Thư gửi tín đồ ở Ê-phê-sô 3:1-21

  • Sự mầu nhiệm sẽ bao gồm dân ngoại (1-13)

    • Dân ngoại được đồng thừa kế với Đấng Ki-tô (6)

    • Ý định muôn đời của Đức Chúa Trời (11)

  • Cầu nguyện cho người Ê-phê-sô được sáng suốt (14-21)

3  Thế nên tôi, là Phao-lô, bị tù+ vì cớ Đấng Ki-tô Giê-su nhằm mang lại lợi ích cho anh em, là những người thuộc dân ngoại...*  Hẳn anh em đã nghe rằng tôi được giao chức quản gia+ để giúp anh em hưởng lợi ích từ lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời,  tôi được biết về sự mầu nhiệm qua sự mạc khải, như tôi vừa viết vắn tắt cho anh em.  Do đó, khi đọc thư này, anh em có thể nhận ra rằng tôi hiểu biết sự mầu nhiệm+ về Đấng Ki-tô.  Trong các thế hệ trước, sự mầu nhiệm này không được tiết lộ cho con cái loài người như hiện nay đã được thần khí tiết lộ cho các sứ đồ thánh và các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời,+  ấy là nhờ hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su và qua tin mừng mà dân ngoại được đồng thừa kế, được làm các bộ phận của cùng một thân thể+ và đồng hưởng lời hứa với chúng tôi.  Tôi trở thành người phục vụ cho sự mầu nhiệm này nhờ món quà là ân huệ* mà Đức Chúa Trời ban cho tôi qua quyền năng ngài.+  Tôi, một người không bằng người nhỏ nhất trong các người thánh,+ được ban ân huệ*+ là công bố cho các dân tin mừng về sự giàu có vô hạn của Đấng Ki-tô  và giúp mọi người thấy việc quản lý sự mầu nhiệm+ mà qua các thời đại đã được giấu kín trong Đức Chúa Trời, đấng tạo nên muôn vật. 10  Ấy là để giờ đây, qua hội thánh+ mà các nhà cầm quyền và bậc chấp chính ở trên trời được biết về sự khôn ngoan đa dạng và phong phú của Đức Chúa Trời.+ 11  Điều đó là theo ý định muôn đời của ngài liên quan đến Đấng Ki-tô Giê-su,+ Chúa chúng ta; 12  bởi đấng ấy mà chúng ta nói năng dạn dĩ,* và nhờ đức tin nơi ngài mà chúng ta có thể tự do đến gần Đức Chúa Trời+ với sự vững tin. 13  Vậy, xin anh em đừng bỏ cuộc khi thấy những hoạn nạn mà tôi phải chịu vì anh em, bởi chúng mang lại vinh hiển cho anh em.+ 14  Thế nên, tôi quỳ gối trước mặt Cha, 15  nhờ ngài mà mọi gia đình trên trời và dưới đất được đặt tên. 16  Tôi cầu xin để qua sự vinh hiển dư dật của ngài mà ngài khiến con người bề trong của anh em+ được mạnh mẽ bởi quyền năng của thần khí ngài; 17  và để anh em nhờ đức tin mà có Đấng Ki-tô ngự trong lòng cùng với tình yêu thương.+ Nguyện anh em được đâm rễ+ và lập vững chắc trên nền,+ 18  để anh em, cùng với tất cả người thánh, có thể hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của chân lý, 19  cũng như biết tình yêu thương của Đấng Ki-tô,+ là điều trổi hơn sự hiểu biết, để anh em có đầy tràn mọi điều Đức Chúa Trời ban. 20  Đức Chúa Trời, theo quyền năng của ngài đang hoạt động trong chúng ta,+ có thể làm nhiều hơn gấp bội mọi điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng.+ 21  Nguyện ngài được vinh hiển bởi hội thánh và bởi Đấng Ki-tô Giê-su trải qua mọi thế hệ cho đến muôn đời bất tận. A-men.

Chú thích

Dường như ý tưởng của câu này được tiếp tục nơi câu 14.
Hay “sự nhân từ bao la”.
Hay “sự nhân từ bao la”.