giê-hô-va trong đền thờ (1-4)

    • “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va!” (3)

  • Môi của Ê-sai được tẩy sạch (5-7)

  • Ê-sai được sai đi (8-10)

    • “Có con đây! Xin sai con!” (8)

  • “Lạy Đức Giê-hô-va, đến bao giờ?” (11-13)

6  Vào năm vua U-xi-a chết,+ tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi cao,+ vạt áo ngài trải khắp đền thờ.  Có các sê-ráp đứng bên trên ngài, mỗi vị có sáu cánh. Mỗi vị dùng hai cánh che mặt, hai cánh che chân, và mỗi vị dùng hai cánh để bay.   Vị này hô với vị kia: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân,+Khắp đất tràn đầy vinh quang ngài!”.  Các trục nơi ngưỡng cửa đều rúng động vì tiếng hô ấy, và khói tỏa khắp nhà ngài.+   Tôi bèn thốt lên: “Khốn cho ta thay! Chắc ta chết mất,*Vì ta là kẻ có môi ô uế,Sống giữa một dân có môi ô uế,+Vì mắt ta đã thấy Vua, chính Đức Giê-hô-va vạn quân!”.  Lúc ấy, một trong các sê-ráp bay đến tôi, trong tay có than lửa đỏ+ mà vị ấy đã dùng kẹp gắp từ bàn thờ.+  Vị ấy chạm vào miệng tôi và bảo: “Đây! Than này đã chạm vào môi ông. Lỗi ông được xóa bỏ,Tội ông được chuộc lại”.  Bấy giờ, tôi nghe tiếng Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ sai ai đây, ai sẽ đi cho chúng ta?”.+ Tôi bèn thưa: “Có con đây! Xin sai con!”.+   Ngài phán: “Hãy đi, bảo với dân này rằng: ‘Các ngươi sẽ nghe nhiều lầnNhưng không hiểu chi;Các ngươi sẽ thấy nhiều lầnNhưng chẳng học gì’.+ 10  Hãy khiến dân này chai lòng,+Làm chúng nặng tai,+Dán mắt chúng lạiĐể mắt không thấy được,Tai không nghe được,Lòng không hiểu được,Hầu chúng không thể trở lại và được chữa lành”. 11  Tôi lại thưa: “Lạy Đức Giê-hô-va, đến bao giờ?”. Ngài đáp: “Đến khi các thành đổ nát, không có cư dân,Nhà cửa không một bóng người,Xứ sở điêu tàn hoang vu;+ 12  Đến khi Đức Giê-hô-va đuổi dân đi xa,+Nơi nơi trong xứ trở nên hoang vắng. 13  Nhưng xứ sẽ còn một phần mười dân, và nó sẽ bị thiêu lần nữa, như một cây lớn và một cây sồi sau khi bị đốn còn lại gốc; dòng dõi thánh sẽ là gốc nó”.

Chú thích

Ds: “Ta phải im hơi lặng tiếng”.