Ma-thi-ơ 7:1-29

7  Đừng xét đoán người khác nữa, để anh em không bị xét đoán;  vì anh em xét đoán người ta thế nào thì cũng sẽ bị xét đoán thế ấy, và anh em đối xử với người ta thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với anh em thế ấy.  Vậy, sao lại nhìn cọng rơm trong mắt anh em mình mà không nghĩ đến cây đà trong mắt mình?  Hoặc làm sao anh có thể nói với anh em mình rằng: ‘Hãy để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh’, trong khi có cả một cây đà trong mắt mình?  Hỡi kẻ đạo đức giả! Hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ cách để lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh em mình.  Đừng cho chó vật thánh; cũng đừng quăng ngọc trai cho heo, e rằng chúng sẽ giẫm lên và quay lại cắn xé anh em.  Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ mở;  vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ thì cửa sẽ mở.  Trong anh em có ai khi con mình xin bánh mà lại cho đá, 10  hay con xin cá mà lại cho rắn không? 11  Vậy, nếu anh em là người có tội mà còn biết cho con cái mình vật tốt thì huống chi Cha anh em trên trời, ngài lại càng muốn ban điều tốt lành cho những người cầu xin ngài! 12  Mọi điều anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em cũng phải làm cho họ. Đó là cốt lõi của Luật pháp và sách của các tiên tri. 13  Hãy vào cổng hẹp, vì đường rộng thênh thang dẫn đến sự hủy diệt, và có nhiều người đi; 14  còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và chỉ ít người tìm được. 15  Hãy coi chừng các tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với anh em nhưng bên trong là loài lang sói háu mồi. 16  Nhờ trái của họ mà anh em sẽ nhận biết họ. Có khi nào người ta hái nho hay trái vả nơi cây có gai không? 17  Cũng vậy, cây tốt thì ra trái tốt, còn cây xấu thì ra trái xấu. 18  Cây tốt không thể ra trái xấu, mà cây xấu cũng không thể ra trái tốt. 19  Hễ cây nào không ra trái tốt thì bị đốn và quăng vào lửa. 20  Thật thế, nhờ trái của họ mà anh em sẽ nhận biết họ. 21  Không phải người nào nói với tôi ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của Cha tôi ở trên trời mà thôi. 22  Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với tôi: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng phải chúng tôi đã nhân danh ngài mà nói tiên tri, nhân danh ngài mà đuổi ác thần, và nhân danh ngài mà làm nhiều phép lạ sao?’. 23  Nhưng tôi sẽ tuyên bố với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hỡi những kẻ làm điều ác, hãy đi cho khuất mắt ta! 24  Vậy, ai nghe những lời này của tôi và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà trên nền đá. 25  Khi có mưa to gió lớn và nước lũ tràn đến thì nhà không sập vì đã được xây trên nền đá. 26  Còn ai nghe những lời này mà không làm theo thì giống như một người dại, xây nhà trên cát. 27  Khi có mưa to gió lớn và nước lũ tràn đến thì nhà sụp đổ tan tành”. 28  Chúa Giê-su nói xong những lời ấy thì đoàn dân đông vô cùng ngạc nhiên về cách giảng dạy của ngài, 29  vì ngài dạy như một người có uy quyền chứ không như những thầy kinh luật.

Chú thích