Rô-ma 13:1-14

13  Mọi người hãy vâng phục các bậc cầm quyền, vì chẳng có quyền nào không đến từ Đức Chúa Trời; họ được ngài ban quyền hành tương đối.  Thế nên, người nào chống lại bậc cầm quyền là chống lại sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, ai chống lại sắp đặt đó sẽ bị kết án.  Bậc cầm quyền không phải để người làm lành sợ, mà là người làm dữ sợ. Vậy, anh có muốn khỏi sợ bậc cầm quyền không? Nếu thế, hãy luôn làm điều lành, anh sẽ được họ khen;  vì họ là người phục vụ Đức Chúa Trời để mang lại lợi ích cho anh. Nhưng nếu anh làm điều dữ thì hãy sợ, vì họ dùng gươm không phải là không có mục đích. Họ là người phục vụ Đức Chúa Trời để trừng phạt kẻ làm dữ.  Thế thì có lý do chính đáng để anh em phải vâng phục, chẳng phải vì sự trừng phạt ấy thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.  Cũng bởi lý do đó mà anh em nộp thuế, vì họ là tôi tớ Đức Chúa Trời để phục vụ công chúng và luôn thi hành trách nhiệm của mình.  Hãy trả cho mọi người điều mình phải trả, nộp thuế cho người mình phải nộp thuế, đóng phí cho người mình phải đóng phí, sợ người mình phải sợ, kính trọng người mình phải kính trọng.  Đừng mắc nợ ai một điều nào cả, chỉ mắc nợ tình yêu thương lẫn nhau; vì ai yêu người đồng loại là làm theo Luật pháp.  Vì Luật pháp, gồm các điều răn “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ tham của người” và mọi điều răn khác, đều tóm gọn trong câu này: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”. 10  Tình yêu thương không làm ác cho người lân cận; thế nên, tình yêu thương làm trọn Luật pháp. 11  Hãy làm thế, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Bây giờ là thời điểm anh em phải tỉnh thức, vì sự cứu rỗi của chúng ta gần hơn lúc chúng ta mới tin Chúa. 12  Đêm đã tàn, ngày sắp đến. Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc làm thuộc về bóng tối và mang vũ khí của ánh sáng vào. 13  Chúng ta hãy sống đứng đắn như giữa ban ngày, chớ theo lối sống truy hoan trác táng, say sưa, gian dâm, trâng tráo, tranh đấu và ghen ghét. 14  Nhưng hãy noi theo các đức tính của Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng toan tính làm thế nào để thỏa mãn những ham muốn xác thịt.

Chú thích