Rô-ma 7:1-25

7  Hỡi anh em, lẽ nào anh em không biết (vì tôi nói với những người biết luật pháp) rằng Luật pháp như ông chủ có quyền trên một người trong lúc ông còn sống?  Ví dụ, một phụ nữ có chồng thì ràng buộc với chồng theo luật pháp, trong thời gian chồng còn sống; nhưng nếu chồng chết, nàng không còn bị ràng buộc bởi luật của chồng.  Vậy, trong khi chồng còn sống mà nàng làm vợ người khác thì bị gọi là ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, nàng không còn bị ràng buộc bởi luật của chồng nữa. Lúc ấy, nếu nàng làm vợ người khác thì không phải là ngoại tình.  Hỡi anh em của tôi, anh em cũng bị ràng buộc với Luật pháp. Nhưng nhờ sự hy sinh của Đấng Ki-tô thì anh em không còn bị ràng buộc nữa, mà thuộc về ngài, là đấng đã được sống lại, hầu cho chúng ta sinh bông trái làm vinh hiển Đức Chúa Trời.  Khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì những ham muốn tội lỗi, bị Luật pháp khơi dậy, hoạt động trong các chi thể chúng ta, nên chúng ta sinh trái dẫn đến sự chết.  Nhưng nay chúng ta không còn bị Luật pháp ràng buộc nên có thể làm tôi tớ theo cách mới, tức theo sự hướng dẫn của thần khí, chứ không phải cách cũ là theo sự hướng dẫn của bộ luật.  Vậy chúng ta nói sao? Luật pháp có khiếm khuyết không? Không bao giờ! Thật vậy, nếu không có Luật pháp thì tôi chẳng nhận biết tội lỗi. Ví dụ, tôi chẳng biết tội tham của người nếu Luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham của người”.  Bởi điều răn ấy mà tội lỗi nắm được cơ hội sinh ra trong tôi mọi thứ tham lam, vì không có Luật pháp thì tội lỗi chết.  Thật vậy, không có Luật pháp thì tôi sống, nhưng khi có Luật pháp, tội lỗi sống lại, còn tôi chết. 10  Luật pháp đáng lẽ dẫn đến sự sống, tôi lại nhận thấy nó dẫn đến sự chết. 11  Vì bởi Luật pháp mà tội lỗi nắm được cơ hội cám dỗ tôi và giết tôi. 12  Vậy, về phần Luật pháp, Luật pháp là thánh, các điều răn là thánh, công bằng và tốt lành. 13  Thế thì, điều tốt lành lại giết tôi sao? Không bao giờ! Nhưng chính tội lỗi giết tôi. Bởi điều tốt lành mà tội lỗi dẫn tôi đến cái chết hầu cho thấy rõ tội lỗi là gì, và bởi Luật pháp mà thấy rõ tội lỗi càng xấu xa hơn. 14  Chúng ta biết Luật pháp thuộc về Đức Chúa Trời; nhưng tôi thuộc về xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi. 15  Tôi không hiểu điều mình làm. Vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. 16  Tuy nhiên, nếu làm điều mình không muốn, tôi thừa nhận Luật pháp là tốt. 17  Nhưng tôi không còn làm những điều ấy nữa, mà đó là tội lỗi trong tôi làm. 18  Tôi biết rằng trong tôi, tức thân xác tôi, không có gì tốt lành; vì tôi có ước muốn làm điều tốt, nhưng lại không có khả năng làm. 19  Điều tốt mà tôi muốn, tôi không làm; còn điều xấu mà tôi không muốn, tôi lại làm. 20  Nếu làm điều mình không muốn thì chẳng phải là tôi làm nữa, mà tội lỗi trong tôi làm. 21  Tôi nhận thấy có luật này trong trường hợp của tôi: Đó là khi tôi muốn làm điều đúng thì điều xấu cũng ở trong tôi. 22  Trong thâm tâm, tôi thật sự ham thích luật pháp của Đức Chúa Trời, 23  nhưng tôi thấy trong thân thể mình có một luật khác tranh đấu với luật trong trí mình, và bắt tôi phục tùng luật của tội lỗi trong chi thể tôi. 24  Khốn khổ cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể phải chết theo cách này? 25  Cảm tạ Đức Chúa Trời, ngài sẽ cứu tôi qua Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng ta! Vậy, về phần trí, tôi làm tôi tớ cho luật pháp của Đức Chúa Trời; còn về phần xác thịt, tôi làm nô lệ cho luật của tội lỗi.

Chú thích