Ê-sai 58:1-14

  • Lối kiêng ăn đúng đắn và giả tạo (1-12)

  • Hoan hỉ giữ ngày Sa-bát (13, 14)

58  “Con hãy hô lớn hết sức, đừng kìm giữ lại! Hãy trỗi tiếng lên như tiếng tù và. Rao cho dân ta sự phản nghịch chúng,+Cho nhà Gia-cốp các tội lỗi chúng.   Ngày ngày chúng tìm kiếm ta,Tỏ vẻ vui thích khi biết đường ta,Như thể một nước luôn làm điều công chính,Không bỏ công lý của Đức Chúa Trời mình.+ Chúng xin ta ban các phán quyết công chính,Vui thích đến gần Đức Chúa Trời+ mà rằng:   ‘Sao chúng con kiêng ăn mà ngài không thấy?+ Sao chúng con hành mình mà ngài chẳng hay?’.+ Vì trong ngày kiêng ăn, các ngươi tìm lợi riêng*Và hà hiếp những người làm công cho mình.+   Các ngươi kiêng ăn để cuối cùng cãi vã và ẩu đả,Các ngươi đánh nhau bằng nắm đấm của sự gian ác. Các ngươi không thể kiêng ăn như hiện nay mà mong tiếng mình thấu đến trời.   Lẽ nào ta ưng lối kiêng ăn như vầy: Ngày mà người ta tự hành mình,Cúi đầu khác nào một cây cói,Trải giường bằng vải thô và tro? Làm thế mà cho là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao?   Không đâu, lối kiêng ăn mà ta ưng là thế này: Tháo gỡ xiềng gian ác,Cởi dây của đòn ách,+Thả người bị hà hiếp,+Bẻ đôi mọi đòn ách,   Chia thức ăn cho người đói,+Rước về nhà người nghèo khổ và vô gia cư,Nhìn thấy ai đang trần truồng thì mặc đồ cho,+Không quay lưng với người ruột thịt.   Bấy giờ, ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,+Sự chữa lành ngươi sẽ chóng xuất hiện. Sự công chính ngươi sẽ đi trước ngươi,Vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ là hậu quân cho ngươi.+   Bấy giờ, ngươi sẽ kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời;Ngươi sẽ kêu cứu, ngài sẽ đáp lại: ‘Có ta đây!’. Nếu ngươi loại bỏ đòn ách giữa ngươiVà ngưng chỉ trỏ, nói năng hiểm độc,+ 10  Nếu cho người đói điều mình ao ước+Và làm no thỏa người đang khổ sở,Thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu cả trong bóng tốiVà sự âm u ngươi sẽ như ban trưa.+ 11  Đức Giê-hô-va sẽ luôn dẫn dắt,Làm ngươi no thỏa cả trong miền đất khô hạn;+Ngài sẽ làm cho xương ngươi khỏe mạnh,Ngươi sẽ trở nên như vườn tưới đẫm,+Như suối chẳng bao giờ cạn. 12  Những nơi đổ nát xưa sẽ được xây lại vì ngươi,+Ngươi sẽ tái lập những nền của các thế hệ trước.+ Ngươi sẽ được gọi là người sửa sang tường vỡ,*+Người tu bổ đường sá mà dọc đó dân ở. 13  Nếu vì ngày Sa-bát, ngươi kìm mình* không tìm lợi riêng* trong ngày thánh ta,+Ngươi gọi ngày Sa-bát là niềm hoan hỉ, ngày thánh của Đức Giê-hô-va, ngày đáng tôn vinh,+Ngươi tôn vinh ngày đó thay vì tìm lợi riêng và nói lời vô bổ, 14  Bấy giờ ngươi sẽ tìm thấy niềm hoan hỉ nơi Đức Giê-hô-va,Và ta sẽ cho ngươi cưỡi trên các nơi cao của đất,+Cho ngươi ăn phần thừa kế của Gia-cốp là tổ phụ ngươi,+Bởi miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy”.

Chú thích

Hay “niềm vui riêng”.
Ds: “chỗ hư hại”.
Ds: “quay bước chân lại”.
Hay “niềm vui riêng”.