Phi-líp 4:1-23

4  Hỡi anh em yêu dấu của tôi, những người tôi yêu thương và mong mỏi được gặp, là niềm vui và vương miện của tôi, hãy đứng vững như vậy trong Chúa.  Tôi khuyên Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ hãy có cùng tư tưởng trong khi phụng sự Chúa.  Thật vậy, tôi cũng nhờ anh, một người cộng sự đích thực, hãy luôn giúp đỡ hai phụ nữ ấy. Họ đã chung vai sát cánh với tôi tranh đấu vì tin mừng, cùng với Cơ-lê-măn và các cộng sự khác của tôi, là những người có tên trong sách sự sống.  Hãy luôn vui mừng trong Chúa. Tôi nói lại lần nữa: Hãy vui mừng!  Hãy cho mọi người thấy tính phải lẽ của anh em. Chúa ở gần kề.  Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời;  rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều không ai hiểu thấu, sẽ bảo vệ lòng và trí của anh em qua Đấng Ki-tô Giê-su.  Cuối cùng, hỡi anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì trang nghiêm, điều gì công chính, điều gì trong sạch, điều gì đáng yêu quý, điều gì có tiếng tốt, điều gì đạo đức và điều gì đáng khen ngợi thì hãy tiếp tục nghĩ đến.  Những điều anh em đã học, chấp nhận, nghe và thấy nơi tôi thì hãy làm theo; và Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng anh em. 10  Là người hợp nhất với Chúa, tôi rất đỗi vui mừng vì cuối cùng anh em lại quan tâm đến tôi. Dù đã nghĩ đến tôi, nhưng anh em không có cơ hội bày tỏ. 11  Tôi nói thế không phải vì đang túng thiếu, bởi tôi đã học thỏa lòng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 12  Tôi biết thế nào là thiếu thốn và thế nào là dư dật. Trong mọi việc và mọi hoàn cảnh, tôi học bí quyết để thỏa lòng khi no lẫn khi đói, khi có nhiều lẫn khi không có. 13  Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi. 14  Dù vậy, anh em đã làm một việc tốt là giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn. 15  Thật thế, hỡi anh em ở Phi-líp, anh em cũng biết rằng sau khi anh em vừa biết tin mừng, lúc tôi rời Ma-xê-đô-ni-a, không hội thánh nào giúp tôi hay nhận sự giúp đỡ của tôi, chỉ có anh em mà thôi; 16  vì ngay cả tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng. 17  Ấy chẳng phải là tôi tìm cách để được quà, nhưng vì muốn thấy những thành quả sinh lợi cho anh em nhiều hơn. 18  Tuy nhiên, tôi có mọi thứ mình cần, thậm chí còn hơn nữa. Tôi được no đủ vì đã nhận những gì anh em gửi qua Ép-ba-phô-đi, như một mùi hương ngọt ngào, một vật tế lễ xứng đáng và đẹp lòng Đức Chúa Trời. 19  Rồi qua Đấng Ki-tô Giê-su, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ anh em cần, tùy theo sự giàu sang vinh hiển của ngài. 20  Nguyện Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men. 21  Xin cho tôi gửi lời chào đến tất cả những người thánh hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su. Các anh em ở với tôi cũng gửi lời chào anh em. 22  Hết thảy những người thánh, đặc biệt là người nhà của Sê-sa, gửi lời chào anh em. 23  Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta ở cùng anh em, vì anh em thể hiện tinh thần đúng đắn.

Chú thích