Thư gửi tín đồ ở Ê-phê-sô 1:1-23

  • Lời chào (1, 2)

  • Ân phước thiêng liêng (3-7)

  • Nhóm hiệp muôn vật trong Đấng Ki-tô (8-14)

    • “Một sự quản lý” vào thời kỳ được ấn định (10)

    • Được đóng dấu bằng thần khí, tức là “vật bảo đảm” (13, 14)

  • Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của người Ê-phê-sô và cầu nguyện cho họ (15-23)

1  Phao-lô, là sứ đồ của Đấng Ki-tô Giê-su theo ý muốn Đức Chúa Trời, gửi cho những người thánh ở Ê-phê-sô,+ là những môn đồ trung tín của Đấng Ki-tô Giê-su:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, vì từ trên trời ngài đã ban mọi ân phước thiêng liêng cho chúng ta, là môn đồ của Đấng Ki-tô,+  bởi ngài đã chọn chúng ta từ trước khi thành lập thế gian để hợp nhất với Đấng Ki-tô, hầu chúng ta biểu lộ tình yêu thương, được nên thánh và không tì vết+ trước mặt ngài.  Ngài đã chọn chúng ta trước+ để nhận chúng ta làm con+ qua Chúa Giê-su Ki-tô, theo ý muốn+ và điều đẹp lòng ngài,  hầu ngài được ngợi khen về lòng nhân từ bao la+ mà ngài đã nhân từ biểu lộ với chúng ta qua Con yêu dấu của ngài.+  Nhờ giá chuộc bằng chính huyết Con ngài mà chúng ta được giải thoát,+ tức được tha thứ những điều mình vi phạm,+ theo sự giàu có của lòng nhân từ bao la của ngài.  Ngài đã tỏ lòng nhân từ bao la một cách dư dật khi ban cho chúng ta mọi sự khôn ngoan và hiểu biết,*  cũng như cho chúng ta biết sự mầu nhiệm+ của ý muốn ngài. Theo như điều đẹp lòng ngài, ngài đã có ý định 10  lập một sự quản lý* vào lúc kết thúc thời kỳ được ấn định, để nhóm hiệp muôn vật trong Đấng Ki-tô, cả vật trên trời lẫn vật dưới đất.+ Thật vậy, muôn vật sẽ được nhóm hiệp trong ngài, 11  đấng mà chúng tôi hợp nhất và được chỉ định làm người đồng thừa kế+ (vì chúng tôi đã được chọn trước theo ý định của Đức Chúa Trời, đấng thực hiện mọi điều ngài quyết định theo ý muốn ngài), 12  hầu cho Đức Chúa Trời được ngợi khen và tôn vinh qua chúng tôi, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Đấng Ki-tô. 13  Nhưng anh em cũng đặt hy vọng nơi Đấng Ki-tô sau khi nghe lời của chân lý, tức tin mừng về sự cứu rỗi của anh em. Khi tin rồi, anh em nhờ ngài mà được đóng dấu+ bằng thần khí thánh đã được hứa trước, 14  tức là vật bảo đảm* cho phần thừa kế của chúng ta,+ nhằm chuộc lại sản nghiệp riêng của Đức Chúa Trời+ bằng giá chuộc,+ hầu mang lại sự vinh hiển và ngợi khen cho Đức Chúa Trời. 15  Vì thế, kể từ khi nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Giê-su và tình yêu thương anh em thể hiện với tất cả những người thánh, 16  tôi không ngừng cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em. Tôi vẫn nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện, 17  để Đức Chúa Trời của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, là Cha vinh hiển, ban sự khôn ngoan và mạc khải* sự hiểu biết chính xác về ngài cho anh em.+ 18  Ngài đã soi sáng mắt của lòng anh em, hầu anh em biết ngài gọi mình đến với niềm hy vọng nào, biết sự giàu sang vinh hiển nào mà ngài dành làm phần thừa kế cho những người thánh,+ 19  và biết quyền năng vô cùng lớn lao mà ngài đã tỏ với chúng ta, là những người tin Chúa.+ Quyền năng ấy được thể hiện qua cách ngài dùng sức mạnh 20  trong trường hợp của Đấng Ki-tô, khi làm Đấng Ki-tô sống lại và đặt ngồi bên hữu ngài+ ở trên trời, 21  cao hơn mọi chính phủ, quyền hành, thế lực, quyền cai trị và mọi danh,+ không chỉ trong thế giới* hiện tại mà trong cả thế giới sẽ đến. 22  Đức Chúa Trời cũng khiến muôn vật phải phục dưới chân Đấng Ki-tô+ và lập ngài làm đầu mọi sự liên quan đến hội thánh,+ 23  tức thân thể ngài,+ được kiện toàn bởi ngài, đấng làm trọn mọi sự về mọi phương diện.

Chú thích

Hay “khôn sáng”.
Hay “quản lý sự việc”.
Hay “tiền trả trước; vật làm tin”.
Nghĩa là “vén màn bí mật”, tức là tiết lộ.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.