Rô-ma 10:1-21

10  Hỡi anh em, điều tôi thật lòng mong muốn và tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời là cho họ được cứu.  Tôi chứng nhận rằng họ có lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết chính xác;  vì họ không hiểu sự công chính theo ý Đức Chúa Trời mà tìm cách trở nên công chính theo ý mình, nên họ không làm theo sự công chính của ngài.  Bởi Đấng Ki-tô mà Luật pháp chấm dứt, hầu cho mọi người thể hiện đức tin đều đạt được sự công chính.  Môi-se viết rằng người làm điều công chính theo Luật pháp sẽ bởi đó mà sống.  Còn về sự công chính có được nhờ đức tin, Kinh Thánh nói: “Chớ hỏi trong lòng: ‘Ai sẽ lên trời?’, tức là lên trời để đưa Đấng Ki-tô xuống;  hoặc, ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’, tức là xuống vực để đưa Đấng Ki-tô ra khỏi sự chết”.  Nhưng Kinh Thánh bảo gì? “Lời Đức Chúa Trời ở gần ngươi, trong miệng và trong lòng ngươi”; đó là “lời” được tiếp nhận bởi đức tin, mà chúng ta đang rao giảng.  Nếu anh công bố ‘lời trong miệng anh’ rằng Giê-su là Chúa và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã làm ngài sống lại, anh sẽ được cứu. 10  Vì nhờ tin trong lòng mà đạt được sự công chính, còn bởi miệng công bố mà được cứu rỗi. 11  Kinh Thánh nói: “Người nào đặt đức tin nơi ngài sẽ không bị thất vọng”. 12  Vì không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, bởi lẽ chỉ có một Chúa trên tất cả mọi người, là đấng ban phước dồi dào cho hết thảy những ai kêu cầu ngài. 13  Thật thế, “ai kêu cầu danh Giê-hô-va thì sẽ được cứu”. 14  Nhưng làm sao họ kêu cầu đấng mà họ chưa tin? Làm sao họ tin đấng mà họ chưa nghe nói đến? Làm sao họ nghe đến nếu không có ai rao giảng? 15  Làm sao họ rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời viết: “Bàn chân của những người rao truyền tin mừng về điều tốt lành thật xinh đẹp thay!”. 16  Tuy nhiên, không phải tất cả đều vâng theo tin mừng. Vì Ê-sai nói: “Đức Giê-hô-va ơi, có ai tin điều nghe được từ chúng con?”. 17  Như vậy, đức tin có được qua điều đã nghe. Và điều ấy được nghe khi có người nói về Đấng Ki-tô. 18  Nhưng có phải họ không nghe được chăng? Thật ra, “tiếng chúng đã vang khắp đất, và thông điệp của chúng đã truyền đến tận cùng trái đất”. 19  Vậy, chẳng lẽ dân Y-sơ-ra-ên không hiểu? Trước tiên, Môi-se nói: “Qua một dân không phải dân ta, ta sẽ khiến các ngươi ghen tị; qua một dân ngu dại, ta sẽ khiến các ngươi giận dữ”. 20  Và Ê-sai can đảm công bố: “Những người không tìm kiếm ta đã gặp được ta; ta tỏ chính mình cho những người không hỏi về ta”. 21  Còn về dân Y-sơ-ra-ên, ông nói: “Cả ngày ta dang tay hướng về một dân bội nghịch và hay cãi trả”.

Chú thích