Thư gửi tín đồ ở Ê-phê-sô 6:1-24

  • Lời khuyên cho con cái và cha mẹ (1-4)

  • Lời khuyên cho nô lệ và chủ (5-9)

  • Trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban (10-20)

  • Lời chào cuối (21-24)

6  Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ+ theo cách đẹp lòng Chúa, vì điều đó là công chính.  “Hãy hiếu kính cha mẹ”+ là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa:  “Hầu cho mọi việc sẽ tốt đẹp với ngươi* và ngươi được sống lâu trên đất”.  Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái bực tức,+ nhưng hãy luôn dùng sự sửa phạt+ và khuyên bảo* của Đức Giê-hô-va* mà nuôi dạy chúng.+  Hỡi các nô lệ, hãy vâng lời chủ của mình ở trên đất+ với lòng kính sợ run rẩy và sự chân thành, như đối với Đấng Ki-tô,  không chỉ làm thế trước mặt họ* để làm vui lòng con người,+ nhưng hãy như đầy tớ của Đấng Ki-tô, hết mình thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời.+  Hãy sẵn lòng phục dịch chủ, như phục dịch Đức Giê-hô-va*+ chứ không phải con người,  vì anh em biết rằng ai làm bất cứ điều lành nào thì sẽ được Đức Giê-hô-va* ban thưởng,+ dù là nô lệ hay người tự do.  Những người làm chủ cũng vậy, hãy luôn đối xử với nô lệ như thế, đừng đe dọa họ, vì anh em biết rằng Chủ của họ lẫn của anh em là đấng ở trên trời,+ và ngài không thiên vị ai. 10  Cuối cùng, hãy tiếp tục nhận lấy sức lực+ từ Chúa, từ sức mạnh vô song của ngài. 11  Hãy mang trọn bộ khí giới+ mà Đức Chúa Trời ban, hầu anh em có thể đứng vững trước các mưu kế* của Ác Quỷ; 12  vì chúng ta chẳng chiến đấu*+ với con người* mà với những kẻ cầm quyền chấp chính, với những kẻ cai trị thế gian tăm tối này, với các thế lực ác thần+ ở trên trời. 13  Bởi thế, hãy mang trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban,+ hầu anh em có thể kháng cự được trong thời buổi xấu xa và có thể đứng vững sau khi đã làm hết mọi việc. 14  Vậy, hãy đứng vững, đeo dây thắt lưng là chân lý,+ mặc giáp che ngực là sự công chính,+ 15  chân mang giày là sự sẵn sàng rao truyền tin mừng bình an.+ 16  Ngoài ra, hãy cầm cái khiên lớn là đức tin,+ để có thể dập tắt mọi mũi tên lửa của Kẻ Ác.*+ 17  Cũng hãy nhận lấy mũ trận là sự giải cứu+ và gươm thần khí là lời Đức Chúa Trời,+ 18  đồng thời tiếp tục cầu nguyện vào mọi dịp nhờ quyền năng của thần khí,+ dùng đủ mọi hình thức cầu nguyện+ và nài xin. Để làm được điều đó, anh em hãy tỉnh thức và luôn tha thiết cầu nguyện cho hết thảy các người thánh. 19  Cũng cầu nguyện cho tôi nữa, để khi mở miệng thì tôi được ban những lời phải nói, hầu có thể dạn dĩ rao truyền về sự mầu nhiệm của tin mừng,+ 20  vì tin mừng ấy mà tôi làm đại sứ+ trong xiềng xích, và để tôi có thể nói về tin mừng ấy với lòng dạn dĩ như mình nên làm. 21  Ti-chi-cơ,+ người anh em yêu dấu và người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thuật cho anh em biết mọi điều để anh em biết về tôi và tình trạng của tôi.+ 22  Tôi phái anh ấy đến với anh em chính vì mục đích là cho anh em biết hiện nay chúng tôi ra sao và anh ấy có thể an ủi lòng anh em. 23  Nguyện các anh em có được sự bình an và tình yêu thương cùng với đức tin từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa Giê-su Ki-tô. 24  Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng tất cả những người có tình yêu thương bất diệt với Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta.

Chú thích

Hay “Hầu cho ngươi được thịnh vượng”.
Hay “chỉ dạy; hướng dẫn”. Ds: “việc đặt vào tư tưởng”.
Ds: “không chỉ làm chiếu lệ”.
Ds: “mánh khóe”.
Ds: “đấu vật”.
Ds: “huyết và thịt”.
Tức là Sa-tan.