Ê-sai 45:1-25

  • Si-ru được xức dầu để chiếm Ba-by-lôn (1-8)

  • Đất sét không được tranh cãi với Thợ Gốm (9-13)

  • Y-sơ-ra-ên được các nước công nhận (14-17)

  • Đức Chúa Trời đáng tin cậy trong việc sáng tạo và mạc khải (18-25)

    • Trái đất được tạo ra để có người ở (18)

45  Đức Giê-hô-va phán thế này với người được xức dầu của ngài, với Si-ru,+Là người mà ta nắm tay hữu+Để bắt các nước quy phục người,+Tước đi vũ khí* của các vua,Mở các cửa đôi trước mặt ngườiHầu các cổng thành không bị đóng:   “Ta sẽ đi trước ngươi,+San bằng các ngọn đồi,Đập nát các cửa đồng,Chặt phá thanh cài sắt.+   Ta sẽ ban cho ngươi kho báu cất trong nơi tối tămVà kho báu giấu trong nơi kín đáo,+Hầu ngươi biết ta là Đức Giê-hô-va,Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đấng gọi đích danh ngươi.+   Vì cớ Gia-cốp, tôi tớ ta, vì cớ Y-sơ-ra-ên, người mà ta chọn,Ta gọi đích danh ngươi. Ta ban cho ngươi một danh thơm, dù ngươi chưa biết ta.   Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác.+ Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta sẽ thêm sức* cho ngươi, dù ngươi chưa biết ta,   Hầu từ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn,Thiên hạ biết rằng ngoài ta không có ai khác.+ Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác.+   Ta làm ánh sáng+ và tạo bóng tối,+Ta lập hòa bình+ và tạo tai họa;+Ta, Đức Giê-hô-va, làm mọi việc ấy.   Hỡi tầng trời, hãy đổ mưa từ trên cao;+Các đám mây hãy tuôn đổ sự công chính. Đất hãy nứt ra và sản sinh sự giải cứu,Cũng làm cho sự công chính mọc lên cùng lúc.+ Ta, Đức Giê-hô-va, đã tạo ra việc đó”.   Khốn cho kẻ nào tranh cãi với Đấng Sáng Tạo của mình,*Bởi hắn chỉ là mảnh gốm giữa những mảnh gốm trên đất! Đất sét há hỏi Thợ Gốm:* “Ông nắn cái gì vậy?”,+Đồ vật há lại bảo rằng: “Ông ấy cụt tay rồi”?* 10  Khốn cho kẻ nói với một người cha: “Ông sinh ra gì vậy?”,Nói với một người mẹ:* “Bà sinh ra gì thế?”. 11  Đây là lời phán của Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,+ đấng đã dựng nên người: “Các ngươi sẽ chất vấn ta về việc sắp đến,Ra lệnh cho ta về con cái ta+ và công việc của tay ta sao? 12  Ta đã làm nên trái đất,+ tạo ra con người trên đó.+ Ta đã tự tay giăng các tầng trời+Và ban lệnh cho cả đạo quân chúng”.+ 13  “Ta đã dấy lên một người trong sự công chính+Và sẽ san bằng mọi đường lối người. Ấy chính là người sẽ xây thành ta,+Giải phóng dân bị lưu đày của ta+ mà không cần thù lao hoặc hối lộ”.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 14  Đức Giê-hô-va phán thế này: “Lợi nhuận* của Ai Cập, hàng hóa* của Ê-thi-ô-bi và người Sê-ba, là dân cao lớn,Sẽ đến với ngươi* và thuộc về ngươi. Chúng sẽ đeo xiềng xích đi sau ngươi. Chúng sẽ đến sấp mình trước mặt ngươi+ Và kính cẩn thưa: ‘Thật Đức Chúa Trời ở cùng người,+Không có đấng nào khác, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác’”. 15  Thật ngài là Đức Chúa Trời ẩn mình,Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng Giải Cứu!+ 16  Hết thảy mọi người đều sẽ phải xấu hổ nhục nhã;Bọn làm thần tượng thảy sẽ ra đi trong nhuốc nhơ.+ 17  Nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ được Đức Giê-hô-va giải cứu bằng sự giải cứu vĩnh viễn,+Anh em sẽ không phải xấu hổ nhuốc nhơ đến đời đời.+ 18  Vì đây là lời phán của Đức Giê-hô-va,Đấng Tạo Hóa của trời,+ Đức Chúa Trời thật,Đấng dựng nên trái đất, Đấng Sáng Tạo đã lập nó bền vững,+Tạo ra nó chẳng phải vô cớ,* nhưng dựng nên để có người ở:+ “Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. 19  Ta đã không phán trong nơi kín đáo,+ trong xứ tối tăm;Ta đã không phán với dòng dõi Gia-cốp: ‘Hãy tìm kiếm ta nhưng sẽ không được gì’. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng nói điều công chính và phán điều ngay thẳng.+ 20  Hỡi những người đã thoát khỏi các nước,Hãy tập hợp mà đến, hãy cùng nhau lại gần.+ Chúng không biết gì cả, những kẻ khiêng tượng chạm đi vòng vòngVà cầu nguyện với thần không thể cứu mình.+ 21  Hãy tường trình, hãy trình bày vụ việc mình. Chúng hãy đồng lòng bàn luận với nhau. Ai đã tiên tri sự việc từ lâuVà đã tuyên bố từ thời xa xưa? Chẳng phải là ta, Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác;Một Đức Chúa Trời công chính và Đấng Giải Cứu,+ không có ai khác như vậy ngoài ta.+ 22  Hỡi mọi đầu cùng đất, hãy hướng về ta và được cứu,+Vì ta là Đức Chúa Trời, không có đấng nào khác.+ 23  Ta đã lấy chính mình mà thề;Lời phán này đã ra từ miệng ta trong sự công chínhVà nó ắt sẽ không trở về:+ Mọi đầu gối sẽ quỳ trước ta,Còn mọi lưỡi sẽ thề trung thành+ 24  Và nói: ‘Sự công chính thật và sức mạnh hẳn ở nơi Đức Giê-hô-va. Mọi kẻ nổi giận với ngài sẽ phải xấu hổ đến trước mặt ngài. 25  Cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được xem là đúng,+Sẽ vì ngài mà khoe mình’”.

Chú thích

Ds: “Tháo thắt lưng trên hông”.
Ds: “buộc chặt thắt lưng”.
Hay “đấng nắn mình”.
Hay “đấng nắn mình”.
Cũng có thể là “Lẽ nào đất sét lại bảo: ‘Vật ông làm thiếu tay cầm rồi’?”.
Hay “một phụ nữ”.
Cũng có thể là “Người lao động”.
Cũng có thể là “nhà buôn”.
Nói đến dân hay thành.
Cũng có thể là “chẳng phải để bỏ trống”.