Thư gửi tín đồ ở Ê-phê-sô 4:1-32

  • Sự hợp nhất trong thân thể Đấng Ki-tô (1-16)

    • Món quà là những con người (8)

  • Nhân cách cũ và nhân cách mới (17-32)

4  Thế nên tôi, là người bị tù+ vì Chúa, nài xin anh em sống xứng đáng+ với ơn được gọi,  cùng với lòng hết sức khiêm nhường*+ và mềm mại, kiên nhẫn,+ chịu đựng nhau bằng tình yêu thương,+  cố gắng hết sức gìn giữ sự hiệp một có được nhờ thần khí trong mối liên kết của sự hòa thuận.+  Chỉ có một thân thể+ và một thần khí,+ như anh em được gọi đến với một hy vọng+ mà thôi;  chỉ có một Chúa,+ một đức tin, một phép báp-têm;  chỉ có một Đức Chúa Trời, là Cha của mọi người, đấng có quyền trên mọi người, hoạt động qua mọi người và trong mọi người.  Ân huệ* được ban cho mỗi người chúng ta, tùy theo cách Đấng Ki-tô phân chia món quà ấy.+  Vì Kinh Thánh nói: “Khi ngài lên nơi cao, ngài mang theo phu tù; và ngài ban món quà là những con người”.+  Vậy, khi nói “ngài lên” thì điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là ngài cũng xuống nơi thấp, tức là trái đất. 10  Đấng đã xuống cũng chính là đấng đã lên nơi cao hơn mọi tầng trời,+ hầu có thể kiện toàn mọi sự. 11  Ngài ban cho một số người làm sứ đồ,+ một số làm nhà tiên tri,+ một số làm người rao truyền tin mừng,*+ một số làm người chăn bầy và thầy dạy,+ 12  để họ sửa lại* những người thánh, làm công việc phục vụ và làm vững mạnh thân thể của Đấng Ki-tô,+ 13  cho đến khi tất cả chúng ta hiệp một* trong đức tin và trong sự hiểu biết chính xác về Con Đức Chúa Trời, trở nên người trưởng thành,*+ đạt được vóc dáng trọn vẹn như Đấng Ki-tô. 14  Vậy, chúng ta không nên như trẻ con nữa, chao đảo như bị sóng đánh và bị cuốn đi đây đó bởi luồng gió của mọi sự dạy dỗ,+ do nghe theo những kẻ bịp bợm dùng mưu mô xảo quyệt. 15  Thay vì thế, chúng ta hãy nói sự thật và vì tình yêu thương mà phát triển về mọi phương diện, để phù hợp với đấng làm đầu là Đấng Ki-tô.+ 16  Nhờ ngài mà cả thân thể+ được gắn kết hài hòa và phối hợp với nhau bởi các khớp bổ trợ. Khi mỗi bộ phận hoạt động đúng cách thì cơ thể phát triển, đồng thời tự làm mình vững mạnh trong tình yêu thương.+ 17  Vì thế, tôi nhân danh Chúa mà nói và khuyên điều này: Anh em không nên bước đi như dân ngoại nữa,+ họ bước theo những ý tưởng hư không* của tâm trí mình.+ 18  Tâm trí họ tối tăm, họ xa cách sự sống đến từ Đức Chúa Trời vì không muốn biết ngài, và vì lòng họ đã trở nên chai lì vô cảm. 19  Họ không còn nhận biết luân thường đạo lý, buông mình theo hành vi trâng tráo,*+ phạm hết mọi điều ô uế mà không biết chán. 20  Nhưng anh em đã học và biết rằng Đấng Ki-tô không phải như thế, 21  nếu anh em thật sự đã nghe và được dạy phù hợp với sự thật mà Chúa Giê-su dạy. 22  Anh em được dạy để lột bỏ nhân cách cũ,+ là nhân cách chiều theo lối sống trước đây và bị bại hoại bởi những ham muốn lừa dối.+ 23  Anh em nên tiếp tục đổi mới tinh thần* chi phối tâm trí mình,+ 24  và mặc lấy nhân cách mới+ được dựng nên theo ý muốn Đức Chúa Trời, phù hợp với sự công chính thật và lòng trung thành. 25  Nay anh em đã từ bỏ sự dối trá, vậy mỗi người hãy nói thật với nhau,+ vì chúng ta là các bộ phận thuộc về một thân.+ 26  Nếu tức giận cũng đừng phạm tội,+ chớ để mặt trời lặn mà vẫn còn giận;+ 27  đừng tạo cơ hội* cho Ác Quỷ.+ 28  Kẻ trộm cắp đừng trộm cắp nữa; thay vì thế, hãy chịu khó nhọc, làm việc lương thiện bằng chính đôi tay mình,+ để có gì đó chia sẻ với người thiếu thốn.+ 29  Chớ để lời dữ* nào ra khỏi miệng anh em,+ nhưng chỉ nói những lời tốt lành giúp vững mạnh theo nhu cầu, hầu mang lại lợi ích cho người nghe.+ 30  Cũng chớ làm buồn thần khí thánh của Đức Chúa Trời,+ là thần khí mà ngài dùng để đóng dấu anh em+ cho đến ngày được giải thoát bằng giá chuộc.+ 31  Hãy từ bỏ mọi sự cay đắng hiểm độc,+ tức giận, thịnh nộ, quát tháo, lăng mạ+ cùng mọi điều gây tổn thương.+ 32  Nhưng hãy nhân từ với nhau, có lòng trắc ẩn dịu dàng,+ rộng lòng tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã rộng lòng tha thứ cho anh em+ qua Đấng Ki-tô.

Chú thích

Hay “với tinh thần xem mình là thấp hèn”.
Hay “Sự nhân từ bao la”.
Hay “giáo sĩ”.
Hay “huấn luyện”.
Hay “hợp nhất”.
Hay “người thành thục”.
Hay “rỗng tuếch”.
Hay “hành vi không biết xấu hổ”. HL: a·selʹgei·a. Xem mục “Hành vi trâng tráo” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “lực”.
Hay “đừng để chỗ”.
Ds: “hư thối”.