Ma-thi-ơ 28:1-20

28  Sau ngày Sa-bát, lúc trời vừa sáng vào ngày đầu tuần, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri kia đến thăm mộ.  Trước đó có một cơn động đất xảy ra vì thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã từ trời xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ rồi ngồi lên trên.  Ngoại diện người sáng như tia chớp và y phục trắng như tuyết.  Những lính canh run rẩy khiếp sợ, đờ người ra như chết.  Thiên sứ nói với hai bà ấy: “Đừng sợ, tôi biết các chị đang tìm Chúa Giê-su, người đã bị đóng đinh.  Ngài không có ở đây vì đã được sống lại như ngài từng nói. Hãy xem chỗ ngài nằm,  rồi nhanh chóng đi báo cho các môn đồ ngài rằng: ‘Ngài đã được sống lại và đi đến Ga-li-lê trước, các anh sẽ gặp ngài ở đó’. Tôi đến để báo cho các chị biết tin này”.  Họ liền rời khỏi ngôi mộ, vừa sợ vừa mừng chạy đi báo tin cho các môn đồ ngài.  Kìa! Chúa Giê-su gặp họ và nói: “Chào các chị!”. Họ đến gần rồi quỳ xuống ôm chân ngài. 10  Chúa Giê-su bảo họ: “Đừng sợ! Hãy đi báo tin cho anh em tôi để họ đi đến Ga-li-lê và gặp tôi ở đó”. 11  Trong lúc họ đi, một số lính canh vào thành báo cho các trưởng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12  Các trưởng tế họp lại với các trưởng lão. Sau khi bàn luận, họ cho lính canh nhiều bạc 13  rồi bảo: “Hãy nói rằng: ‘Ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, các môn đồ hắn đã đến lấy trộm xác’. 14  Nếu chuyện này đến tai quan tổng đốc, chúng tôi sẽ thuyết phục ngài và các anh không cần phải lo”. 15  Lính canh nhận tiền và làm theo lời dặn. Tin đồn đó lan truyền trong dân Do Thái cho đến ngày nay. 16  Mười một môn đồ vào Ga-li-lê, đến ngọn núi mà Chúa Giê-su đã dặn. 17  Khi thấy ngài, họ cúi mình chào ngài nhưng một số thì hồ nghi. 18  Chúa Giê-su đến gần họ và nói: “Tôi đã được giao mọi quyền hành ở trên trời và dưới đất. 19  Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ tôi, làm báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và thần khí, 20  và dạy họ giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh em. Này! Tôi sẽ luôn ở cùng anh em cho đến khi thời đại này kết thúc”.

Chú thích