Rô-ma 11:1-36

11  Vậy, chẳng lẽ Đức Chúa Trời bỏ dân ngài? Không bao giờ! Vì tôi cũng là một người Y-sơ-ra-ên, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và thuộc chi phái Bên-gia-min.  Đức Chúa Trời không từ bỏ dân ngài, là dân đầu tiên được ngài nhìn nhận. Lẽ nào anh em không biết chuyện về ông Ê-li được ghi trong Kinh Thánh? Ông than phiền với ngài về dân Y-sơ-ra-ên rằng:  “Đức Giê-hô-va ôi! Họ đã giết các tiên tri của ngài, phá đổ bàn thờ tế lễ của ngài, chỉ còn lại mình tôi, và bây giờ họ đang tìm hại mạng sống tôi”.  Nhưng Đức Chúa Trời phán với ông thế nào? “Ta đã để lại cho ta bảy ngàn người nam không quỳ gối trước mặt thần Ba-anh”.  Tương tự thế, ngày nay cũng còn lại một phần dân Y-sơ-ra-ên, là những người được Đức Chúa Trời chọn bởi lòng nhân từ bao la của ngài.  Nếu điều đó tùy thuộc vào lòng nhân từ bao la của ngài thì không còn tùy thuộc vào việc làm; bằng không, lòng nhân từ bao la chẳng phải là lòng nhân từ bao la nữa.  Vậy chúng ta sẽ nói gì? Chính điều dân Y-sơ-ra-ên nỗ lực tìm kiếm, họ lại không đạt được, nhưng những người được chọn thì đạt được điều đó. Khả năng nhận thức của tất cả những người kia đã không còn nhạy bén;  như có lời viết: “Đức Chúa Trời đã khiến lòng họ ngủ mê, ban cho họ mắt không thấy và tai không nghe, cho đến ngày nay”.  Đa-vít cũng nói: “Hãy để bàn của chúng trở thành cái lưới, cái bẫy, cớ gây vấp ngã và hình phạt cho chúng; 10  hãy để mắt chúng trở nên tối tăm hầu cho chúng không thấy, và luôn làm cho lưng chúng còng xuống”. 11  Thế thì, họ đã bị vấp đến nỗi ngã sóng soài phải không? Không phải vậy! Nhưng bởi bước chân sai lầm của họ mà có sự cứu rỗi cho dân ngoại, để khiến họ ghen tị. 12  Nếu bước chân sai lầm của họ mang lại ân phước cho thế gian, và sự giảm sút của họ mang lại ân phước cho dân ngoại, thì sự đông đủ của họ sẽ mang lại ân phước nhiều đến dường nào! 13  Giờ tôi nói với anh em, là những người thuộc dân ngoại. Vì là sứ đồ được phái đến với dân ngoại nên tôi làm vinh hiển chức vụ thánh của mình, 14  để xem có cách nào khiến đồng bào tôi ghen tị và cứu được một số người trong vòng họ. 15  Vì nếu việc họ bị từ bỏ còn giúp thế gian hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, thì chẳng phải việc tiếp nhận họ sẽ mang lại sự sống cho họ, là những người bị xem như đã chết sao? 16  Hơn nữa, nếu phần bột nhồi dâng làm lễ vật đầu mùa là thánh, cả mẻ bột đều là thánh; và nếu rễ cây là thánh, các nhánh nó cũng là thánh. 17  Tuy nhiên, nếu có những nhánh ô-liu bị bẻ đi, mà anh, là nhánh ô-liu hoang, được ghép chung với những nhánh còn lại và cùng hưởng chất dinh dưỡng từ rễ của cây, 18  thì đừng tỏ ra kiêu ngạo với những nhánh bị bẻ đi. Còn nếu anh tỏ ra kiêu ngạo với chúng, hãy nhớ rằng không phải anh nâng đỡ rễ cây, mà là rễ cây nâng đỡ anh. 19  Anh sẽ nói: “Những nhánh đó bị bẻ đi để tôi được ghép vào”. 20  Đúng vậy! Chúng thiếu đức tin nên bị bẻ đi, còn anh vẫn đứng vững nhờ đức tin. Nhưng đừng kiêu ngạo, mà hãy sợ. 21  Vì nếu Đức Chúa Trời không giữ lại những nhánh gốc, ngài cũng không giữ lại anh. 22  Vậy, hãy xem sự nhân từ và nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Ngài nghiêm khắc với những nhánh đã bị rớt xuống, nhưng nhân từ với anh, miễn là anh vẫn xứng đáng nhận được sự nhân từ của ngài; nếu không, anh cũng sẽ bị chặt đi. 23  Cả chúng cũng vậy, nếu thể hiện đức tin thì chúng sẽ được ghép vào; vì Đức Chúa Trời có thể ghép chúng vào cây lại. 24  Nếu anh được cắt từ cây ô-liu hoang và ghép một cách trái tự nhiên vào cây ô-liu vườn, thì huống chi chúng là những nhánh gốc, càng dễ cho ngài ghép trở lại cây của chúng! 25  Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết sự mầu nhiệm này, để anh em không khôn ngoan theo mắt mình: Ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã không còn nhạy bén trong khả năng nhận thức đến khi trọn số người ngoại được thu nhóm, 26  và qua đó mà cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu. Như có lời viết: “Đấng giải cứu sẽ ra từ Si-ôn và khiến con cháu Gia-cốp từ bỏ việc làm không tin kính của họ. 27  Và ta sẽ lập giao ước với họ khi xóa bỏ tội lỗi của họ”. 28  Thật vậy, vì không chấp nhận tin mừng, họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và qua đó mang lại lợi ích cho anh em; còn đối với sự sắp đặt của ngài trong việc lựa chọn, họ được ngài yêu thương bởi cớ lời hứa với các tổ phụ của họ. 29  Vì Đức Chúa Trời sẽ không hối tiếc khi đã ban các món quà và gọi ai. 30  Như anh em từng bất tuân với Đức Chúa Trời nhưng nay được thương xót vì sự bất tuân của họ, 31  thì họ cũng vậy, họ đã bất tuân, mà nhờ đó anh em được thương xót, nay họ cũng được thương xót. 32  Vì Đức Chúa Trời đã để hết thảy mọi người làm tôi cho sự bất tuân, hầu thể hiện lòng thương xót với tất cả mọi người. 33  Sâu thẳm thay là sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời! Những phán quyết của ngài không ai hiểu thấu, và đường lối ngài không ai dò ra được! 34  Vì “ai biết được tư tưởng của Đức Giê-hô-va, hay ai làm cố vấn cho ngài?”. 35  Hoặc “ai đã cho ngài trước, để ngài phải trả lại cho người?”. 36  Vì tất cả đều từ ngài, bởi ngài và cho ngài. Nguyện ngài được tôn vinh mãi mãi. A-men.

Chú thích