Ga-la-ti 4:1-31

4  Tôi nói rằng bao lâu người thừa kế còn là con trẻ thì chẳng khác gì nô lệ, dù là chủ tất cả,  vì người ở dưới quyền những người giám sát và quản gia cho đến ngày cha người đã ấn định.  Tương tự thế, khi còn là con trẻ, chúng ta cũng làm nô lệ cho những điều sơ đẳng của thế gian.  Nhưng khi thời gian được ấn định đã kết thúc, Đức Chúa Trời phái Con ngài đến, bởi người nữ sinh ra và ở dưới Luật pháp,  để Con ấy chuộc lại những người ở dưới Luật pháp, nhờ thế chúng ta có thể được nhận làm con.  Vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng chúng ta thần khí mà ngài ban cho Con ngài, và thần khí ấy khiến chúng ta gọi: “A-ba, Cha ơi!”.  Vậy, mỗi người trong anh em không còn là nô lệ nữa, mà là con, và nếu là con thì cũng được Đức Chúa Trời cho làm người thừa kế.  Tuy nhiên, lúc không biết Đức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho những thần mà thật ra không phải là thần.  Nhưng nay anh em đã biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là được ngài biết đến, vậy sao anh em còn quay về với những điều sơ đẳng vô ích, hư không và muốn làm nô lệ cho chúng lần nữa? 10  Anh em vẫn giữ kỹ ngày, tháng, mùa, năm. 11  Tôi lo sợ cho anh em, vì e rằng tôi đã phí công sức với anh em. 12  Hỡi anh em, tôi nài xin anh em: Hãy trở nên giống như tôi; vì tôi cũng từng như anh em. Anh em chẳng đối xử tệ với tôi. 13  Anh em biết rằng bởi một căn bệnh mà tôi có cơ hội công bố tin mừng cho anh em lần đầu tiên. 14  Dù thể trạng của tôi là một thử thách đối với anh em, nhưng anh em không khinh bỉ hay phỉ nhổ mà tiếp nhận tôi như thiên sứ của Đức Chúa Trời, như Đấng Ki-tô Giê-su. 15  Vậy, niềm hạnh phúc anh em từng có đâu rồi? Vì tôi làm chứng rằng, nếu có thể, hẳn anh em đã móc mắt mình mà cho tôi. 16  Thế thì, tôi lại trở thành kẻ thù của anh em vì nói cho anh em biết sự thật sao? 17  Có những người sốt sắng lấy lòng anh em, nhưng không có ý tốt mà chỉ muốn làm anh em xa cách tôi, hầu anh em hăm hở đi theo họ. 18  Tuy nhiên, hỡi anh em, là các con yêu dấu của tôi, nếu người nào sốt sắng lấy lòng anh em vì có ý tốt, không chỉ khi tôi có mặt với anh em nhưng vào mọi lúc, thì tốt cho anh em. 19  Tôi lại phải chịu đau đớn vì anh em, như lúc người nữ sinh nở, cho đến khi anh em phản ánh nhân cách của Đấng Ki-tô. 20  Tôi ước mình có thể ở với anh em ngay bây giờ và nói cách dịu dàng hơn, vì không biết nên làm gì với anh em. 21  Hỡi anh em, là những người muốn ở dưới Luật pháp, hãy trả lời tôi: Anh em không nghe Luật pháp nói gì sao? 22  Chẳng hạn, có lời viết rằng Áp-ra-ham có hai con trai, một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. 23  Con của người nữ nô lệ được sinh ra theo cách tự nhiên, còn con của người nữ tự do thì được sinh bởi lời hứa. 24  Câu chuyện đó cũng mang ý nghĩa tượng trưng; vì hai người nữ tượng trưng cho hai giao ước; một được lập tại núi Si-nai, tất cả những người ở dưới giao ước đó đều là nô lệ; và giao ước đó là Ha-ga. 25  Ha-ga tượng trưng cho núi Si-nai ở Ả Rập, nàng tương ứng với Giê-ru-sa-lem ngày nay, vì Giê-ru-sa-lem cũng ở trong cảnh nô lệ với con cái mình. 26  Còn Giê-ru-sa-lem trên cao thì tự do, và đó là mẹ chúng ta. 27  Bởi có lời viết: “Hỡi ngươi là người nữ hiếm muộn, không sinh con, hãy vui lên; hỡi ngươi là người nữ chưa từng chịu cơn đau đớn sinh nở, hãy reo hò mừng rỡ; vì con cái của người nữ bị ruồng bỏ thì đông hơn con cái của người nữ có chồng”. 28  Hỡi anh em, chúng ta là con cái thuộc về lời hứa như Y-sác vậy. 29  Lúc ấy, người con sinh ra bởi thần khí bị người con sinh ra bởi xác thịt ngược đãi thế nào, thì hiện nay cũng vậy. 30  Tuy nhiên, Kinh Thánh nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai của nó đi, vì con của người nữ nô lệ sẽ chẳng bao giờ được đồng thừa kế với con trai của người nữ tự do”. 31  Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con của người nữ nô lệ, mà là con của người nữ tự do.

Chú thích