Phi-líp 3:1-21

3  Cuối cùng, hỡi anh em, hãy luôn vui mừng trong Chúa. Tôi không phiền hà viết lại những điều ấy cho anh em, vì việc đó mang lại sự an toàn cho anh em.  Hãy coi chừng những kẻ ô uế, coi chừng những kẻ làm ác, coi chừng những kẻ đề cao phép cắt bì.  Chúng ta mới là những người chịu phép cắt bì thật, vì chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời bởi thần khí ngài, khoe về Đấng Ki-tô Giê-su và không đặt tin cậy nơi xác thịt,  nhưng nếu muốn tin cậy nơi xác thịt thì tôi cũng có cớ để làm thế. Quả vậy, tôi có nhiều cớ hơn bất cứ ai khác:  Tôi được cắt bì vào ngày thứ tám, là con cháu của Y-sơ-ra-ên, thuộc chi phái Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ sinh bởi người Hê-bơ-rơ; xét về mặt Luật pháp, tôi từng là người Pha-ri-si;  xét về lòng sốt sắng, tôi bắt bớ hội thánh; xét về sự công chính nhờ luật pháp, tôi chứng tỏ mình không chỗ trách được.  Tuy nhiên, nay tôi xem những điều từng làm lợi cho mình như đã mất vì cớ Đấng Ki-tô.  Thật vậy, tôi cũng xem mọi thứ như bị mất vì cớ giá trị cao quý của sự hiểu biết về Đấng Ki-tô Giê-su, là Chúa tôi. Vì cớ ngài mà tôi chấp nhận mất mọi thứ, xem chúng như rác rưởi, hầu có Đấng Ki-tô  và được công nhận là hợp nhất với ngài, không phải nhờ sự công chính của riêng mình bởi làm theo luật pháp, nhưng nhờ sự công chính bởi đức tin nơi Đấng Ki-tô—sự công chính đến từ Đức Chúa Trời và dựa trên đức tin. 10  Mục tiêu của tôi là nhận biết ngài cùng quyền năng của đấng làm ngài sống lại, chịu khổ như ngài, chịu cùng cái chết như ngài, 11  để xem có cách nào nhận được sự sống lại đầu tiên. 12  Không phải là tôi đã nhận giải thưởng hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi đang nỗ lực xem có thể nắm được điều mà Đấng Ki-tô Giê-su chọn tôi để nhận lãnh hay không. 13  Hỡi anh em, tôi chưa xem mình đã nắm được điều đó; nhưng có một điều chắc chắn: Tôi quên đi những điều đằng sau và vươn tới những điều phía trước, 14  tôi nỗ lực đạt đến mục tiêu là giải thưởng được Đức Chúa Trời gọi lên trời qua Đấng Ki-tô Giê-su. 15  Vậy, ai trong chúng ta là người thành thục, hãy có tinh thần ấy; nếu anh em có khuynh hướng khác về bất cứ phương diện nào, Đức Chúa Trời sẽ cho anh em biết tinh thần trên. 16  Dù sao đi nữa, chúng ta đã tiến bộ đến mức nào thì hãy tiếp tục tiến bộ như thế. 17  Hỡi anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi, hãy chú ý đến những người sống theo gương mẫu mà chúng tôi đã nêu cho anh em. 18  Vì có nhiều người trước đây tôi thường nhắc đến, nhưng nay tôi lại khóc khi nhắc đến họ, bởi họ sống như kẻ thù nghịch với cây khổ hình của Đấng Ki-tô. 19  Kết cuộc của họ là sự hủy diệt, chúa của họ là những ham muốn xác thịt, vinh hiển của họ thật ra là điều hổ thẹn, và họ để tâm trí vào những chuyện phàm tục. 20  Còn chúng ta được làm công dân trên trời và mong mỏi chờ đợi đấng cứu rỗi từ trời là Chúa Giê-su Ki-tô, 21  ngài sẽ dùng quyền năng lớn lao để biến đổi thân xác hèn mọn của chúng ta cho giống với thân thể vinh hiển của ngài, và khiến mọi vật phục mình.

Chú thích