Ê-sai 56:1-12

  • Ân phước cho người ngoại quốc và người bị hoạn (1-8)

    • Nhà cầu nguyện cho muôn dân (7)

  • Bọn canh mù lòa, bọn chó câm (9-12)

56  Đức Giê-hô-va phán thế này: “Hãy theo công lý,+ làm điều công chính,Vì ơn giải cứu ta sẽ sớm đếnVà sự công chính ta sẽ được tỏ.+   Hạnh phúc cho phàm nhân làm vậy,Cho con người giữ vững điều ấy,Là người giữ ngày Sa-bát, không vi phạm nó,+Và ngăn tay mình không làm một điều dữ nào.   Người ngoại quốc đi theo Đức Giê-hô-va+ chớ nên nói: ‘Đức Giê-hô-va chắc sẽ tách tôi khỏi dân ngài’. Người bị hoạn cũng chớ nói: ‘Này! Tôi là cây khô’”.  Vì đây là lời Đức Giê-hô-va phán: “Về người bị hoạn biết giữ ngày Sa-bát ta,Chọn điều đẹp lòng taVà giữ vững giao ước ta,   Thì ngay trong nhà ta, trong các tường ta, ta sẽ cho họ một đài kỷ niệm cùng với một danh,Một điều tốt hơn con trai con gái. Ta sẽ cho họ một danh vĩnh cửu,Một danh không hề mất đi.   Còn về người ngoại quốc đi theo Đức Giê-hô-va để phụng sự ngài,Để yêu mến danh Đức Giê-hô-va+Và làm tôi tớ của ngài,Hết thảy những người giữ ngày Sa-bát, không vi phạm nó,Và giữ vững giao ước ta,   Thì ta cũng sẽ đem họ đến núi thánh ta,+Cho họ được vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Lễ vật thiêu toàn phần và vật tế lễ của họ sẽ được nhậm trên bàn thờ ta. Vì nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân”.+  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, đấng thu nhóm những người bị tản mác của Y-sơ-ra-ên,+ phán rằng: “Ngoài những người đã được thu nhóm, ta còn thu nhóm những người khác về với người”.+   Hãy đến mà ăn, hỡi muông thú ngoài đồng,Hỡi muông thú trong rừng!+ 10  Những người canh đều mù lòa,+ chẳng một ai để ý gì.+ Hết thảy là chó câm, không thể sủa,+Chỉ biết thở hồng hộc, nằm dài và ham ngủ. 11  Họ là những con chó ham ăn,*Không bao giờ thấy no. Họ là kẻ chăn không hiểu biết.+ Mọi người, ai đi đường nấy;Mỗi người, chẳng trừ một ai, tìm lợi phi nghĩa cho mình và nói: 12  “Đến đây, tôi lấy rượu nho ra,Rượu nồng, ta hãy uống chán chê.+ Ngày mai cũng sẽ như hôm nay, thậm chí tốt hơn nhiều!”.

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.